De to unge forsikringsselgerne Elias Ottosen og Erik Skar tester ut forsikring med profittgrense i traust, norsk forsikringsmarked, og troen på at pandemien har gjort oss mer prisbevisste.

Tekst: TELLEF ØGRIM

Ideen ble unnfanget under et restaurantbesøk på Aker Brygge i 2017. De to unge forsikringsselgerne Erik Skaar og Elias Ottosen, med studiebakgrunn fra henholdsvis økonomi og statsvitenskap, mente at det måtte være rom for en forsikringsaktør som forpliktet seg til å begrense profitten, og dermed bygge tillitsforhold til kundene.

Lite ante de at det skulle ta så mye som tre og et halvt år før de var på lufta med sitt første produkt og før selskapet Tillit så dagens lys.

– Dette har vært et maraton, sier Ottosen på telefon fra hjemmekontoret, på vårt spørsmål om hvordan en tidligere friidrettsutøver vil karakterisere årene med byråkrati, pengejakt og utvikling. Da han var et ungt talent med piggsko på beina løp han mellomdistanse, men nå har han som forsikringsgründer prøvd seg på et litt uvant langløp.

LAVERE PREMIER

– Vi har sittet på fulltid med dette i noen år nå. Særlig Erik. Jeg har jobbet en periode som salgsleder i avisa Vårt Land, jeg hadde jo en leilighet å betale, mens han bodde hjemme.

Men så var det også bare en ide de to ungdommene kom med til startuptjenesten The Factory. Likevel kom de inn. I dag er også Schibsted inne på eiersiden, mens Ottosen og Skaar fortsatt har eierkontroll når aksjene legges sammen. Tanken er å “eliminere interessekonflikten” mellom selskap og kunder. Det skal ikke hope seg opp profitt i selskapet når skadeutbetalingene uteblir.

– Vi vil spille på lag med kundene, derfor har vi valgt en forretningsmodell der fire femtedeler av det vi får inn skal brukes på faktiske skader. Får vi inn for mye, senker vi premien påfølgende måned.

MER PRISBEVISST?

Det innebærer også at selskapets prising blir dynamisk, som vi ser i andre bransjer, for eksempel i strømmarkedet.

– Er det ikke en kjensgjerning at nordmenn ikke sjekker hva de betaler for forsikring? Hvordan skal dere åpne en nisje i et marked der noen få store har så stor andel?

– For det første viser tall at nordmenn er i ferd med å bli mer prisbevisste også i dette markedet. Dessuten tror jeg det kan være en effekt av pandemien at folk flest har bedre tid til og mer interesse av å se nærmere på hva de betaler, sier Ottosen, og dermed har han også besvart vårt spørsmål om det ikke er litt vel skummelt å skulle åpne butikken midt under koronaen.

SPOT-FORSIKRING

– Hvis du velger spotpris vil forsikringspremien endre seg fra måned til måned basert på hvor mange skader kundene våre har. På denne måten kan Tillit prise forsikringen mer nøyaktig og som følge av dette, billigere, ifølge gründeren. I tillegg skal skadefrie dager belønnes med lavere egenandel for den enkelte, i et forsøk på å gjøre svindel mindre fristende.

FOR UNGDOMMEN

Det første produktet, lansert på slutten av 2020 er en telefonskjermforsikring rettet mot kunder mellom 18 og 30 år.

– Vi tror ikke at et så nytt og annerledes forsikringsselskap vil få de som vil forsikre bilen som kunder i starten. Vi må bygge omdømme, og starter derfor med et enkelt og ungt produkt. Men det er ikke det vi kommer til å holde på med om fem år, sier Ottosen, som har som motto å «spa på med produkter» framover.

SVENSK FORESATT

Selve forretningsmodellen i startfasen er formidling. Det innebærer at konsesjonen lånes av det svenske selskapet Eir Försäkring.

– Det er de som har ansvaret. Alternativet ville vært å ha minst 50 millioner kroner på bok. Vi er nødt til å bygge dette gradvis opp.

Konseptet, ikke minst appen og bakenforliggende løsninger, er imidlertid utviklet hos Tillit. I det dette skrives har oppstarteren fem personer ansatt på heltid og en på deltid. To ny stillinger, innen markedsføring og salg, ligger ute på Finn.

– Framover vil det særlig være kompetanse innen teknologi og utvikling vi kommer til å se etter, sier Ottosen, som legger til at det kommer til å pågå en konstant leting etter relevante kolleger i hele 2021.