Å være bankrådgiver på personmarkedet er på mange måter ryggraden i bankenes virksomhet. Det er her tillit og kundelojalitet skapes. For Morten Berntsen var veien inn i rådgiverrollen litt tilfeldig.  

MOELV: For 15 år siden fikk Morten Berntsen besøk av et par som søkte råd. De skulle skille seg og hadde spørsmål om økonomien og om hva de skulle gjøre med huset. Begge var opptatt av at ingen ville bo på Brøttum, der de bodde nå.  

– Det var fint at de var enige om noe. Begge ville bo mer sentralt, gjerne på Gjøvik, til høyere pris. Det ene tok det andre. Den største konflikten var at de bodde et sted der ingen av dem trivdes. Etter litt diskusjon kom de frem til at de heller skulle kjøpe ny bolig på Gjøvik, istedenfor å skilles. Det er jo en stund siden, og de bor sammen fremdeles, sier Berntsen og ler.  

Skilsmisser er generelt sett en tøff situasjon.  

– Vi har vært med når folk kjøpte boligen, da er det trist når drømmen brister. Det kan gå ganske fort. Folk ser at de får en helt annen økonomisk situasjon når de er alene. Det er krevende, ikke minst når det er unger som påvirkes, sier Berntsen.  

RASK BEGYNNELSE 

Han jobber som rådgiver på personmarkedet ved SpareBank 1 Østlandets filial på Moelv. Han har vært i banken siden 1987, da han litt tilfeldig søkte og fikk jobb i banken etter gjennomført verneplikt.  

– Jeg var på intervju på torsdag og begynte påfølgende mandag. Så kjapt og enkelt er det ikke å få jobb i bank i dag.  

– Hva er det viktigste i jobben din? 

– Å prate med folk og hjelpe dem med lån og sparing og lignende. Samtidig skal jeg også tilby og selge bankens produkter. Det hele med kunden i sentrum, forteller rådgiveren, som er klar på hva som er mest spennende.  

– Å hjelpe unge kunder som har lyst på sin første bolig, se på hva som er mulig ut fra deres økonomi. Det trigger drømmer.  

De unge er ofte åpne i sitt møte med rådgiveren og trenger mer råd og innspill.  

– De eldre vet mer hva de vil og hva de trenger hjelp med, ofte å ordne finansiering av ett eller annet.  

JOBB PÅ DAGEN: 

Morten Berntsen var på intervju på en torsdag og begynte i banken påfølgende mandag.  

REGELVERK SETTER GRENSER 

Regelverket for finansforetak har endret seg og blitt stadig strammere de siste årene. Det påvirker også rådgiverjobben.  

– Det er en del tilfeller der vi tidligere hjalp kunder på en helt annen måte. Det er personer med god betjeningsevne, men som mangler egenkapital. Ordentlige folk som ikke får gjort det de ønsker på grunn av regelverket. På noen områder var det strengere før. Da jeg startet var tommelfingerregelen at vi kunne låne ut maksimalt tre ganger inntekt. I dag er det strukket til fem.  

RÅDGIVNING HAR EN VERDI 

Selv om bankvirksomheten blir stadig mer digital, er det mange som fremdeles liker å ha noen å prate med når de skal ta store økonomiske avgjørelser.  

– Det har vært en rivende digital utvikling. Vi ser litt mindre til kundene våre, men ikke så veldig mye. De som skal finansiere større ting, vil ha råd. Samtidig ser vi at mange kommer innom også for mindre ting. Telefon har jo også vært et viktig verktøy gjennom alle år.  

En viktig del av jobben er å selge bankens produkter.  

– Gode salgsresultater er viktig, og presset her er ikke blitt noe mindre gjennom årene. Samtidig har kravet til å informere kundene godt, økt. For min del er det viktig å konstatere at salget er gjort ut fra kundens behov, aldri noe annet, avslutter Morten Berntsen.