Skadede mobiltelefoner er en tikkende miljøbombe. Nå tar Fremtind nye grep og reduserer klimaavtrykket med 3 500 tonn CO2 hvert år.

Tekst: JØRN-ARNE TOMASGARD

I fjor fikk de største forsikringsselskapene i Norge inn over 82 000 skadesaker på mobiltelefoner. Forsikringsselskapet Fremtind opplyser i en pressemelding at de alene har registrert om lag 50 000 skadesaker på mobiltelefoner og nettbrett i 2020. Skader på mobiltelefoner er deres desidert hyppigst meldte skade.

«Det siste tiåret har vi registrert en økning i skader på forbruksgjenstander, ikke minst på mobiltelefoner. Disse gjenstandene blir dyrere og dyrere samtidig som forsikringene blir enklere å bruke. Mobilskader er vår desidert hyppigst meldte skade, og Fremtind registrerte om lag 50 000 av disse i 2020», skriver forsikringsselskapet i pressemeldingen. SpareBank 1 og DNB eier Fremtind i fellesskap.

VIL REPARERE 40 000 TELEFONER

Nå varsler Fremtind hyppigere reparasjoner. Målet er å reparere 80 prosent av skadene, det vil si 40 000 telefoner årlig. En grunn er at forsikringssakene med mobiltelefoner har et betydelig miljøavtrykk.

– Klarer vi det, vil vi redusere klimaavtrykket med 3 500 tonn CO2 hvert år. Det tilsvarer 40 000 flyturer fra Oslo til Bergen, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

Beregninger selskapet har gjort viser at ved å reparere mobiltelefonene i stedet for å erstatte mobilene med en ny, reduseres utslippet med 88 kg CO2 per telefon. Ifølge selskapet selges det om lag 1,7 millioner mobiltelefoner i året her i landet. Fremtind antar at de til enhver tid forsikrer over to millioner mobiltelefoner.

20 000 SAKER HOS GJENSIDIGE

Gjensidige melder om lavere skadetall på mobiltelefoner enn Fremtind, og rapporterer om en stabil utvikling de siste tre årene. Selskapet tror en grunn er at de reparerer telefonene heller enn å gi ny.

– På innbo har vi siden 2016 erstattet mobilen med en ferdig reparert telefon. Ergo får man tilbake det man har mistet, og grunnlaget for juks faller bort, skriver kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i en e-post. Han opplyser at Gjensidige hadde 8 000 skadesaker på reiseforsikring på mobiltelefon i 2019, og 5 700 i 2020. På Innboforsikringen er tallet cirka 15 000 skader.

– På reise ville vi normalt sett hatt en økning, men det siste året med karanteneregler og mindre reising påvirket skadesakene på mobil over reiseforsikringen. På innbo har vi en ganske stabil utvikling de siste tre årene, skriver kommunikasjonssjef Rysstad.

REPARERT SIDEN 2016: Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige mener reparasjon av mobiltelefoner er fornuftig både i et bærekraftig perspektiv og for å begrense juks. (PRESSEFOTO: GJENSIDIGE)

Rysstad opplyser at alle med Innbo Pluss har dekning for knust skjerm på mobilen med en egenandel på 500 kroner. En del kunder har kjøpt utvidet dekning på mobilen, da dekker de alle typer skader på telefonen, også mistet/tapt, med en egenandel på 500 kroner.

– Reiseoppgjør dekker reparasjon opp til 3 000 kroner. Vi har ingen samarbeidspartner på dette, slik at det blir opp til kunden om de ønsker å bruke erstatningen på reparasjon eller som en delbetaling på ny telefon. Vi mener dette er viktig ut fra to perspektiver. Ut fra et bærekraftig perspektiv er gjenbruk av deler i mobiltelefoner svært viktig da mange av ressursene som benyttes er begrensede ressurser, og for å begrense avfall. Samtidig begrenser reparasjon juks.

12 000 SAKER HOS TRYG

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg opplyser at selskapet har om lag 12 000 skader på mobil hvert år.

– Tallet er stigende. Mobiltelefonen er blitt en dyr bruksgjenstand, der mange har mobiler som koster 10 000 kroner og mer. Så godt som alle har en mobiltelefon, de tas med overalt og dermed øker også risikoen for skade. Den største årsaken til skader på mobiltelefon er knust skjerm. Vi anbefaler bruk av beskyttende deksel og skjermfilm, skriver Irgens i en e-post.

Skadene som meldes til Tryg kommer på innboforsikring eller reiseforsikring. Irgens opplyser at de følger med på forsøk på juks.

– Vi regner med at våre kunder i utgangspunktet er ærlige. Vi har rutiner for oppfølging dersom vi har mistanke om forsøk på svindel.

Han opplyser at også Tryg har fokus på reparasjon.

– Vi har avtale om å reparere telefoner der det er mulig. Slik sparer vi kostnader, og unngår å kjøpe nye telefoner der en reparasjon er fullverdig.

ØKNING HOS IF

Forsikringsselskapet If ønsker av konkurransemessige hensyn ikke å oppgi tall på mobilskader, men bekrefter at forsikringssaker på mobiltelefoner er økende.

– Utviklingen er at det blir flere og flere skader, og slik har det holdt seg over flere år, skriver kommunikasjonssjef for avdeling bolig og bil Sigmund Clementz i en e-post. Han svarer på vegne av If og Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If.

FLERE OG DYRERE TELEFONER: Kommunikasjonssjef for avdeling bolig og bil i If Sigmund Clementz mener økningen i skadesaker med mobiltelefon skyldes flere telefoner og utvidede bruksområder. (PRESSEFOTO: IF)

Han mener årsaken til økningen er flere telefoner og at bruksområdet øker.

– Hyppig bruk både i og utenfor eget hjem øker sannsynligheten for at mobilen kan bli skadet. Det er like naturlig for folk å bruke mobilen på fjelltur på vinteren som hjemme. Praktisk talt alle har en mobil i dag, og folk tar mobilen med seg overalt.

TROR KUNDENE ER ÆRLIGE

Clementz sier de ikke opplever utbredt juks med dette.

– Dette opplever vi ikke som et stort problem. Heldigvis er de aller fleste kundene ærlige.

Ifølge Clementz skyldes de fleste skadesaker at mobilen faller i bakken eller at skjermen er knust.

– Det er også et stort antall mobiler som faller i vann. På reiseforsikringen er det en del tyverier av mobiltelefoner. Disse skjer både innen- og utenlands, og som regel er det ulike former for lommetyveri.

Også If ønsker at flere telefoner repareres:

– Vi oppfordrer kundene til å reparere gjenstander, og gjør gjerne opp en mobilskade med reparasjonskostnad. Mange kunder er bevisste på at det er lurt å reparere i stedet for å bytte ut, og det er et standpunkt vi synes er glitrende og applauderer! Det er fint å kunne ta vare på miljøet sammen med kundene.