Opprettelsen av et nytt morselskap for å styrke satsingen mot sparing blir tatt godt imot av tillitsvalgte i SpareBank 1-alliansen.

Tekst: JØRN-ARNE TOMASGARD

– Det er positivt at flere miljø samles og at vi kan styrke fagmiljøet. Dette er en satsing, og ikke et sparetiltak, så vi er positive. Vi tror det vil bli mulighet for nye jobber og for å ansette flere. Jeg tenker at dette er veldig spennende, sier tillitsvalgt i Finansforbundet i ODIN Forvaltning Mari Vedvik.

BLIR MED: Mari Vedvik, tillitsvalgt i ODIN Forvaltning, sier hun regner med å bli tatt med i prosessen videre når den virkelige jobben starter. (FOTO: PRIVAT)

Hun sier saken fortsatt er ganske ny, og hun tror de vil bruke noe tid på å få satt det nye systemet.

– Fortsatt er dette ganske nytt, men vi har hatt god dialog med ledelsen. Jeg regner med vi blir tatt med i prosessen videre når den virkelige jobben starter. Vi får nok vite mer når administrerende direktør er på plass i stillingen etter nyttår. For meg som ny tillitsvalgt blir det spennende å være med på den videre prosessen.

KLAR VEKSTAMBISJON

Vedvik får støtte fra tillitsvalgt John Fredrik Kvalsund i SpareBank 1 Kapitalforvaltning:

– Vi er positivt innstilt til at det satses med en målsetting om å ta en større del av totalmarkedet. Informasjonen vi har fått så langt tilsier at det ikke er planer om kutt, men at vi har et mål om å vokse, sier Kvalsund.

SpareBank 1 offentliggjorde i slutten av november at de forener kreftene i felles satsing på sparing og investering. Satsingen går ut på at det opprettes et selskap direkte eiet av SpareBank 1 SR-bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SamSpar, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Østlandet og LO.  Selskapet vil omfatte datterselskapene ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Kapitalforvaltning og SpareBank 1 Verdipapirservice.

Etableringen av selskapet innebærer at SpareBank 1-alliansens etablerte miljøer både ivaretas og styrkes, heter det i en pressemelding.

DESENTRALISERT STRUKTUR BESTÅR

Selv sitter Kvalsund i Tromsø der han til daglig er obligasjonsforvalter.

– Informasjonen vi har fått er at vi skal bestå som selvstendig miljø og at arbeidshverdagen mer eller mindre blir som i dag. Den desentraliserte strukturen tror vi vil bestå, i god SpareBank 1-ånd, sier Kvalsund.

Han forteller at de ble informert om satsingen i løpet av høsten, og at det er invitert til et informasjonsmøte denne uka.

Ronni Møller Pettersen (53) blir det nye selskapets toppsjef. Han har også ledet arbeidet med etableringen, et arbeid som har pågått siden i vår. Han kommer fra stillingen som konserndirektør for innovasjon og marked i SpareBank 1 Nord-Norge, hvor han også har vært konserndirektør for salg og kunderelasjoner.

Møller Pettersen sier til Finansfokus at han tror satsingen vil føre til vekst og behov for flere ansatte.

– Jeg tror vi er flere ansatte om et år enn vi er nå. Vi er aldri skråsikre, men tanken er at dette er et vekstcase der vi har mål om å bli stor og sterk og ta posisjon. Digitalisering for å skape gode brukeropplevelser for kundene, er en del av det. Og selv om effektivisering er en del av digitaliseringens egenart, tenker vi ikke at dette skal være en måte å spare stillinger på. Hovedmålet vårt er å skape markedets beste kundeopplevelse.

IKKE SAMLOKALISERING

Den nye toppsjefen får kontoradresse Oslo, men sier at miljøet ikke blir samlokalisert.

– Ett av varemerkene til SpareBank 1 er at vi er overalt i Norge og at vi skal være dyktig der vi er. Grunnen til at min jobb får kontoradresse Oslo er at miljøet SpareBank 1 Utvikling holder til her. Dette er et felles utviklings- og driftsmiljø som blir en viktig leverandør til det nye selskapet. Vi må se an utviklingen, og hvor vi kan rekruttere den riktige kompetansen. Dette blir et morselskap til tre selskaper som i dag er lokalisert til Oslo, Trondheim og Tromsø, og med noen ansatte i Bergen og Sverige. Vi tenker å styrke det vi har og selvsagt hente synergier på tvers. Det er ikke et sentraliseringsprosjekt.

BLIR SJEF: Hovedmålet er å skape markedets beste kundeopplevelse, ifølge Ronni Møller Pettersen. Han blir øverste sjef for den nye sparesatsingen i SpareBank 1-alliansen.

Møller Pettersen sier de for tiden jobber med navn på det nye morselskapet.

– Vi har ute en navnekonkurranse. Foreløpig går vi under prosjektnavnet SpareBank1 Spare.

FRA SMÅSPARERE TIL FORMUENDE

SpareBank 1-alliansen representerer med sin utbredelse Norges nest største finansgruppering. Nå samler de all felles aktivitet innenfor spare- og investeringsområdet i ett selskap som skal levere produkter og tjenester til et bredt spekter av kunder, fra småsparerne til de formuende og det institusjonelle markedet. Kundeorientering, stordriftsfordeler og bedre utnyttelse av SpareBank 1-bankenes distribusjonskraft står sentralt i satsingen, heter det i pressemeldingen.

– Vi skal fortsette å levere god avkastning til våre kunder gjennom vår investeringsfilosofi, ODIN-modellen. Med den nye satsingen opplever vi at eierne gir oss tillit og mulighet til å gjøre enda mer av det vi kan best, sier administrerende direktør Bjørn Kristiansen i ODIN i en pressemelding.

– Jeg tror det vil bli muligheter for kompetanseutvikling for de ansatte ved at vi nå bygger enda sterkere kompetansemiljøer, sier Karolina Lindqvist

– Sparing og investeringsmarkedet har utviklet seg til å bli en av de viktigste og mest spennende trendene i det norske bankmarkedet, sier Jan-Frode Janson, styreleder i SpareBank 1-alliansen og konsernsjef i SpareBank 1 SMN til Finansavisen.

SAMMENSVEISET FAMILIE

Karolina Lindqvist, konserntillitsvalgt for Finansforbundet i SpareBank 1 Gruppen, skriver i en epost at hun er sikker på at denne satsingen vil bli meget bra for både ansatte og kundene.

– Det er selvfølgelig litt vemodig at det samtidig betyr at noen ansatte går ut av konsernet SpareBank 1 Gruppen, men vi er en sammensveiset familie i SpareBank 1 så det vil fortsatt være et godt samarbeid mellom selskaper og miljøer, melder Lindqvist.

 

Hun ser satsingen som muligheter for ansatte, og det er ikke signalisert nedbemanninger.

– Jeg tror det vil bli muligheter for kompetanseutvikling for de ansatte ved at vi nå bygger enda sterkere kompetansemiljøer.

Ifølge Lindqvist har noen vært bekymret for sentralisering.

– Men som jeg ser det, så er en av styrkene til SpareBank 1, den store tilstedeværelsen over hele landet. Hun viser til at den siste tiden med hjemmekontor for mange har gjort at medarbeiderne er blitt knallgode på bruk av digitale verktøy.

– Vi tillitsvalgte har vært og er involvert i prosessen. Så langt har vi vært tydelige på at arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge med tilhørende tariffavtalestruktur og dermed AFP skal videreføres. Det samme gjelder individuelle rettigheter. Dette er vi blitt hørt på, skriver Lindqvist i epostsvaret til Finansfokus.

– Selve etableringen er fortsatt på et tidlig stadium, og det er nå den virkelige jobben starter. Vi har tett dialog med administrerende direktør for det nye selskapet. Jeg har allerede utfordret på mangfold fremover.

Karolina Lindqvist viser til at Finansforbundet mener mangfold på arbeidsplassen bidrar til gode og sterke arbeidsmiljø, noe som også bidrar til bedriftens lønnsomhet.