TOK SPRANGET: Eva Sørmo satser sparepenger på å bygge opp sitt eget firma med nettkurs i personlig økonomi.

Tok spranget og startet egen virksomhet

Da pandemien sendte folk ut i økonomisk usikkerhet, realiserte Eva Sørmo en drøm: Hun startet eget firma med kurs og rådgivning i personlig økonomi.

Tekst: Dag Harald Yngland, Magne S. Otterdal Foto: Tommy Ellingsen

SANDNES: Eva Sørmo jobbet mange år som rådgiver og forbrukerøkonom i bank og organisasjoner. På førjulsvinteren 2020 lanserte hun selskapet Enomi på nett med egne kurs for personlig økonomi og rådgivning.

– Jeg har lenge hatt et ønske om å lage onlinekurs for å hjelpe den enkelte å ta tak i sin egen personlige økonomi på en enkel og forståelig måte. Pandemien har jo forårsaket nedgangstider. Da jeg ble stående uten jobb i sommer, bestemte jeg meg for å ta spranget og starte for meg selv, sier Eva Sørmo.

INVESTERER SPAREPENGER

Hun tok kontakt med den fylkeskommunale etablererhjelpen Skape i Sandnes og presenterte prosjektet for dem, og de hadde stor tro på konseptet. Sørmo intervjuet også flere personer i målgruppen for å avklare behovet.

– Jeg har testet kursene på en testgruppe og fått tilbakemeldinger underveis.

Hun medgir at det er et ekstra løft å starte egen virksomhet. Investering i utstyr, markedsføringskurs og annonsering hører med i det hun mener har vært en svært lærerik etableringsprosess.

– Jeg har satt av sparepenger, slik at jeg har mulighet til å gjøre de investeringene som må til. Det koster litt å starte egen virksomhet, sier hun.

Mange blir usikre på produkter de har kjøpt i bank

Dialog med Finanstilsynet hører også med når en starter denne type rådgivningsvirksomhet.

– Det har vært en spennende prosess, for jeg er blant de første som tilbyr onlinekurs innenfor personlig økonomi. Samtidig synes jeg det er kjekt dersom jeg kan gå foran, slik at andre kan tørre å gjøre det samme.

Kursene ble lansert før jul og Enomi har allerede fått flere brukere, som for Sørmo er en bekreftelse på et stort udekket behov.

– Jeg tilbyr også personlig rådgivning, men man skal i utgangspunktet kunne få god hjelp til å ta tak i egen økonomi ved å gjennomføre onlinekurset, sier hun.

Noen måneder etter oppstarten tenker Sørmo på den videre utvikling av sitt nye selskap:

– Jeg har som mål å ansette flere økonomiske rådgivere i Enomi på sikt.

TRENGER GUIDE I JUNGELEN

Sørmo opplever at stadig flere søker informasjon på nettet og ønsker å finne ut av økonomien sin på egenhånd. Men de trenger en guide i jungelen av tilbud.

I sin karriere har hun mange år med forskjellige roller i Danske Bank. De siste fem årene som forbrukerøkonom og finansiell rådgiver i en medlemsorganisasjon. Hun observerte at det er et behov for uavhengig økonomisk rådgivning.

Jeg har som mål å ansette flere økonomiske rådgivere

Mange tok kontakt for å få råd tilpasset egen økonomi, slik at de kunne velge hvor de kjøpte sine produkter. Andre tok kontakt for å få forklaring på produkter/løsninger de hadde kjøpt i bank eller hos andre.

– Mange opplever at de blir usikre på produkter de har kjøpt, da de vet at rådgivere også skal selge bankens produkter. De vil sikre seg at dette er produkter som er riktig for deres økonomi. De vil også sjekke kostnader med disse produktene. Jeg så hvor viktig det er å gjøre økonomisk rådgivning enkelt og forståelig for alle.

Det ønsker hun å gjøre. Da hun jobbet i bank, erfarte hun at det var vanskelig å tilrettelegge rådgivning for den enkeltes situasjon.

– Det kunne bli en vanskelig balansegang mellom å gi gode råd til kundene og samtidig selge bankens produkter.

Hun blir også kontaktet av mennesker i krise, som nå under pandemien. Mange sliter med forbrukslån og kredittkortgjeld.

– De synes det er vanskelig å få rådgivning for sin økonomi i vanlige banker, og det kan også bli kostbart å betale for uavhengig økonomisk rådgivning. Andre er usikre på egen økonomi eller står i fare for å miste jobben eller bli permittert. De ønsker å vite hvilke grep de kan gjøre for å frigjøre ekstra midler i denne perioden.

NYE KUNDEGRUPPER

Sørmo tror også at det stadig mer internasjonaliserte arbeidslivet i Norge vil føre til mer variasjon i kundenes behov. Mange utenlandske arbeidstakere i Norge har jobbet i flere land, og mange norske borgere har jobbet perioder i utlandet. De har vært innom ulike pensjonssystemer og har ulike planer for pensjonisttilværelsen.

Hun har selv studert på Handelskolen BI og design i San Fransisco i USA. Hun har jobbet mange år i Danske Bank, ved bankens kontorer i Bardufoss, Stavanger og Sandnes.

– I Norge har vi et pensjonssystem som favner alle, men i større land er det ofte flere pensjons- og spareformer som er etablert for skatte og spareforholdene i de enkelte land. I slike land er det vanlig med rådgivere som hjelper kunden å velge riktig for sin egen situasjon – om det er trygd, forsikring, bolig eller andre økonomiske forhold. Jeg tror vi vil se flere slike rådgivere her i landet – i takt med at arbeidslivet blir mer internasjonalt, avslutter Eva Sørmo.