Ansatte raskere tilbake med behandlingsforsikring

Daglig leder Stein Bigseth i Neo-Select sier behandlingsforsikring gjør at ansatte kommer raskere tilbake i jobb. – Det er en forsikring som virker, sier han.

Tekst: JØRN-ARNE TOMASGARD

Bigseth peker spesielt på fordelen med at sykmeldte ansatte med behandlingsforsikring kan komme raskere tilbake i jobb fordi de kommer raskt til undersøkelse.

– Det viser seg at vi får folk kjappere tilbake i jobb. Det er bra for de ansatte fordi om de blir gående hjemme og vente på en undersøkelse i flere uker, begynner det å spille inn på hodene til folk, sier Bigseth.
Neo-Select er en bedrift med cirka 20 ansatte som driver salg av varer mot markedet for bygg og anlegg. De holder til på Lierskogen utenfor Drammen. Bigseth forteller at bedriften begynte å kjøpe behandlingsforsikring hos Tryg tidlig på 2000-tallet.

VAR SKEPTISK

– Jeg var skeptisk i starten, fordi jeg følte vi måtte være lojale mot det offentlige helsetilbudet. Men jeg innså at når vi benytter oss av tjenestene i dette markedet, går det ikke på bekostning av pasienter i det offentlige tilbudet, fordi det er overskuddskapasitet. Summen av hva det offentlige og forsikringsbransjen kjøper, fyller ikke opp kapasiteten, sier Bigseth.

RASKERE TILBAKE: Bedriftseier Stein Bigseth forteller om gode erfaringer med behandlingsforsikring. Han har selv nyttet seg av forsikringen ved beinbrudd, og erfarte at han kom raskere til behandling og dermed raskere tilbake i jobb. (Foto: Privat)

– Jeg føler at behandlingsforsikringen egentlig er den eneste forsikringen vi trenger, for den virker.

Han bruker et eksempel med en god selger som fikk problemer med en skulder:

– Han trengte å komme på MR med skulderen og fikk beskjed om at det var to måneders ventetid i det offentlige. Med behandlingsforsikringen kom han inn dagen etter, han kom raskt til operasjon og var tilbake i jobb seks uker senere. Det var rask MR, rask behandling, og rask og tilpasset opptrening. Det siste var nok det avgjørende for å få han tilbake i jobb, først gradert, dernest fullt. Han kom tilbake i jobb mye raskere enn om han skulle gå gjennom det offentlige, og det var bra for den ansatte å slippe ventetiden.

Jeg var skeptisk i starten

Bigseth forteller at han også benyttet seg av forsikringen selv da han fikk beinbrudd.

– Jeg tok røntgen gjennom det offentlige uten at de fant noe. Men det var fortsatt vondt. Jeg fikk beskjed om at det var to måneders ventetid på MR. Da ringte jeg Tryg og fikk et behandlingsnummer. Jeg ringte den samme klinikken igjen, og fikk time umiddelbart gjennom forsikringen ettersom det offentlige ikke hadde flere timer igjen på sine avtaler.
Bigseth anslår at bedriften benytter seg av forsikringen to-tre ganger årlig.

FLERE HAR BEHANDLINGSFORSIKRING

En sak publisert på Finans Norges nettsted forteller at antall nordmenn med behandlingsforsikring er stigende. Ved utgangen av 2020 har nærmere 650 000 personer slik forsikring, en økning på drøye fem prosent fra 2019. Bruken av forsikringen øker også, og særlig bruk av psykolog eller psykiater. Veksten har pågått siden starten av 2000-tallet. Ni av ti med en slik forsikring har den gjennom arbeidsgiver. De totale erstatningene var på nesten 1,5 milliarder kroner i fjor, opp ni prosent fra 2019.

I gjennomsnitt er det 54 prosent som bruker forsikringen sin, og for hver premiekrone inn går 82 øre ut igjen til erstatninger. Det er behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som blir mest brukt, etterfulgt av legespesialist og diagnostikk. Den største prosentvise økningen i 2020 er bruk av psykolog og psykiater, med 30 prosent økning fra 2019.

FLEST TIL FYSIOTERAPEUT OG KIROPRAKTOR

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg sier markedet for behandlingsforsikring har steget hvert år siden 2003. Tryg har 12 – 13 prosent av markedet for behandlingsforsikring i Norge, tilsvarende markedsandelen til selskapet.

– Vi tror grunnen til at stadig flere vil ha behandlingsforsikring, er at det er en forsikring både den ansatte og arbeidsgiveren ser nytten av fordi folk kan komme raskere til behandling og raskere tilbake i jobb. Det er der den store gevinsten ligger. 90 prosent av markedet er kollektivavtaler som del av jobb, sier Irgens.

Han sier 90 prosent av utbetalingene er til behandlinger innen fysioterapi og kiropraktikk.

– Spesielt behandling knyttet til muskellidelser og diagnostikk hos legespesialist ser vi er mye brukt. Det vil ofte si røntgen og MR, der det ellers ofte er kø i systemet.

FORSIKRINGEN BRUKES MER

Irgens sier trenden også er at forsikringen brukes mer.
– I 2013 brukte 20 prosent av kundene våre behandlingsforsikringen årlig. I 2020 var tallet økt til 34 prosent. Det skyldes trolig at ordningen er blitt mer kjent og at folk ser nytten av den. Gjennom forsikringen kan du komme til fysioterapi og kiropraktikk uten henvisning fra lege.
Irgens ser ikke noen tegn i statistikken til at folk i større grad har brukt behandlingsforsikring i koronaåret 2020.

– Det kan rett og slett skyldes av fysioterapeuter og kiropraktorer har holdt stengt deler av året. Men behandling hos psykolog eller psykiater har for bransjen som helhet økt fra 14 000 tilfeller i 2019 til 18.500 i fjor for kunder med behandlingsforsikring. Det kan skyldes koronasituasjonen, men også at det kan være en tilleggstjeneste som er kommet inn i forsikringen. Behandlingsforsikringene er modulært oppbygd. Over 80 prosent av dem med behandlingsforsikring hos oss har nå psykologtjenester inkludert.