TV-STUDIO: En del av den nye satsingen er ett lite og ett stort TV-studio. Her har Storebrand planer om ulike type sendinger. Prosjektleder Per Kristian Helland og konserndirektør Tove Selnes tester utstyret.

Storebrand blir hybrid

Når de 1 300 ansatte i Storebrand kommer tilbake på hovedkontoret på Lysaker, vil de møte en hybrid arbeidshverdag med større plass, nye farger og økt fleksibilitet.

Foto: Sverre Chr. Jarild

LYSAKER: – Allerede tidlig i pandemien, da myndighetene sendte oss på hjemmekontor, ble vi imponert over hvordan våre medarbeidere og ledere fant gode og smidige løsninger. Vi ble gode på effektive digitale møter. Vi fant bedre måter å jobbe tettere sammen på fra distanse med hyppigere check-ins og korte møter, forteller Tove Selnes, konserndirektør i People/HR i Storebrand.

Vi gleder oss til at ingen tvinges til å jobbe hjemmefra

Tove Selnes

Storebrand benyttet anledningen til å teste ut ulike samarbeidsformer mer systematisk gjennom pandemien. De ansatte ble invitert til å gi sine innspill i diskusjonsgrupper på sosiale medier. Samtidig gjennomførte SINTEF en undersøkelse på oppdrag fra Storebrand.

FYSISK SAMSPILL

– Undersøkelsen avdekket at mange savnet sine kolleger og følte seg ensomme under pandemien. Derfor oppfordret vi våre ledere og medarbeidere til å ha hyppigere kontakt og større omsorg for hverandre. Det ble også åpnet opp for at de som hadde utfordringer hjemme, kunne jobbe litt på kontoret, forteller Selnes.

ALT I BOKS: – Dette er en telefonkiosk der du kan snakke uforstyrret, sier Tove Selnes.

Et hovedfunn fra SINTEF var at fysisk samspill gjør digitalt samspill enda bedre. Derfor vil Storebrand bruke kontoret som en katalysator for å lykkes digitalt. Et arbeidsfellesskap er mer enn den jobben som skal gjøres. Det er også et sosialt fellesskap der det er viktig å møtes fysisk av og til. 

VELKOMMEN TILBAKE

Hva blir den største forandringen for de ansatte?

– Vi gleder oss til at ingen lenger tvinges til å jobbe hjemme, og at flere får muligheten til å komme tilbake på kontoret. Vi tror ikke det finnes noen «one size, fits all» i den nye arbeidshverdagen. Både den enkelte medarbeider og teamene har ulike behov. Derfor åpner vi opp for større grad av fleksibilitet for hvor og hvordan arbeidsoppgavene skal løses. Stikkordet er tillitsbasert ledelse.

Betyr dette at den enkelte Storebrand-ansatte selv fritt kan velge arbeidssted?

– Nei, når vi skal velge arbeidssted, må vi tenke på flere enn oss selv. Her må vi finne en balanse mellom behovene til den enkelte og teamenes behov. Arbeidssted vil variere med oppgavetyper og kontekst. Derfor ønsker vi ikke firkantede regler på hvor arbeidet skal utføres. Vi tror mer på verdier enn på regler. Noen medarbeidere vil derfor jobbe hjemmefra bare ved spesielle behov. Andre vil kunne arbeide noen dager hjemme i uken, sier Tove Selnes.

TO NYE STUDIOER

En av de første nyhetene de ansatte møter på vei tilbake til kontoret er et nytt TV-studio plassert ved resepsjonen. I tillegg er et større studio under oppføring et annet sted i bygget.

– Storebrandstudioene blir et svært nyttig verktøy for å lage gode digitale sendinger rettet mot våre kunder, samarbeidspartnere, investorer og analytikere og sist, men ikke minst våre medarbeidere. Studioene er en investering for å lage proffe og gode digitale sendinger som vi ser at kundene våre er blitt veldig glade for. Gode kundeseminarer om pensjon eller populære webinarer med våre kapitalforvaltere har fått stor oppslutning gjennom pandemien. Derfor satser vi bredt videre på dette. Studioene vil også bli brukt til å lage gode interne møter, webinarer og opplæringsopplegg.

BEDRE PLASS

Foreløpig vet man ikke om den hybride arbeidshverdagen krever mer eller mindre plass. Storebrand har derfor tenkt litt utenfor boksen og øker nå arbeidsarealene på Lysaker med cirka 20 prosent. Et prosjekt med interne og eksterne ressurser jobber for tiden på spreng med å utvikle løsninger for enda mer fremtidsrettede lokaler.

– Det viktigste stikkordet for den hybride arbeidsplassen er fleksibilitet. Vi prøver fortløpende å finne måter som skal gjøre det smidigere å tilpasse arbeidsområdene til de behovene vi har. I prosjektet er vi også opptatt av å finne bærekraftige og gode løsninger for gjenbruk og ombruk, forteller prosjektleder Per Kristian Helland.

Stikkordet for den hybride arbeidsplassen er fleksibilitet

Per Kristian Helland

Medarbeiderne har etterlyst mer farger på hovedkontoret. Det er derfor laget et eget designverksted hvor man blant annet kan teste ut hvilke farger som passer i de ulike områdene. I tillegg ser man på økt bruk av planter for å gi mer liv og en kobling til natur og Storebrands bærekraftengasjement.

TIRSDAGSHAPPENING

Tirsdagene blir en helt spesiell arbeidsdag for Storebrand-ansatte. Dette blir en dag uten digitale møter. Her er poenget at ansatte kan treffes ute i gangene og på tvers av team og avdelinger.

– På tirsdager vil vi invitere så mange som mulig til å komme på kontoret for å dyrke samspillet på tvers i organisasjonen. Dette er dagen hvor det skjer litt ekstra på kontoret med god lunsj, overraskelser i kantinen og kaffebaren samt faglige og sosiale happenings.

FRISKE FARGER: – Vi har fått mange tilbakemeldinger fra de ansatte som ønsker seg mer farger på vegger og flere grønne planter. Nå tester vi ut ulike løsninger i vårt eget verksted, forteller Per Kristian Helland og Tove Selnes.

HR-direktør Tove Selnes vil ikke avsløre alle detaljer, men allerede nå er det et stort engasjement for å gjøre dette til en inspirerende dag for de ansatte som ingen bør gå glipp av. Tirsdagssatsingen skal gjøre det attraktivt for medarbeiderne å komme tilbake til fremtidens arbeidsplass og ikke den arbeidsplassen de forlot i 2020.

Hvis smittesituasjonen bedres og reglene myknes opp, håper hun det blir mulig for medarbeiderne å komme tilbake på kontoret én dag i uken på rullering allerede før sommeren. Isolasjon på hjemmekontor er tøft for mange.
Les mer: Nå utvikler Storebrand fremtidens arbeidsplass