KJØRER PÅ: Apper som overvåker forsikringskundenes kjøremønster er blitt populære blant forsikringstakerne.  Det konstaterer Fremtinds kommunikasjonssjef Simen Bentsen Rudi.

Kjøreapp med bonuspoeng gir resultater

Frivillig overvåking av kjøremønstre gjennom apper viser betydelig effekt, ikke minst når forsiktig kjøring gir bonuspoeng. Forsikringsselskapene kjører på med kjøreapper.

Tekst: Sverre Bjørnholt

Kommunikasjonssjef Simen Berntsen Rudi i forsikringsselskapet Fremtind er kjempebegeistret for appen og mener at den har ført til at han er mer bevisst kjøremønsteret sitt.

– Nå kan man si at jeg i egenskap av min rolle er litt forutinntatt. Men jeg tror ikke jeg er alene om å mene at det er hyggelig å få et varsel over appen at jeg i øyeblikket kjører bra og poeng samles, sier han.

Poengene kan veksles inn i alt fra sportsutstyr til en kopp kaffe.

I fire år har Fremtind sammen med SpareBank 1 benyttet seg av smart forsikring for bileiere. Første generasjon for å belønne trygg kjøring og kjøreadferd var en smartplugg som kunne settes inn i bilens diagnoseport. Den løsningen kunne ikke brukes i el-biler. 30 000 brukte pluggen.

10 000 BRUKERE

For et år siden tok selskapet i bruk en ny generasjons teknologi gjennom appen Smartbil. Alle kan laste den ned og få sine bonuspoeng. Men har du forsikring i selskapet øker fordelene.

Foreløpig har 10 000 bilister over hele landet tatt den i bruk. Den registrer om du holder fartsgrensen, om du bruker mobil, registrer brå oppbremsinger, rask akselerasjon og om sjåføren tar harde svinger.

– Det er ingen tvil om at appen gir nyttig innsikt for den enkelte om kjøremønster, sier Rudi.

STOR FORBEDRING

I forbindelse med skolestart gjennomførte Fremtind en kampanje der det ble fokuserte på fart. De innsamlede dataene viste at kjøreadferden avdekket at sjåførene viste stor forbedring og senket andel fartsovertredelser markant.

– Vi registrerte også at folk etter kampanjetiden fortsatte å holde den gode trenden med færre fartsovertredelser.

Innsikt fra smartbilappen viser samtidig at det er vanskeligere å gjøre noe med mobilbruk i bilen, enn det er med fart.

– Vi ser at folk er flinke til å la mobilen ligge når vi fokuserer ekstra på det, men mobilbruk er så automatisert at vi oftere faller tilbake til dårlige vaner.  Så vi kan si at endring av vaner på fart nok ser ut til å holde seg lenger, sier Simen Berntsen Rudi.

TRYG MED SIDEKICK

Forsikringsselskapet Tryg har også en smartbil-app som heter «Sidekick». Den er rettet mot bilførere mellom 18 og 30 år knyttet opp til bilforsikring utfri kjøremønsteret som registreres. Selskapet vurderer å utvide ordningen til også å gjelde sjåfører eldre enn 30 år.

Hyggelig å få et varsel over appen at jeg i øyeblikket kjører bra og poeng samles

Andre selskaper følger nøye med utviklingen på dette område og Gjensidige har et forsøksprosjekt løpende i Sverige, opplyser selskapet til Aftenposten.

MÅLER KORONAEFFEKT

I Fremtind har man benyttet kjøredataene fra smartbil-appen til å se på hvilke utslag korona-pandemien har gitt på kjøremønsteret. Da landet stengte ned i mars 2020 endret kjøremønsteret seg brått.

– Kjøredataene har gitt oss nyttig innsikt også i forbindelse med pandemien. Det viste seg raskt at antall bilreiser ble redusert, sier Simen Bentsen Rudi.

Normalt kjører en bilist i gjennomsnitt 100 turer i måneden. Dataene viste at i det pandemien satte inn så ble en av fem turer borte. Kjørelengden ble redusert med 25 til 30 prosent i mars og april.

I det sommeren kom endret bilde seg igjen. Da ble antall turer og kjørelengden som normalt. Der holdt det seg til november 2020.

– I det myndighetene strammet inn på smittevernstiltakene, så vi en reduksjon på fem prosent. For hele 2020 har gjennomsnittsbilisten kjørt 1 000 kilometer kortere enn et normalår, sier kommunikasjonssjefen i Fremtind.

Et annet tydelig resultat av bilkjøringen i pandemi-tiden er at forsikringsselskapet har registrert færre forsikringskrav.