Linn Beathe Hæreid

Tryg skal redusere klimaavtrykk med 50 prosent

Gjenbruk av bildeler i forbindelse med skade og klimakrav til investeringer. Dette er blant tiltakene når forsikringsselskapet Tryg nå starter en grønn storsatsing.

Tekst: Jørn-Arne Tomasgard

Bærekraftansvarlig i selskapet, Camilla Nielsen, sier de har klare måleparametere for satsingen. Målsettingen er 50 prosent reduksjon i CO2-avtrykk i Trygs egen virksomhet innen 2030.

– Målsettingen er 30 prosent reduksjon i klimaavtrykkene i 2023, og 50 prosent i 2030, sier Nielsen. Hun jobber i den danske avdelingen av Tryg. For tre uker siden ble Linn Beathe Hæreid ansatt som bærekraftspesialist i Tryg Norge. Hun blir dermed den første i selskapet her i landet som skal konsentrere seg fullt ut om bærekraftig utvikling.

GRØNNE FORSIKRINGER

– Overordnet er det tre utviklingslinjer vi følger: Vi skal være et ansvarlig selskap. Vi skal produsere bærekraftige forsikringer. Og vi skal være et godt og grønt selskap å jobbe i, sier Hæreid. Hun er siviløkonom og har tidligere jobbet med blant annet bærekraft i selskapene Deloitte, Røde Kors og Sportsklubben Brann.

Vi skal være et godt og grønt selskap å jobbe i

Linn Beathe Hæreid

Hun sier Tryg som en aktør med store innkjøp og store investeringer, er i en god posisjon til å påvirke.

– Dette handler blant annet om at vi skal ha ansvarlige innkjøp. Vi er en stor innkjøper med mange tusen leverandører og har skadeoppgjør for mer enn 10 milliarder kroner årlig. Det er viktig at vi stiller krav til leverandørene. Vi kommer til å innføre et screening-system som gjør at vi forsikrer oss om at leverandørbedriften opererer i henhold til blant annet FNs Global Compacts ti prinsipper, forklarer hun.

Målet er å øke andelen bærekraftig skadebehandling med 20 prosent til 2023. Ifølge Tryg vil det bety 10.000 – 15.000 tonn redusert CO2 frem til 2023.

FASER UT FOSSILE INVESTERINGER

– Trygs investeringsportefølje er på 40 milliarder danske kroner, og det er viktig at vi investerer dem på en ansvarlig måte og i overensstemmelse med våre verdier, sier Nilsen.

– Porteføljeforvalterne våre skal også være sertifisert som «UN PRI signatories», sier hun.

– Som eier i ulike selskaper, vil vi også ta en mer aktiv posisjon. Vi har som målsetting å være til stede på 90 prosent av generalforsamlingene i bedrifter vi har eierskap i. Det vil si 1 500 generalforsamlinger i året, sier Hæreid.

Ifølge kommunikasjonssjef Ole Irgens vil Tryg innen 2030 blant annet fase ut alle investeringer innen fossil energi.

– Innen 2023 skal alle selskap som produserer fossilt brensel som Tryg investerer i, ha en strategi for grønn omstilling. Hvis ikke vil de bli ekskludert fra porteføljen innen 2030, sier Irgens.

KOMPROMISSER IKKE PÅ KVALITET

Ett punkt i satsingen på bærekraft er at selskapet skal være et godt sted å jobbe. Blant annet har de et mål om mangfold der det kommer frem at Tryg skal ha 41 prosent kvinnelige ledere i 2023.

– Det skal være mangfold i både kjønn og bakgrunn. De ansatte er invitert til å komme med innspill til bærekraftige løsninger gjennom ulike forum. At de ansatte føler deltakelse og eierskap til prosjektet er viktig for å lykkes. Det kan gå på for eksempel hvordan vi jobber.

Kan vi kjøre sammen, ta tog til møter eller møtes digitalt? Vi skal fortsatt ut og møte kunder, men av og til kan vi kanskje gjøre det på alternative måter, sier Hæreid.

BRUKTE BILDELER: – Noe av det vi ser på er grønne forsikringer, der vi avtaler med kunden at vi for eksempel kan bruke brukte bildeler om det blir en skade, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg. (Foto: Tryg)

Å bruke brukte bildeler til reparasjon i forbindelse med bilskader, mener hun er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

– Vi skal selvsagt ikke kompromisse med kvalitet og sikkerhet. Men kan vi bruke om igjen for eksempel bildeler og dermed ta de inn i en sirkulær økonomi, vil det vise godt igjen i klimaregnskapet. Det vil også gi en økonomisk besparelse. Brukte bildeler gir en CO2-besparelse i gjennomsnitt på et halvt tonn CO2-ekvivalenter. Og de koster kanskje halvparten av nye, forklarer Hæreid.

Ifølge Irgens kan det bli aktuelt å innføre egne grønne forsikringer.

– Vi har hatt fokus på bærekraft lenge. Nå blir det målsatt og målstyrt på en helt annen måte. Det blir et helt annet fokus. Noe av det vi ser på er grønne forsikringer, der vi avtaler med kunden at vi for eksempel kan bruke brukte bildeler om det blir en skade. Et problem i forbindelse med bilskade i dag er at bilen blir kondemnert når skaden koster 60 – 70 prosent av markedsverdien på bilen. Med brukte bildeler vil dette taket kunne heves, og flere biler vil kunne repareres. Det vil også gi mer arbeid for verkstedene.

VIL STYRKE OMDØMMET

Leder for Finansforbundet i Tryg, Tom Einar Eileng, er positiv til at Tryg har en målsetting om å bli Nordens mest bærekraftige forsikringsselskap. Det tror han kan styrke Trygs attraktivitet i forbindelse med rekruttering.

– Jeg kan ikke se annet enn at dette vil styrke selskapets omdømme. Det igjen vil forhåpentligvis styrke Trygs posisjon i markedet når vi søker etter nye ansatte. Det blir årlig foretatt undersøkelser hvor studenter blir spurt om hvilke arbeidsgivere som blir vurdert å være de mest attraktive å jobbe for. Det at Tryg har bærekraft som en viktig del av strategien vil kanskje være et viktig parameter når en skal velge fremtidig arbeidsgiver.

Han sier det legges opp til en bred involvering, og at «bærekraftagenter» er rekruttert.

– De skal inspirere kollegaer til å tenke bærekraft og bidra til at gode ideer bringes frem. Skadedirektørene blir tildelt mål og blir ansvarlig for å levere på dem. Ledere, agenter, andre medarbeidere og innkjøp blir viktige ressurser i arbeidet med å utvikle og implementere en enda mer bærekraftig skadebehandling. For å støtte og koordinere dette arbeidet er det også opprettet et prosjektteam som er ansvarlig for måling og rapportering. I programmet er en i full gang med workshop-rekker. Parallelt med dette jobbes det for å komme opp med en lang liste med gode ideer for bærekraftig skadebehandling, skriver Eileng i en e-post.

Han sier de tillitsvalgte ikke har vært direkte involvert i prosjektet, men er blitt orientert i forbindelse med utrulling av ny strategi.