Gratis videreutdanning til medlemmene 

Finansforbundet har kjøpt nærmere 200 studieplasser til sine medlemmer i 2020. I tillegg dekker forbundet semesteravgift for alle som studerer på NTNUs nye gratiskurs om digital transformasjon og bærekraft, utviklet av professor Arne Krokan.

Tekst: Claude R. Olsen Foto: Sverre Chr. Jarild

Søknadene strømmet inn til fristen 23. juni, og 186 heldige medlemmene er nå valgt ut til å få gratis studieplass. Kjøpet av studieplasser er et resultat av beslutning tatt av landsmøtet i Finansforbundet i fjor. Da ble det vedtatt å sette av 18 millioner kroner i årene 2020–2022 til stipend og videreutdanning ved universiteter og høgskoler.

DIGITAL FORRETNINGSFORSTÅELSE

Professor Arne Krokan ved NTNU har det siste året utviklet en digital kurspakke om digital transformasjon og bærekraft for ansatte i finansbransjen. Han har i mange år undervist i digital transformasjon av samfunnet og næringslivet og skrevet flere bøker om temaene.

Da han byttet fakultet, åpnet det seg en mulighet for å tilby kortere kurs enn de tradisjonelle universitetsfagene. Tilfeldighetene ville at både Finans Norge og Finansforbundet kontaktet ham om han kunne tilby studier for finansnæringen, etter at Norge stengte ned i forbindelse med korona-pandemien.

– Det kom ønsker om at kursene skulle være tilgjengelige for våre venner i finanssektoren og da gjorde jeg de fire første kursene åpne. Underveis har jeg fått innspill fra Finansforbundet og Finans Norge, sier Krokan.

Kurset gir 7,5 studiepoeng fordelt på fire kurs og en eksamensmodul. Studiet er gratis med unntak av semesteravgiften, som Finansforbundet betaler for sine medlemmer.

2 000 HAR MELDT SEG PÅ

Studiet er lagt opp slik at hvert kurs tilsvarer 1,5 studiepoeng. Slike korte kurs, også kalt nanokurs, har vært vanlige ved amerikanske universiteter, som MIT og Harvard, i mange år. De nye kursene i digital transformasjon og bærekraft er de første norske tilbudene.

I slutten av juni hadde nærmere 2 000 meldt seg på det første av de fire kursene i serien, de fleste fra finansbransjen.

Mens det første kurset gir perspektiv i hvordan digitaliseringen påvirker ulike samfunnssektorer, går de tre neste mer i dybden. Det andre kurset om kunstig intelligens gir innsikt i hva kunstig intelligens er og hvordan den kan brukes. Kurset startet i begynnelsen av juni.

Det tredje kurset handler om plattformorganisering, plattformøkonomi og delingsøkonomi. Det startet rett før sommerferien. Det fjerde kurset handler om fintech. Med kunnskap om kunstig intelligens, big data, er det enklere å forstå utviklingen innenfor fintech. Kurset starter til høsten. Eksamen er planlagt til oktober.

Det er ikke for sent å begynne. Kursserien vil ligge ute på nettet, og det er bare å gå i gang med første kurs. Se www.digit.ntnu.no/courses

For å komme videre fra ett kurs til det neste, må studenten ha svart riktig på minst 50 prosent av besvarelsene. Nå jobber Krokan med å utvikle neste korte studium, denne gangen om blokkjeder, et annet viktig tema for finansbransjen.

STARTET FOR TO ÅR SIDEN

Finansforbundet begynte å kjøpe studieplasser for to år siden. I fjor tilbød forbundet 110 gratis studieplasser, de fleste på BI, og fikk 1 250 søkere. Den gangen måtte studentene møte på samlinger i løpet av studieperioden. I år tilbyr forbundet 286 studieplasser gratis til medlemmene, 170 av dem er digitale, en andel som vil vokse.

– Nå vrir vi tilbudene våre mot digitale studieplasser, både fordi vi ønsker tilbud til medlemmer over hele landet, gjøre studiene mer effektive og bærekraftige og ikke minst, spare medlemmene for tid, sier leder for Kompetanse og Fordel i Finansforbundet, Mariann Christensen.

Koronakrisen har satt fart på universiteter og høgskoler til å utvikle digitale studietilbud.

– Vi er veldig fornøyde med at de snudde seg så raskt. Både NTNU og BI har laget digitale versjoner av tidligere samlingsbaserte kurs. Det er en vinneroppskrift når fagforening, arbeidsgiverorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner kan samarbeide om å gi gode utdanningstilbud til arbeidslivet. Et godt eksempel på et konstruktivt trepartssamarbeid, sier Mariann Christensen.

POPULÆRT BLANT MEDLEMMENE

Plassene er svært ettertraktet. På et kurs med 20 studieplasser som ble lyst ut i mai, var det 600 søkere første ettermiddagen.

– Våre medlemmer er veldig motiverte for ny kunnskap, fordi de jobber i en næring som er i en enorm utvikling, spesielt når det gjelder digitalisering. Mange av våre medlemmer ønsker seg oppdatert digital kompetanse, sier hun.

Interessen har vært størst rundt temaer som digital forretningsforståelse, bærekraft som forretningsområde og sertifisering i prosjektledelse. Studieplassene som tilbys i år, handler primært om disse tre temaene. Foreløpig har Finansforbundet avtale med NTNU, BI og Metier OEC.

I tillegg til studieplassene, kan medlemmene søke på stipend til ordinære studier. 55 medlemmer hadde frem til juni i år fått 660 000 kroner i stipend. Neste søknadsfrister er 1. september og 1. desember.

Studiedeltakerne velges noen ganger ved loddtrekning, andre ganger ut fra først-til-mølla-prinsippet. Med i vurderingen er om søkeren tidligere har fått stipend eller kurs.

Les mer: www.finansforbundet.no/medlemskap/medlemsfordeler/gratis-kursplasser