TA KONTAKT: Finans Norge-sjef Idar Kreutzer og NAV-sjef Hans Christian Holte ber folk med økonomiske utfordringer ta kontakt med rådgivere jo før jo heller. (Foto: Finans Norge / NAV)

Ny offensiv for å hjelpe folk unna gjeldsfellen

Over 100 000 nordmenn har i dag alvorlige privatøkonomiske problemer. Antallet som står i fare for å bli personlig ruinert vil øke kraftig som følge av rekordhøy ledighet og ventede renteøkninger.

Tekst: Magne S. Otterdal

Nå har finansnæringen og myndighetene startet en offensiv for å hindre at flere havner i alvorlig pengeknipe. NAV-sjef Hans Christian Holte og Finans Norge-sjef Idar Kreutzer skriver i en felles kronikk denne uken at samarbeidet skal gjøre veien kortere for å få råd og hjelp for de som sliter økonomisk. Nylig var rundt 1 000 finansrådgivere i banker og NAV-kontorer deltakere på et webinar ledet av Gry Nergård i Finans Norge, der rådgiverkorpset ble utfordret med følgende spørsmål: Kan du som rådgiver hindre at folk havner i gjeldsfellen?”

FØLER SKAM

Over 6 000 autoriserte rådgivere i bankene og 400 rådgivere på NAV-kontorene står i førstelinjen og møter alle de som til slutt ikke har noe annet valg enn å søke hjelp.

For mange kan situasjonen virke håpløs, og de gjør alt for å håndtere det alene

Hans Kristian Holte og Idar Kreutzer

Holte og Kreutzer konstaterer at mange gjennom koronapandemien har fått “et ufrivillig nært forhold til både NAV og banken”.

– For mange kan situasjonen virke håpløs, og de gjør alt for å håndtere det alene. Noen knytter også skam til betalingsvansker. Det kan gjøre situasjonen enda tøffere, skriver Holte og Kreutzer.

FOREBYGGING VIKTIGST

Forebygging er stikkordet for den felles offensiven som nå har startet. Ifølge Holte og Kreutzer er hjelpemidlene mange for å møte de som har trøbbel med å få endene til å møtes, men det forutsetter at man tar tak i problemene i tide.

– Det er bedre og billigere å forebygge økonomiske problemer enn å reparere, skriver Holte og Kreutzer i sin felleskronikk.

Ifølge de to har NAV og bankene til sammen de viktigste virkemidlene forbrukerne trenger for å håndtere sin privatøkonomi.

– Vårt nye samarbeid gjør også at både NAV og bankenes rådgiverapparat kjenner bedre til hva den andre kan bidra med. Det gjør rådgivningen mer helthetlig. På denne måten vil vi etter vår mening kunne gi best mulig hjelp til de som trenger det og bidra til at den enkelte gjenvinner kontroll over egen økonomi, skriver sjefene for NAV og finansnæringen.

ANSETTER RÅDGIVERE

Privatøkonom Eldar Rønning i SpareBank1 SMN skriver i en epost at det er mye å gjøre for de autoriserte finansrådgiverne i banken akkurat nå før sommerferien, og det jobbes mye for å ta unna kundehenvendelser. Banken ansetter nye rådgivere, og det satses spesielt rundt Ålesund der det er stor kundetilgang.

– Hvilke økonomiske utfordringer er de mest vanlige akkurat nå?

– Vi opplever ikke at det er noen spesielle økonomiske utfordringer som skiller seg ut akkurat nå. Men det er klart at både en forventet renteøkning, boligpriser og et aksjemarked som har hatt en sterk vekst det siste året, er spørsmål som går igjen hos våre kunder. Da handler det om å gi helhetlig og grundig rådgiving i forhold til hver enkelt kunde sin situasjon og i forhold til fremtidsplaner.

DIGITALT KVANTESPRANG

Ifølge Rønning har både rådgivere og kunder opplevd et digitalt kvantesprang under pandemien. Samtidig som mange kunder ble rammet av permitteringer og opplevde økonomisk usikkerhet ble finansrådgiverne sendt på hjemmekontor.

I starten av pandemien var det en del pågang knyttet til avdragsfrihet på lån, og rådgiverne rigget seg til å gi svar kjapt og innvilge avdragsfrihet for de som direkte eller indirekte var rammet av korona.

MANGE SPØRSMÅL: – Både en forventet renteøkning, boligpriser og et aksjemarked som har hatt en sterk vekst det siste året er spørsmål som går igjen hos våre kunder når de kontakter bankens autoriserte økonomiske rådgivere, ifølge Eldar Rønning i SpareBank 1 SMN. (Foto: SMN)

– Fysiske kundemøter ble vanskelig å få til, men veldig mye ble løst på telefon og gjennom nettmøter. Etter hvert ble dette en løsning som både kundene og finansrådgivere ble fortrolig med.  Dette har bare fortsatt og jeg tror stort sett alle har tatt et digitalt kvantesprang det siste året.

“SPARK I RÆVA”

Rønning skriver at de digitale rådgivningsmøtene forenkler kontakten med banken for kundene. De kan avtale et digitalt møte og slippe å dra til banken fysisk når de ikke må. Selv om det har gått bedre enn fryktet under nedstengningen, har mange kunder hatt et behov for et generelt rådgivningsmøte og en fot i bakken om sin privatøkonomi.

Mange fikk et spark i ræva til å ta en status på sin egen økonomi

Eldar Rønning

– Usikkerheten som pandemien skapte førte nok til at mange fikk et “spark i ræva” til å ta kontakt for å få en status på sin egen økonomi, skriver Rønning og legger til at en enkel ting som bufferkonto er noe som mange flere nå ser viktigheten av.

GA RÅD TIL RÅDGIVERNE

De 1 000 rådgiverne fra banker og NAV-kontorer som deltok på webinaret nylig, fikk selv råd om hvordan gi bedre råd til de som står på kanten av de privatøkonomiske stupet.  Programleder Hallgeir Kvadsheim fra TV-serien “Luksusfellen”, seniorrådgiver Tommy Grav fra NAV og Hilde E. Johansen fra Finans Norge bidro med faglig påfyll til rådgiverkorpset.

Alle tre innlederne ga uttrykk for at de som er havnet i dypt økonomisk uføre ofte preges tungt av skam og skyldfølelse. En viktig rådgiveroppgave er derfor å opparbeide tillitsforhold og samarbeid.  Ifølge Tommy Grav er empati og sosial kompetanse viktige egenskaper for de økonomiske rådgiverne.

En undersøkelse Finans Norge har gjort om husholdnings økonomiske situasjonen i mai 2021, viser at mange flere kan få problemer som følge av renteøkninger utover høsten og neste år.

Hele 13 prosent svarte at en ekstra renteutgift på 20 000 kroner vil føre til ganske store privatøkonomiske problemer, ifølge Hilde E. Johansen. Hun anbefalte de økonomiske rådgiverne å bruke undersøkelsen aktivt.

TV-kjendis Hallvard Kvadsheims viktigste råd til rådgiverne var å senke terskelen for å få dialog med de som har store økonomiske problemer.  Etter å ha hatt 21 sesonger og over 1 000 personer med pengeproblemer i “Luksusfellen” har Kvadsheim notert seg to fellestrekk:

– De er flaue for å ha økonomisk problem i verdens rikeste land. De har veldig stor motivasjon for å endre både forbruk og holdninger.

Lederen for webinaret, Gry Nergård i Finans Norge konkluderte med at en nå må ta mål om sørge for at så få som mulig kommer så langt at de havner i “Luksusfellen”.