Kald skulder til ny forskrift 

Finans Norge går ut mot ny boliglånsforskrift. Både pandemien og arbeidet med ny finansavtalelov er blant argumentene. Også Finansforbundet går mot innstramminger. 

Tekst: Tellef Øgrim 

Både boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften bør videreføres uendret inntil ny finansavtalelov er vedtatt og tilknyttede forskrifter er fastsatt, skriver bransjeorganisasjonen Finans Norge i sin uttalelse i den pågående offentlige høringen om ny boliglånsforskrift. 

Finanstilsynets forslag til innstramminger i forskriften, med lavere gjeldsgrad (fra 5 til 4,5 ganger brutto inntekt og reduksjon av bankenes fleksibilitetskvote fra 10 til fem prosent) som lå ute på høring til 10. november. 

Finans Norge mener det er uheldig dersom bankene må gjøre store endringer i systemer og praksis nå, og deretter nok en gang når ny finansavtalelov blir vedtatt, noe Finans Norge forventer vil skje i løpet av 2021.  

KORONAHENSYN 

Finansbransjens organisasjon viser dessuten til at den pågående pandemien allerede krever mye av bankene. 

«Samtidig er norsk økonomi fortsatt i et tilbakeslag som følge av koronapandemien, som avkrever vesentlig ressursinnsats fra bankene hva gjelder oppfølging av og tilpasninger overfor kunder.», skriver Finans Norge i uttalelsen. 

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, viser overfor FinansWatch til at også Norges Bank er kritisk til Finanstilsynets forslag. Finans Norge vil ha en enkel forskrift og viser til at mange yngre som er kredittverdige, men likevel får problemer fordi de ikke oppfyller samtlige vilkår i forskriften. 

IKKE NATURLIG DETALJSTYRING 

 Også Finansforbundet stiller seg kritisk til Finanstilsynets forslag. I sin høringsuttalelse skriver forbundet at selv om norsk økonomi er tjent med en «bærekraftig utvikling av boligpriser», er det ikke naturlig at det er myndighetenes oppgave å detaljstyre utviklingen. 

Forbundet støtter en midlertidig regulering, men mener at det må være mulig å tilbakeføre beslutningsmyndigheten til bankene når gjeldsgraden og boligpriser endres. Derfor går forbundet også mot forslaget om en permanent boliglånsforskrift. 

Forbundet støtter tilsynets forslag om å vedta en formålsbestemmelse om at forskriften skal bidra til finansiell stabilitet ved å stille krav til utlånspraksis, men mener ikke at det er behov for nye innstramminger nå. 

Les: Forbundets høringssvar 

Finansfokus: Strengere låneregler på vei