Fredrikstad mandag 8. juni. Det er en litt kald og vindfull sommerdag. En mann går inn i en bilbutikk i plankebyen. Han har allerede sett seg ut hva han vil ha. En BMW X4 til 400 000 kroner. Kjøperen trenger fullfinansiering. Ingen problem, sier selger, de har gode finansieringsavtaler. Mannen har fast jobb og god økonomi, så det ordner seg. Med noen tastetrykk på PC-en og identifisering med BankID, ordnes billån, og kjøper setter seg inn i sin nye BMW. Her begynner historien om forsvunne biler, en låntaker som er unnvikende og vrang, og en biljakt gjennom hele Europa. I spissen for jakten står Morten Ousdal, utreder i Finans2. Hvis han lykkes i jakten, vil banken få tilbake mye av pengene den har lånt ut med pant i bilene.

Tekst og foto: Sjur Anda

Arendal 12. juni. Fire dager senere går samme mann inn i en bilbutikk i Arendal. Denne gangen har han sett seg ut en Mercedes E200 til 210 000 kroner. Også her ordnes 100 prosent finansiering og kjøp i en fei, og det er ikke lenge før mannen kan kjøre av gårde med Mercedes-en.

Mannen gjør flere forsøk på å kjøpe fine biler med 100 prosent belåning, men da har alarmen gått hos banken.

– Det kom inn mange søknader fra ulike bilforretninger, da gikk det noen varsellamper. Han fikk to biler ut med finansiering fra vår kunde, sier Morten Ousdal. Han er utreder i Finans2 og jobber blant annet med å finne igjen biler som låntakere har tatt med seg utenlands, og sluttet å betale for.

Måten disse to bilene har forsvunnet på, er ikke uvanlig.

– Det kan være personer som har vært i landet i flere år, som har god jobb og familie. De har god kredittrating og ingen betalingsanmerkninger. Og plutselig skjer det noe. De begynner å kjøpe mange biler på kort tid, gjerne dyre statusbiler, finansiert med 100 prosent lån. Raskt etter dette kjøres bilene ut av landet, og kjøperen forsvinner gjerne sammen med bilene, sier Ousdal.

Vi treffer ham på Stadssalgs lokaler på Berger, litt nord for Lillestrøm. Det er tidlig om morgenen en fredag i midten av oktober. Det er mørkt og kaldt ute, de første frostnettene har nettopp truffet Østlandet. Han er der for å ta imot bilene som forsvant i mai. De er på vei med en biltransport fra Amsterdam. Men la oss ikke forgripe begivenhetene og gå tilbake til midten av juni.

Ousdal har fått oversendt all dokumentasjon på kjøpene og lånene fra banken, og begynner å jobbe med saken. Han mistenker at det er noe som ikke stemmer. Gjennom kjøretøyregisteret finner han ut at mannen har fått sju biler registrert på seg på kort tid.

– Det er ikke vanlig oppførsel å kjøpe så mange biler på så kort tid, og det blir viktig for meg å få kontakt med låntaker.

JAKTEN BEGYNNER

Han begynner med å ringe telefonnummeret låntaker har oppgitt, og er overrasket da han får svar. Ousdal presenterer seg og sier at han jobber som utreder på vegne av banken, og at han gjerne vil prate med låntaker om billånene.

– Da blir det vanskelig. Låntaker oppgir at han er utenbys. Jeg sier jeg kan komme dit han er, og at det er viktig for meg å få besiktige bilene, men han er ikke interessert i å treffes.

PAPIRARBEID: Det er viktig med rett dokumentasjon når man skal få ut biler fra ulike land. En god relasjon til politi og myndigheter er viktig i jobben som utreder.

Ousdal drar til folkeregisterets adresse. Der finner han bare låntakers bror, som oppgir at låntakeren ikke holder til der. Mistanken øker om at dette er planlagt svindel.

– Det handler om mange biler kjøpt over en kort periode. Låntaker bor ikke der han er registrert og viser ikke vilje til å få oppklart situasjonen.

Dagen etter er det registrert enda flere biler på låntaker, finansiert gjennom andre banker.

– Det var mye som tydet på at dette var biler på vei ut av landet, og vi bestemte oss for å gjøre en politianmeldelse.

Når biler forsvinner på denne måten, er det viktig å reagere raskt. Ousdal tropper selv opp hos politiet i Oslo og leverer anmeldelsen.

– Ofte er bilene på vei utenlands, og de må etterlyses internasjonalt. Hvis man er rask, har man en viss mulighet til å få stoppet bilene nedover i Europa. Vi har eksempler der biler er blitt funnet i havnen i Gøteborg og på fergeleiet i Albania, sier Ousdal.

Dagene går uten at bilene dukker opp. Utreder har jevnlig kontakt med låntaker. På et tidspunkt hadde de avtale om å møtes i Oslo sentrum, men ingen dukker opp. Etter hvert blir svarene mer sporadiske.

– Han oppgir på epost at han er på ferie, og at han ikke kan fortelle oss hvor bilene er.

FULL POTT I AMSTERDAM

7. august stopper politiet i Utrecht i Nederland en Range Rover, også denne registrert som anmeldt forsvunnet. I bilen sitter låntaker. Politiet gjør et søk på ham, og får opp at det er flere etterlyste biler registrert på mannen. Han opplyser da at flere av disse bilene befinner seg i Nederland, og forteller blant annet hvor både BMW-en og Mercedes-en befinner seg. Politiet finner bilene parkert på gaten og tauer dem inn i påvente av videre saksbehandling. Sirene, et europeisk politisamarbeid for utveksling av informasjon inne Schengen, i Nederland, tar kontakt med Sirene Kripos i Norge, som varsler politiet i Oslo. Gjennom dem får Ousdal beskjed om at bilene er funnet. Han tar kontakt med låntaker for å få nøkler til bilene, noe han ikke får. Igjen oppgir låntaker at han er i utlandet.

– Hvorfor var bilene i Nederland?

– Det er vanskelig å si. Mange av de andre ble også funnet, noen av dem i Tyskland. Én ble stoppet med folk i bilen på vei til Tyrkia, sier Ousdal.

PÅ VEI HJEM

Bilene er fremdeles registrert på låntaker, og han vil ikke hjelpe til med å overføre eierskapet til banken. Han vil heller ikke hjelpe til med nøkler. Det gir noen formelle og praktiske utfordringer.

– Vi må ha rettslig grunnlag for å få bilene tilbake. Vi har et godt forhold til politiet og fikk en nøkkelfullmakt fra politiadvokaten, slik at vi kunne bestille nye nøkler, sier Ousdal.

Nøklene får han fra merkeforhandlere i Norge. Nøklene sendes med bud til Nederland, slik at bilene kan flyttes og transporteres til Norge. Det er også viktig å få vurdert bilenes tilstand.

– Mange slike biler er ikke behandlet fint og vil ikke kunne videreselges. Derfor er det viktig å få bilder av dem, forklarer utreder.

Disse bilene er i tilsynelatende god stand, og det besluttes at de skal transporteres til Norge. I begynnelsen av oktober lastes de opp for transport og kjøres til Norge.

Og da er vi tilbake til begynnelsen, der vi står og venter på bilenes ankomst. Sjåføren har dagen i forveien sagt at han skulle være der klokken sju på morgenen. Nå er klokken blitt åtte, men ingen sjåfør har dukket opp. Solen kaster tynne, lave solstråler som ikke varmer. Larmen fra E6 hundre meter unna er blitt høyere og høyere i takt med rushtrafikken inn mot Oslo.

– Sjåføren har meldt seg syk, sier Ousdal, – Det er derfor han ikke har dukket opp.

Bilene skal lastes opp litt senere på dagen, med en annen sjåfør. Det blir mer venting for utreder. Rundt klokken tolv svinger transporten inn. Bilene lastes av, og Ousdal begynner å sjekke dem.

– Begge bilene er i grei stand, hele i karosseriet og har absolutt en verdi. Det var vel anvendte penger å få bilene tilbake til Norge. Det reduserer bankens tap.

Av og til kan Ousdal finne overraskelser som våpen eller større pengebeløp i hjemhentede biler. I dette tilfellet var bilene tomme. Det er også vanlig at bilene sjekkes av tollvesenet når de kommer til Norge.

Nå vil bilene bli stående her i påvente av dom i forliksrådet. Man er allerede ferdig med betalingsoppfordring og inkasso.

– Når dommen er rettskraftig, sender vi en begjæring om tilbakelevering til namsmannen. Når det er klart, blir de overlevert her.

Mens fru Justitia skal gjøre sin jobb, blir bilene stående i forvaring hos Stadssalg, som også får oppdraget med å selge bilene så snart alle formalitetene er i orden.

– Hva tror du skulle skje med bilene?

– Det blir jo rent hypotetisk, men det er vanlig i slike saker at bilene kjøres til hjemlandet og selges der. I dette tilfellet er hjemlandet Irak. Hva hensikten med bedrageriet var, er vanskelig å si, det kan være gaver til familie, kjøpe eiendom og etablere seg i hjemlandet igjen eller terrorfinansiering. Det blir å spekulere, men fra tidligere saker vet vi at dette er ting som skjer.

Finans2 har om lag 40 til 50 saker i året der biler forsvinner på denne måten. I hver sak er det gjerne flere forsvunne biler. Ousdal og hans kolleger finner de aller fleste av bilene de etterforsker.

SPENNENDE JOBB

Å lete etter forsvunne biler er bare en del av en utreders jobb. Det er også folk her hjemme som skaffer seg biler, motorsykler og båter, uten å ha noen ambisjon om å betale tilbake lånene.

– Det er også eksempler der folk kjøper opp selskaper som ligger brakk, men som har en god kredittrating. Deretter begynner man å kjøpe alt som kan kjøpes på kreditt. Det er biler, snøfresere og byggevarer, you name it. Samtidig bytter man hurtig roller i selskapet, slik at ingen skal vite hvem som er ansvarlig.

REDDER VERDIER: Som utreder i Finans2 er det Morten Ousdals jobb å lete opp forsvunne biler. Hvis han lykkes får banken tilbake mye av pengene som er lånt ut til kjøp av bilen.

I jobben som utreder har Ousdal kommet i kontakt med kriminelle MC-gjenger, vært med på biljakter og satt opp feller i samarbeid med politiet. Selv har han har bakgrunn som grensejeger i forsvaret, og noen år som lensmannsbetjent. I tillegg har han jobbet som namsfullmektig i Oslo på åttitallet.

– Vi har et svært godt samarbeid med politiet i disse sakene. Det har også vært noen tilfeller der jeg har måttet være ekstra forsiktig og holdt meg unna butikker og kjøpesentre i nærheten av der jeg bor.

Det er et moment av spenning og fare i jobben. I bagasjerommet har han en skuddsikker vest som han bruker i risikable situasjoner.

– I mange av sakene vi jobber med, er bakmennene involvert i flere typer kriminalitet, ikke bare svindel. Dette må vi alltid ha i bakhodet. Jeg har aldri blitt skadet i jobben, selv om det var en som kjørte over foten min en gang. Likevel tar jeg mine forholdsregler Det har i perioder vært aktivitet rundt bolig og garasje, og det har kommet folk og bedt meg slutte å lete. Jeg har også hatt egen politikontakt knyttet til egen sikkerhet,

Vi flytter oss til slutten av oktober. Utreder har fått i stand et møte med låntaker.

– Det var fint at han kom. Han innrømmer at han har vært med og kjøpt disse bilene. Han hevder at bilene skulle kjøres til Syria for å selges der med fortjeneste, og at lånene skulle betales etterpå. Det er en noe tynn historie. Bilene er fullfinansiert til full pris i Norge, og jeg tviler det ville vært fortjeneste å hente på å videreselge dem, avslutter Ousdal.

Navn: Morten Ousdal

Alder: 57 år

Stilling: Utreder i Finans2