FJERDE STØRST: Da Sparebanken Hedmark slo seg sammen med Bank 1 Oslo Akershus og ble til SpareBank 1 Østlandet skapte de Norges fjerde største sparebank.  

Vellykket fusjon på Østlandet

Fusjonen mellom Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus i 2017 føyer seg inn i rekken av vellykkede banksammenslåinger. Nå er banken åpne for å snakke med andre interesserte. 

HAMAR/OSLO: Vi spoler tilbake til 2012. LO- og SpareBank 1 Allianse-eide Bank 1 Oslo Akershus befinner seg i Norges største og sterkest voksende marked, men trengte egenkapital for å utnytte vekstmulighetene. Det danner grunnlaget for et samarbeid og senere fusjon med Sparebanken Hedmark. Hedmarksbanken kjøper seg gradvis opp i Bank 1, frem til de to bankene fusjonerer i april 2017 og blir til SpareBank 1 Østlandet. 

– Vi fusjonerte som to likeverdige partnere, selv om det i realiteten var et oppkjøp, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet, som etter sammenslåingen ble Norges fjerde største sparebank.  

– Vi etablerte en styringsgruppe og arbeidsgrupper for å finne det beste fra de to bankene. Prosessen gikk veldig bra, og vi fikk med ansatte fra både Hedmark og Oslo i arbeidet. Signalene i ettertid er at dette gikk bra, sier Heiberg.  

ØKONOMISK VELDIG GUNSTIG 

Finansfokus har tidligere skrevet om at bankfusjoner er økonomisk lønnsomme. Også denne sammenslåingen har vært økonomisk gunstig.  

– Det er klare stordriftsfordeler. Vi hadde i 2020 like store kostnader i kroner som i 2017. I den perioden har forvaltningskapitalen vokst med 35 prosent. Synergiene er tatt ut på overordnet nivå, sier konsernsjefen.  

– Hva har skjedd med antall ansatte? 

– Vi er netto omkring 70 personer færre enn bankene hadde til sammen. Flesteparten har gått ved naturlig avgang og noen få har fått sluttpakker, sier Heiberg.   

– Var det noen overraskelser i prosessen? 

– Egentlig ikke. Vi kjente Bank 1 godt fra før, både gjennom SpareBank 1 og som eiere. Jeg satt også som styreleder i banken. Bankene hadde også mye av de samme systemene, så integreringen gikk veldig greit. Banken var på mange måter en mindre kopi av oss. Jeg komponerte en ny ledergruppe med representanter fra begge de tidligere bankene. Jeg kunne velge det beste fra to banker. Sjefen for Bank 1 skulle pensjonere seg, så det ble heller ingen personproblematikk der. Det var en håndfull ansatte på mellomledernivå som ikke likte endringene og som har funnet seg noe annet å gjøre, sier Heiberg.  

– Hva tenker du om mulighetene for å overleve som liten bank? 

– Med det regulatoriske regimet bankene pålegges med lover, regler og rapportering, tror jeg de små bankene vil få større og større problemer med å være compliant. Så langt ser vi at små banker finner hverandre, sier Heiberg. Men for å klare å tiltrekke seg kompetanse og være compliant i fremtiden, fremtvinger det etter hvert ytterligere konsolidering blant de små bankene.  

Vi hadde i 2020 like store kostnader i kroner som i 2017 

– Har dere noen tanker om ytterligere strukturelle endringer? 

– Det er ingen konkrete planer, men vi er åpne hvis andre ønsker å snakke med oss. For øvrig har vi betydelig organisk vekstpotensial, særlig i hovedstadsregionen, der du finner 40 prosent av Norges befolkning, forteller Heiberg.