Fakta om likestilling i bransjen

Svarene fra likestillingsverktøyet Equality Check  tegner et mønster: Flere kvinner enn menn i finansbransjen opplever ubevisst diskriminering, utfordringer knyttet til foreldrepermisjon og uønsket seksuell oppmerksomhet. 

Tekst: Siri Gjelsvik  foto: Marta Hole Greve 

Siden likestillingsverktøyet Equality Check ble lansert ved årsskiftet 2019/2020, har rundt 1000 finansansatte, fordelt på 35 bedrifter, gitt karakter til arbeidsgiveren sin innenfor områder som like muligheter, ubevisst diskriminering, uønsket seksuell oppmerksomhet og balansen mellom arbeid og fritid. Verktøyet fungerer som en slags TripAdvisor for bedriftene, som i totalvurderingen kan få fra en til fem stjerner. I tillegg til vurderinger innen ulike områder, kan de ansatte legge igjen sine egne vurderinger – anonymt. Verktøyet gjør det mulig både å sammenlikne ulike bransjer og arbeidsgivere, og å se på mer detaljerte vurderinger av hver enkelt bedrift. 

POLITISK LIKESTILLINGSARBEID

Finansforbundet inngikk et strategisk samarbeid med Equality Check i april, og er blant virksomhetene hvor mer enn 10 ansatte har gitt sin karakter. Dermed er hele rapporten over hva de ansatte har svart på hvert av spørsmålene offentlig, så hvem som helst kan se og sammenlikne.  

-For oss har samarbeidet to dimensjoner: Resultatene fra Equality Checks plattform vil kunne brukes av tillitsvalgte som et verktøy i likestillingsarbeidet. Det er i samsvar med vårt politiske mål om å fremme likestilling i finansbransjen. Samtidig må vi jobbe internt for å utvikle likestilling- og mangfoldsområdet i egen organisasjon, sier Nanna Ringstad, fagansvarlig for bærekraft i Finansforbundet. 

ØNSKER FLERE VURDERINGER I HELE BRANSJEN

-Vi har så langt for få vurderinger til at danne et representativt bilde. Få tilbakemeldinger kan representere ytterpunktene. Jo flere vurderinger som legges inn på plattformen – desto større gjennomsiktighet oppnår vi. Når vi har mange nok vurderinger kan vi bruke tallene, og lage en plan for hvordan vi kan gripe tak i utfordringene – både i egen virksomhet, og i finansnæringen, sier Ringstad. 

-Vi har veldig tro på plattformen. Vi har jobbet for likestilling og mer transparente arbeidsplasser i mange år. Større åpenhet er helt nødvendig. Det er bare når vi er klar over utfordringene som vi kan gjøre noe med dem, sier Ringstad. 

NYTTIG VERKTØY

Finansforbundet får så langt totalt fire av fem stjerner. Høyest skår (4,8) har Finansforbundet på spørsmålene «Jeg opplever aldri å høre kolleger bevisst eller ubevisst vitse om eller kommentere på en negativ måte en minoritetsgruppe jeg ikke tilhører», og «Jeg føler ikke at mine overordnede eller kolleger undervurderer mine egenskaper på bakgrunn av min identitet». Lavest skår (3,4) har Finansforbundet på spørsmålene «Ledelsen prioriterer likestilling og mangfold gjennom tiltak», og «Ledelsen kommuniserer viktigheten av mangfold».  

Større åpenhet er helt nødvendig. Det er bare når vi er klar over utfordringene som vi kan gjøre noe med dem

Også KPMG har tatt i bruk Equality Check, og har så langt fått en total skår på 3.4 av 5 mulige stjerner.  

-Det er alltid ting vi kan bli bedre på. Derfor setter vi stor pris på tilbakemeldinger gjennom blant annet medarbeiderundersøkelser og Equality Check, sier kommunikasjonssjef i KPMG, Nina Hauge Schage. Hun understreker at KPMG i flere år har jobbet for å øke mangfold og likestilling og få flere kvinnelige ledere: 

Vi har blant annet gått inn som founding partner for #HunSpanderer. Gjennom Equality Check har vi fått nyttige innspill som vi har tatt med oss videre i utviklingen av vårt likestillingsarbeid. En jobb i KPMG kan være krevende. Samtidig skal du kunne kombinere en yrkeskarriere i KPMG med et godt privatliv. Vi vet at det er nødvendig for å trives hos oss i lengden. Vi har derfor betydelig fokus på balansen mellom arbeid og fritid, i ulike livsfaser, sier Schage. 

KPMG har høyest skår (4,1) på spørsmålet «Jeg opplever aldri uønsket seksuell oppmerksomhet», og lavest skår (2,8) på spørsmålet «Jeg opplever aldri ubevisst diskriminering fra kollegaer/overordnede». 

Tallene er hentet i uke 44 og vil endres etter hvert som flere ansatte gir sin vurdering. 

KVINNER GIR LAVERE SKÅR

Av de 1000 finansansatte som har svart til nå, er 640 kvinner, 320 menn, mens resten har valgt å ikke oppgi kjønn.  

-I snitt gir kvinner 0,3 poeng lavere skår enn menn på alle parametre, opplyser Marie Louise Sunde, som er en av grunnleggerne bak Equality Check. 

Det er størst forskjell  ubevisst diskriminering, hvor kvinner gir 0.5 poeng lavere skår, foreldrepermisjon, hvor kvinner gir 0.5 poeng lavere skår, og uønsket seksuell oppmerksomhet, med 0.4 poeng mindre. Det er minst forskjell på total skår, inkluderende kultur og balanse mellom arbeid og fritid, hvor kvinner gir 0.2 poeng lavere skår. I spørsmålene som går mer på ubevisst diskriminering basert på minoritetsbakgrunn, er det nesten ingen forskjell mellom kvinner og menn.  

-Tilbakemeldingen fra både arbeidsgivere og ansatte er gode. Equality Check gjør det enkelt å samle inn tilgjengelige data på områder bedriftene ikke har informasjon eller tall om. Vi er en uavhengig partner, noe som kan gjøre at ansatte er enda mer ærlige, som er nyttig for både ansatte og bedrifter, sier Sunde.