UTFORDRER SKJEVHETER: – Når kvinner eier aksjer utfordres flere skjevheter enn bare eierskapet, mener Camilla Andersson i Feddie Distillery. (Foto: Feddie Distillery) 

Kvinneinvestorskolen på Fedje

Emisjonen i Feddie Distillery hentet 18 millioner kroner på tre uker. Menn ble avvist. Selskapet har vedtektsfestet at eierne skal være kvinner.

Tekst: Tellef Øgrim og Magne S. Otterdal 

Endelig får jeg styremedlem Camilla Andersson på tråden. Det er bare noen få minutter siden den erfarne forretningskvinnen avsluttet en tre uker lang investorjakt, for å sikre at destilleriet kan produsere whisky og la den ligge på fat i tre år, før den kan begynne å gi virksomheten på vestlandsøya Fedje inntekter. 

Men damene bak Feddie har andre mål enn bare å produsere drikkevarer. Det helt avgjørende tilleggsmålet er å bidra til at kvinner investerer. 

– Kvinner må eie aksjer. Hvis 50 prosent av Norges aksjeverdi var eid av kvinner, hadde likestillingsutfordringen med hensyn til eierskap og drift av norske bedrifter løst seg, mener Andersson. 

Derfor har emisjonen hatt som krav at kun kvinner får kjøpe aksjer. Det eneste unntaket er mannlige ansatte.  

– Vi har vedtektsfestet at aksjer kun kan selges til kvinner, sier hun. 

– Er det lov? 

– Ja, vi har sjekket jussen i dette. Så lenge 80 prosent av verdiene på Oslo Børs eies av menn, så er det lovlig, sier hun. 

Kvinner må eie aksjer 

Camilla Andersson

Andersson forteller at aksjeutvidelsen har gitt selskapet 150 nye, kvinnelige eiere. 

– Vi hadde 121 kvinner, nå kommer vil til å ha over 250 kvinner på eiersiden. 

Når menn har tatt kontakt og spurt om å få være med, har Andersson svart at “du har kanskje en kone eller en datter?” Og slik har koner og døtre blitt registrerte eiere, og forhåpentligvis også engasjerte sådanne. 

UNGE SØSTRE 

I tillegg lager destillerigründerne en egen investeringsklubb for døtre av virksomhetens kvinnelige investorer. Den heter Young Sisters og er i disse dager under etablering som aksjeselskap. Man må ha investert i Feddie for å være med. Pt. står 30 døtre på lista.  

– Målet er at de gode casene skal komme til Young Sisters, sier Andersson 

Stikkordet er nettverk, foredrag og deling av kunnskap og erfaringer. Aksjonærene skal møte gründere og andre erfarne menn og kvinner i næringslivet. 

– Det er en kjensgjerning at kvinner tar mindre risiko, at de liker å være mer i flokk, at de liker tryggheten i å være sammen med andre. Det er sånn det er, og da må vi tørre å utfordre det, sa en annen av Feddie-grunder, Anne Koppang, til Shifter da magasinet omtalte Young Sisters i en artikkel i begynnelsen av juni. 

MANGE TILTAK 

Med utgangspunkt i statistikk som tydelig viser at menn er mer på børs, tar større risiko, og også størst fortjeneste, har det de siste årene kommet mange tiltak hvor målet er å få kvinner ut i verdipapirmarkedet. 

#huninvesterer, Aksjejentene, DN Kvinner og Moneypenny Norge er bare noen. I tillegg har vi fått en bølge av øko-influensere, som gjerne har investering som sentral tematikk. 

Young Sisters er det foreløpig siste registrerte tiltaket. 

Noe effekt har kanskje de mange tiltakene hatt. 2019 var det første året der kvinner var i flertall blant nykommerne på aksjemarkedet. 

MAMMA VAR STARTSKUDDET 

For den 21 år gamle studenten Isolde Kobernus fra Bjerke i Oslo er imidlertid ikke sparing i verdipapirer noe nytt. 

– Da jeg var liten startet mamma fondssparing for meg, forteller Kobernus. 

MED MORSMELKEN: Isolde Kobernus er et eksempel på at kvinner kan få investeringslysten inn med morsmelken. (Foto: Privat)

Etter at hun ble voksen, tok hun selv hånd om investeringen. I februar gikk hun på Aksjekaffe på Brygg i Oslo sentrum. Ikke lenge etter investerte hun en ny solid sum i markedet, blant annet ved å ta en bit av studielånet. 

– Jeg bruker fond, og sparer ikke i enkeltaksjer. Jeg er for dårlig til å sjekke mobilen hele tiden, som man må hvis man skal fokusere på enkeltaksjer, sier hun. 

Hovedmålet hennes er å få nok til å kjøpe egen bolig i Oslo. 

OPPFATTES SOM VANSKELIG OG KJEDELIG 

Forbrukerøkonom Eva Sørmo fra Sandnes registrerer at kvinner investerer mer enn før, selv om mennene fortsatt leder an. I 2020 lanserte hun selskapet Enomi på nett med egne kurs for personlig økonomi og rådgivning. 

–I løpet av de siste årene har flere begynt å investere i aksjer, men det er fortsatt flere menn enn kvinner som tar risiko med sparepenger. Dette tenker jeg er noe av bakgrunnen for at denne type initiativer kommer nå, sier hun. 

VIL INSPIRERE: Selv om kvinner ofte syns tematikken er både kjedelig å vanskelig, har Eva Sørmo finslipt en innføring som hun mener kan inspirere til at flere kvinner sparer i verdipapirer. (Foto: Tommy Ellingsen) 

– Hva er forskjellen på mannlige og kvinnelige investorer?  

– Det kan virke som om kvinner er mer opptatt av å sikre pengene sine, og ønsker å ha god forståelse av de valgene de gjør med sine sparepenger. Min erfaring er at når man får gode og enkle forklaringer og forstår spareprodukt og risikoen det innebærer, så blir også kvinner motivert til å ta risiko med sine sparepenger, sier Sørmo. 

KAN MOTIVERES 

Hun sier at kvinner gjerne tar kontakt fordi de vet at de bør ta tak i egen pensjon, men at de samtidig gir uttrykk for at tematikken er både vanskelig og kjedelig.  

Det kan virke som om kvinner er mer opptatt av å sikre pengene sine  

Eva Sørmo

– Når jeg hjelper dem med hvordan de kan gå fram for å sjekke sin pensjon, og for å beregne hvor mye de bør spare for å få den pensjonen de ønsker i fremtiden, så blir de motivert til å spare langsiktig til egen pensjon. Da visualiserer vi også konsekvensen ved å ikke spare til egen pensjon, sier Sørmo.