Det er full mobilisering i de store forsikringsselskapene etter kvikkleireskredet i boligområdet Nystulia i Gjerdrum.

Tekst: TELLEF ØGRIM

I totiden på ettermiddagen onsdag 30. desember, det vil si omkring ti timer etter at skredet gikk, hadde If to av sine skadeinspektører på plass på Quality Hotel Olavsgaard på Hvam, der de evakuerte etter skredet i Ask i Gjerdrum kommune ble sendt.

– Det var viktig for oss å sende folk som hadde lang erfaring i å møte mennesker i fortvilede situasjoner, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i IF Skadeforsikring.

Etter hvert ble også Clarion Gardermoen tatt i bruk som mottakshotell. Nå, noen dager etter katastrofen, har If to personer på hvert sted.

– Det er viktig å møte kundene ansikt til ansikt, ikke minst for at kundene kan få stilt alle spørsmål de måtte ha, ifølge Clementz.

– På selve rasstedet har ikke forsikringsselskapene noe å gjøre i denne fasen, mens redningsfolkene jobber på spreng, forklarer Clementz. Til gjengjeld jobbes det aktivt med rammede og pårørende, både ved de to nevnte mottakene, på telefon og nett fra Ifs skadesentre og i selskapet sentralt.

– Vi hadde første møte i krisestaben før klokken elleve, sier han.

Den er bemannet av medarbeidere som har lang erfaring fra jobbing med kriser.

– De fleste har jobbet med stormer og flommer og skred i årevis, sier kommunikasjonssjefen.

SKADESENTRENE AVGJØRENDE

Raskt ble skadesentrene i Oslo, Bergen, Grimstad, Tromsø og Hamar satt i beredskap, bemannet både med medarbeidere med lang og kort erfaring. Clementz sammenligner de evakuertes situasjon med ofre for branner.

– Folk måtte jo evakuere i pysjen og fikk ikke med seg noe.

Derfor ble ikke minst økonomisk nødhjelp viktig å få etablert.

– Vi kunne raskt tilby opptil 3000 kroner pr. person i husstandene med forsikring hos oss, så de kunne skaffe seg nødvendige klær og toalettsaker, sier Clementz.

OGSÅ SPØRSMÅL UTEN SVAR

Han legger ikke skjul på at det har kommet hundrevis av spørsmål som selskapet ikke har noe umiddelbart svar på. Det kan for eksempel handle om hvor evakuerte skal finne alternativt sted å bo. Eller spørsmål om når evakuerte kan flytte tilbake.

– Der har vi ikke svarene, men prøver å gjøre så godt vi kan.

Noen ganger handler det om å gi råd om for eksempel å kontakte kommunen, som ifølge Clementz etablerer en bolig-formidling. Likevel oppfordrer han om at rammede tar kontakt og stiller alle spørsmål, selv om noen av dem kanskje kan føles dumme.

– Det er ikke sikkert vi kan svare, men det er lurt å spørre likevel. Vi kommer til å svare så lenge noen spør, sier Clementz.

DUGNADSÅNDEN HJELPER

Per 5. januar jobber mellom 100 og 150 If-ansatte med problemstillinger knyttet til skredet.

– Det viktigste vi gjør i krisegruppa er å sette de rammede i sentrum, sier Clementz, som mener at arbeidet med katastrofen i selskapet, og sikkert også resten av bransjen, har preg av det beste av norsk dugnadskultur.

– I sånne situasjoner er det veldig godt å være norsk. Vi har en fin dugnadsånd som gjør at vi jobber på tvers av avdelinger uten å se så nøye på titler. Det er ikke så mye jåleri. Problemer blir løst raskt og ubyråkratisk. I en sånn situasjon er dette en veldig viktig egenskap som ikke minst bidrar til at det blir kort vei til beslutningene, avslutter Clementz.

MIDLERTIDIG BOLIGHJELP

De tvangs-evakuerte etter skredet i Gjerdrum får dekket leie av tilsvarende bolig av forsikringsselskapet. Det opplyser Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Sistnevnte er kontaktleddet mellom forsikringsselskapene og Statens naturskadeordning og bidrar til at vi som forsikringskunder kan forholde oss til sitt eget forsikringsselskap også når det gjelder naturskader. Norsk Naturskadepool administreres av finansbransjens organisasjon Finans Norge.

Dekningen av leiebolig for de evakuerte skal gjelde i første omgang gjelde ut 2021 melder Finans Norge i en pressemelding.

«De aller mest utsatte som har mistet boligen sin fordi disse er tatt i selve skredet, eller boligen er skadet i forbindelse med skredet, får selvfølgelig erstatning for boligen på ordinær måte», heter det i pressemeldingen.

Forsikringsselskapene er allerede i full gang med disse sakene, ifølge Naturskadepoolen.

MANGE SPØRSMÅL VENTER

Det er imidlertid uklart om forsikring vil erstatte hus det er utrygt å bo i. Bakgrunnen er prinsippet om at forsikringsutbetaling kommer etter en faktisk skade. Dette og mange andre spørsmål og saker kommer etter alt å dømme til å oppta både det offentlige, de rammede og ikke minst forsikringsselskapene i lang tid framover.

Så tett på skredet handler det meste om å svare på akutte spørsmål. Som for eksempel hos Ifs konkurrent Gjensidige som, i tillegg til å be kunder som er rammet om å ta direkte kontakt med selskapets kundesenter, på sin nettside med ofte stilte spørsmål gjør sitt beste for å svare på spørsmål om nødpenger, tilbakeflytting, en bil som står innenfor det evakuerte området og dekning av psykologhjelp (som det gis dekning for).