Kan du gjøre en forskjell for en kollega, medarbeider eller venn i disse rare tider?

KRONIKK: I midten av mars i år stengte skoler og barnehager, matbutikker ble tømt for varer og store deler av arbeidslivet har sittet på hjemmekontor siden. Etter sommerferien har oppblomstring av viruset økt betydelig, noe som har gjort at hjemmekontor-perioden blir lengre enn hva mange hadde sett for seg og kanskje hadde håpet på.

I en slik verden er det noen som håndterer denne situasjonen bedre enn andre. For noen er det å kunne jobbe hjemmefra en gave – en fantastisk mulighet til å fokusere og være hyperproduktiv, samtidig som man finner mer tid til barn og familie og til og med kan trene i pysjamas. For andre er ikke denne overgangen like sømløs. Noen finner alt de har gjort med sine åtte timer, er å svare på to e-poster, drømme om hvordan det engang var på kontoret eller oppdage at bladene på trærne allerede har sluppet taket.

Det å sitte på hjemmekontor har medført endringer i både måten ansatte og ledelse jobber på. Ledere har måttet gi sine ansatte nødvendig tillit, finne nye måter å ivareta dialog og oppfølging på.  De ansatte på sin side har måttet sørge for god planlegging og struktur i hverdagen, slik at arbeidstid og fritid ikke går i ett.

På sitt beste gagner det å jobbe hjemmefra alle: deg, din familie og arbeidsgiveren din. Du kan jobbe produktivt mens du opprettholder et tilfredsstillende privatliv, og da får mange økt fleksibilitet. Som Sarah Harvey sier i sin bok “The Ultimate AZ of Home Working”: “Organisasjoner som ikke tilbyr hjemmearbeid, kan gå glipp av et stort talentbasseng, mange verdsetter nå hjemmearbeid mer enn de verdsetter en bonus. ”

Imidlertid er det utfordringer. Mange ansatte kan føle seg isolerte og ensomme. De trekker seg fra teamets dynamikk og lider av stress og angst. Det er derfor viktig å opprettholde kontakten med sine kolleger og å dyrke en følelse av tilhørighet. Det kan være overraskende tøft for mange å ikke ha sin daglige kontakt med sine kolleger annet enn over et teams, zoom eller skype-møter.

Vi mennesker er avhengige av gode relasjoner til hverandre. Vi er avhengige av sosial kontakt og støtte fra våre nærmeste, kolleger, venner og mennesker vi møter gjennom ulike interesser. Det er viktig for både vår fysiske og psykiske helse. Forskning viser at sosial kontakt og støtte, enten på arbeidsplassen eller i det private, er med på å redusere stress, depresjon, angst og isolasjon. Mangel på sosial kontakt fører gjerne til det motsatte. Midt i pandemien som herjer, er det mange i dag som sitter alene, kun med kontakt gjennom faste møtepunkter i den digitale verdenen. Samfunnet undervurderer de store konsekvensene det har for mange arbeidstakere, som nå sitter hjemme og utfører sine arbeidsoppgaver enten under trappen, på sofaen, i sengen eller på gulvet i sin leilighet. Bedriftene og ledelsen har i noen tilfeller sørget for at man har jevnlig kontakt med alle sine ansatte. Det er bra! Men, alle kan bidra, også du som kollega.

Det er viktig at vi ikke glemmer hverandre, vår organisasjon og vår tilhørighet i denne vanskelige tiden. Dette er ikke bare en utfordring for enkeltindividene, men også for organisasjonene vi jobber for daglig. Det å kunne dele kunnskap, skape innovasjon, skape en bedriftskultur – hvorfor jobber jeg akkurat her? Som arbeidstakere og arbeidsgivere har vi felles interesse av å skape en bedre hverdag for alle. Du og jeg kan gjøre en forskjell.

  1. Ikke vær redd for å ta kontakt eller be om hjelp og støtte. Gjør som i «Vil du bli millionær» – Ring en venn.
  2. Ta friminutt – gå en tur, løp eller bare sett deg ute for å kjenne på at høsten er her. Inviter en venn eller kollega til en felles gåtur.
  3. Gi støtte til alle i ditt nettverk og gi den over tid

Myndighetene har vært tydelige på at dette er en dugnad der alle må bidra, og alle er like viktige. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Kanskje du som kollega, leder eller venn kan gjøre en forskjell for noen som kanskje akkurat nå føler de trenger en ekstra støtte.

Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet.