Ansatte i Danske Bank innforstått med kutt

Hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene i Finansforbundet i Danske Bank sier de ansatte erkjenner nødvendigheten av kutt. De er innstilt på samarbeid med ledelsen.

Tekst: Jørn-Arne Tomasgard

Samtidig som det er varslet nedbemanning opplevde Danske Bank-konsernet en økning i netto renteinntekter på 140 millioner danske kroner til 5,51 milliarder i andre kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal 2019. Resultat før skatt falt likevel med 1,63 milliarder til 3,11 milliarder danske kroner. Resultatsvikten var ikke så stor som analytikerne hadde ventet.

STORE AVSETNINGER TIL TAP

Hovedtillitsvalgt for Danske Bank-ansatte i Norge, Ellen Lorentzen Stene, peker på de store avsetningene til tap som svar på spørsmålet om hvordan de ansatte stiller seg til kuttplanene til tross for store overskudd:

– I Norge hadde vi i andre kvartal avsetning til tap på cirka 4,2 milliarder og cirka 2 milliarder kroner i minus. Danske bank i Norge, samt konsernet for øvrig, jobber med å bli en mer effektiv og strømlinjeformet organisasjon for å redusere kostnadene samt fortsatt være konkurransedyktig. Ansatte ser på denne endringsprosessen som en nødvendighet da vi er i et marked med høy konkurranse og har for silobaserte arbeidsoppgaver.

– Vi har jevnlige samtaler med ledelsen i Norge og på konsernnivå.

– Føler du at de ansatte som berøres får hjelp til omstilling? 

– Det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke oss i Norge da vi er i et konsern med 22.000 ansatte, men vi har tidligere samarbeidet godt med ledelsen for å finne gode løsninger og det kommer vi også til å gjøre fremover.

VENTER Å KUTTE 8-10 PROSENT

Landsjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge bekreftet etter resultatfremleggelsen for første halvår 17. juli at prosessen med å redusere antall ansatte i Danske Bank fortsetter i 2021 og 2022. Til nettstedet FinansWatch sier han at det er snakk om et betydelig antall, og at de totalt venter å måtte redusere kostnadene i konsernet med åtte til 10 prosent til neste år.

BEKREFTER KUTT: Landsjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge har bekreftet stillingskutt frem mot 2023. (Pressefoto: Danske Bank)

I delårsrapporten uttaler toppsjef Chris Vogelzang at banken må sette i gang sparetiltak for å nå sine mål de kommende årene.

– Dessverre inkluderer dette ytterligere nedbemanninger, er toppsjefen sitert på i rapporten.

VIL BLI MER EFFEKTIV

Via pressesjef Øystein Schmidt i Danske Bank Norge har Finansfokus fått følgende kommentar til saken fra hovedkontoret i København som håndterer henvendelser om temaet:

«På generelt grunnlag kan vi si at Danske Bank – som de fleste andre kommersielle organisasjoner – er avhengig av gode resultater for å kunne ta vare på sine kunder og sine ansatte fremover i tid. På bakgrunn av dette vil vi til enhver tid se på hvilke tiltak vi kan igangsette for å gjøre organisasjonen vår enda bedre og mer effektiv, blant annet ved å redusere vår kompleksitet og bryte ned interne siloer.»

GOD DIALOG: Pressesjef Øystein Schmidt i Danske Bank Norge sier det blir viktig med god dialog. (Pressefoto: Danske Bank)

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvordan denne prosessen videre vil se ut for Danske Bank Norge sin del frem mot 2023. Det viktigste for oss når det gjelder dette de kommende årene er å ha en god dialog med våre ansatte og tillitsvalgte, samt med vårt hovedkontor i Danmark, slik at gjennomføringen blir så god som mulig for alle parter, sier pressesjef Schmidt.

Danske Bank lanserte i juni en ny arbeidsstruktur – Ways of Working – med mål om å levere bedre digitale kundeopplevelser og reagere raskere på kundenes behov.

FLERE LYSPUNKTER

Allerede før koronakrisen satte inn offentliggjorde banken stillingskutt. I en pressemelding i februar sitert hos E24.no heter det at Danske Bank legger ned 400 stillinger, og at 230 av disse blir sagt opp siden det ikke er mulig å finne andre jobber i banken til alle. Av de 230 er det om lag 120 i Danmark, 60 i Finland og 44 i Litauen.

I en pressemelding i forbindelse med resultatfremleggelsen for første halvår fra Danske Bank i Norge, ble det pekt på at situasjonen er utfordrende, men at det var flere lyspunkter ved den underliggende driften.

Utlånsveksten fortsatte og renteinntektene steg 22 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Provisjonsinntektene gikk opp 13 prosent på grunn av stor aktivitet blant bankens kunder. Og innskuddsveksten økte 16 prosent.