NYTT KURSTILBUD: Fire YS-organisasjoner har gått sammen om å etablere et nytt utdanningstilbud med 15 studiepoeng for 20 topptillitsvalgte. Her er forbundets deltakere:  
Fra venstre: Mette Osvold, Tryg, Christer Enersen, Handelsbanken, Hans-Petter Salvesen, Storebrand, Ellen Enger, Gjensidige og Karolina Lindqvist, SpareBank 1.  

Nytt program for topptillitsvalgte

1.september gikk startskuddet for det nye utdanningstilbudet rettet mot topptillitsvalgte. Kandidatene skal gjennomføre fire samlinger og levere avsluttende eksamen i mai 2022. 

Tekst: Terje Bergersen og Svein Åge Eriksen Foto: Mariann Christensen 

Opplegget kjøres i regi av YS-organisasjonene Negotia, Delta, Finansforbundet og Parat, og er utviklet i samarbeid med Høyskolen Kristiania. 

– Vi er glade for å kunne tilby dette nye utdanningstilbudet. Deltakerne er erfarne tillitsvalgte som har vært gjennom mesteparten av våre øvrige kurs, og som er motiverte for å ta et ekstra kompetanseløft, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet.  

UTVIKLE “BESTE PRAKSIS” 

Formålene med programmet er å gi noen av forbundets mest erfarne tillitsvalgte mulighet til å utveksle kunnskap med tillitsvalgte i andre forbund, og på den måten bidra til å utvikle “beste praksis» innen fagforeningsledelse. 

– Det spesielle med studiet er at deltakerne utforsker egen praksis som tillitsvalgte og setter dette inn i en teoretisk kontekst. Det bygges med andre ord en bro mellom teori og praksis. Ambisjonen er å avdekke ny kunnskap om det å være tillitsvalgt, noe som også vil gi forbundene verdifull innsikt, sier Mariann Christensen, leder av Kompetanseområdet i Finansforbundet. 

Den første samlingen ble holdt 31. august til 2. september, på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Deretter blir det én samling i november og de to siste i februar og april neste år. Bestått eksamen som avlegges i mai, gir 15 studiepoeng. 

LEDELSE, KOMMUNIKASJON, TRENDER OG FREMTID 

Temaene i programmet er som følger: 

  1. Første samling: Endring, selvledelse og ledelse
  1. Andre samling: Megatrender og fagbevegelsens fremtid 
  1. Tredje samling: Endring og disrupsjon 
  1. Fjerde samling: Kommunikasjon og påvirkning 

20 tillitsvalgte er med på programmet – like mange fra hvert av de fire forbundene. Dette er Finansforbundets representanter: 

Christer Enersen, Handelsbanken, Karolina Lindqvist, SpareBank 1, Mette Osvold, Tryg, Ellen Enger, Gjensidige og Hans-Petter Salvesen, Storebrand. 

Praksisveiledere for Finansforbundets studenter er forbundsleder Vigdis Mathisen og avdelingsleder Dag Arne Kristensen. 

– Alle fem har lang fartstid som ledere i sine bedrifter og konsern. Det blir spennende å følge dem gjennom dette nye programmet. At vi har dyktige tillitsvalgte med kunnskap på ekstra høyt nivå, vil være til inspirasjon og gjøre oss til en bedre organisasjon, sier Vigdis Mathisen.