Danske Bank kutter 257 i Norden

Det danske Finansforbundet går kraftig i rette med Danske Banks kuttbeslutning der 257 ansatte mister jobben. De mener kuttene nærmer seg det «absurde.»

Tekst: Jørn-Arne Tomasgard

Torsdag kom nyhetene om at 257 ansatte mister jobben i Danske Bank for å oppnå sparemålene i 2023-planene. 26 av disse er ansatt i Norge, 155 i Danmark, 35 i Sverige og 41 i Finland.

Kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen i Danske Bank Norge bekrefter til Finansfokus at det ikke finnes andre jobber i systemet til alle de berørte.

Hovedtillitsvalgt i Finansforbundets Ellen Lorentzen Stene i den norske avdeling av Danske Bank sier til Finansfokus at de forventer at det blir benyttet frivillige løsninger og naturlig avganger i denne prosessen.

– Vi som tillitsvalgte og ledelsen i banken har i lengre tid vært igjennom tunge drøftelser, der vi har brukt vårt mandat for å unngå å miste gode medarbeidere. Dessverre så har vi ikke klart å spare alle. Det som er viktig er at vi tar vare på alle som blir berørt. Vårt mandat er å begrense skadeomfanget. Vi forventer at det blir benyttet frivillige løsninger og naturlig avganger i denne prosessen, skriver hun i en epost til Finansfokus.

KRITISK TIL BESLUTNING

Det danske Finansforbundet går langt hardere ut mot kuttvarselet og sier i en pressemelding at det nærmer seg det «absurde». De mener banken trenger alle gode krefter for å rette på omdømmet.

«Som en del av Danske Banks spareplaner er 257 ansatte på konsernnivå, hvorav rundt 150 i Danmark, i dag permittert. Å si opp flere ansatte i dagens situasjon nærmer seg det absurde», heter det i pressemeldingen, fritt oversatt fra dansk.

– Både beslutning og timing er veldig vanskelig å forstå. Besparelser i en sektor som finanssektoren, hvor det de siste årene har vært store kutt, er generelt ikke en særlig fornuftig vei fremover, og i dette tilfellet nærmer det seg det absurde. Danske Banks ansatte har stått i skuddlinjen i mange saker om banken. Derfor er dypt paradoksalt at de da også velger å si opp ansatte midt i en veldig aktuell sak, der problemene ser ut til i stor grad å skyldes press på ressurser, sier Kent Petersen, styreleder i det danske Finansforbundet.

«SKANDALER OG ROT»

Kirsten Ebbe Brich, styreleder i Finansforbundet i Danske Bank, fortsetter i den samme pressemeldingen:

«Det er på mange måter en dypt trist dag for de ansatte i Danske Bank, fordi vi må si farvel til gode kolleger som har tatt vare på arbeidet sitt og gjort en forskjell for kundene og banken. I en tid da banken er så oppslukt av skandaler og rot som må ryddes opp i, trenger vi hender for å gjenoppbygge banken. Jeg hadde foretrukket mer langsiktige investeringer for å redde Danske Bank, fremfor de kortsiktige økonomiske gevinstene som er i oppsigelser av ansatte.

Vi prøver nå så godt vi kan å ta vare på de ansatte – enten de trenger å gå videre i arbeidslivet eller trenger å snakke med noen om de store endringene og usikkerheten som kjennetegner hverdagen i Danske Bank akkurat nå.

Vi tar vare på alle som blir berørt

Danske Bank har siste året opplevd store utfordringer knyttet til en hvitvaskingsskandale i Estland.

Finansforbundets norske hovedtillitsvalgte i Danske Bank har følgende kommentar til den danske reaksjonen:

– Det er krevende for de berørte og deres tillitsvalgte i hele konsernet når slik endringer skjer. Vi har en konstruktiv dialog med ledelsen med vekt på å finne beste løsningene for medlemmene.

IKKE JOBBER TIL ALLE INTERNT

Den danske storbanken har besluttet å si opp 257 ansatte på tvers av organisasjonen i forbindelse med planen om å kutte rundt 1 600 jobber over en periode på 6 -12 måneder, som ble annonsert i oktober. I tillegg har 261 ansatte i Danmark valgt å ta sluttpakke. Det opplyser konsernet i en pressemelding.

– Vi er nå i dialog med de direkte berørte og forsøker å finne en så god løsning som mulig for alle. For noen vil dette bety tilbud om annen stilling – men dessverre gjelder dette ikke alle, opplyser kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen i Danske Bank i en e-post til Finansfokus.

MULIGE LØSNINGER: Kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen i Danske Bank i Norge sier de er i dialog med de berørte for å finne best mulig løsninger. Pressefoto: Danske Bank 

På spørsmålet om hvordan banken stiller seg til utspillet fra det danske Finansforbundet, svarer han:

– Vi opplever at vi i Norge har en god og konstruktiv dialog med våre tillitsvalgte, selv om dette er prosesser som selvsagt er krevende for alle parter – også de.

– Hvordan er nyheten om kutt tatt imot hos de berørte og tillitsvalgte?

– Det er selvsagt slik at dette ikke er en hyggelig dag for noen og minst av alt for de som er direkte berørt av dette.

RAMMER I BERGEN OG STAVANGER

Fra nyttår samler banken personmarkedsvirksomheten i en ny enhet kalt «Personal Customers» hvor dagens Private Banking & Retail Banking blir integrert. Deler av kuttene kommer her. Dagens Private Banking-avdelinger i Bergen og Stavanger avvikles.

– Som en konsekvens av dette reduseres behovet for antall rådgivere i Private Banking. Dette innebærer at dagens Private Banking-avdelinger i Bergen og Stavanger avvikles og dette påvirker 10 stillinger, skriver kommunikasjonsdirektør Arnesen i en e-post til E24 som også omtaler saken.

Fremover vil kundene hovedsakelig bli betjente fra Trondheim og Oslo. Arnesen presiserer i saken at det ikke vil bli endringer i bankens lokale tilstedeværelse i person- og bedriftsmarkedet utover dette.

I tillegg til de ti som rammes av samlingen av personmarkedsvirksomheten, vil nedbemanningen berøre to ulike enheter i bankens sentrale produksjonsmiljø, opplyser han til E24.

VAR INNSTILT PÅ SAMARBEID

Finansfokus omtalte kuttplanene i en artikkel 31. august. Der uttalte Ellen Lorentzen Stene at de ansatte erkjente nødvendigheten av kutt, og at de var innstilt på samarbeid med ledelsen.

Samtidig som det var varslet nedbemanning, opplevde Danske Bank-konsernet en økning i netto renteinntekter på 140 millioner danske kroner til 5,51 milliarder i andre kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal 2019. Resultat før skatt falt likevel med 1,63 milliarder til 3,11 milliarder danske kroner. Lorentzen Stene pekte på de store avsetningene til tap.

– I Norge hadde vi i andre kvartal avsetning til tap på cirka 4,2 milliarder og cirka 2 milliarder kroner i minus. Danske Bank i Norge, samt konsernet for øvrig, jobber med å bli en mer effektiv og strømlinjeformet organisasjon for å redusere kostnadene samt fortsatt være konkurransedyktig. Ansatte ser på denne endringsprosessen som en nødvendighet, siden vi er i et marked med høy konkurranse og har for silobaserte arbeidsoppgaver, uttalte Lorentzen Stene i saken.

– Hvordan føler du prosessen har gått?

– De ansatte var informert om kostnadskutt, og håpet sammen med oss tillitsvalgte at banken ville finne andre løsningen enn å kutte ansatte. Vi opplever at det er konstruktiv dialog med ledelsen, sier Lorentzen Stene.