Master gir karrieremuligheter 

I fjor avsluttet Christer Enersen en masterutdanning i ledelse og motivasjon. Det har gitt ham ny kompetanse i dagens jobb og vil forhåpentlig også kunne åpne nye dører.  

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Jarild 

– Jeg har lenge hatt lyst til å videreutdanne meg, forteller Enersen, som er hovedtillitsvalgt på heltid for Finansforbundet i Handelsbanken.  

I masteren har han fått påfyll av arbeidsrett samt på en hel del HR.  

– Jeg har fått et godt påfyll av kunnskap, som gjør at jeg nå kan gjøre en bedre jobb. Dette var et arbeidsrettet studium, direkte knyttet til min jobb som tillitsvalgt, forteller Enersen, som også har fått god støtte av arbeidsgiver.  

– Banken har betalt studiene, og jeg har fått de fridagene som har vært nødvendige for å gjennomføre. Det var helt avgjørende, siden jeg var avhengig av full lønn underveis. Jeg er takknemlig for denne muligheten til påfyll Samtidig er banken tjent med at jeg har god innsikt. Mitt arbeid er basert på kunnskap, og jeg jobber tett med HR. Et konkret resultat er at vi nå utvikler et lederkurs sammen, der jeg bruker mye av kunnskapen fra studiene. Som tillitsvalgt er du like mye en samarbeidspartner som en motpart.  

VIL JOBBE I HR 

– Åpner masteren noen nye muligheter for deg? 

– Jeg ønsker å jobbe med HR på sikt. Derfor håper jeg at den nye masteren, sammen med en solid erfaring som tillitsvalgt, kan bidra til det.  

– Har kompetansehevingen ført til høyere lønn? 

– Ikke foreløpig, men masteren vil nok ha en positiv innvirkning på lønnsutviklingen, sier Enersen, som synes det er gode utviklingsmuligheter i Handelsbanken.   

– Hos oss bestemmes kompetanseutviklingen lokalt, mellom den ansatte og leder. Hver ansatt har egne handlingsplaner. Der må du få med det du har lyst til å gjøre. Så lenge du har en god plan og begrunnelse for hvor du vil, så er banken interessert i å utvikle sine medarbeidere videre.  

KOMPETANSE FRA FORBUNDET 

Som tillitsvalgt har han også fått mye kursing fra Finansforbundet.  

– Dette har vært helt avgjørende for å gjøre en god jobb som tillitsvalgt. Vi skal vite mye om mangt, uten å være eksperter. Samtidig har forbundet sentralt eksperter på en rekke områder, som jeg konsulterer jevnlig, sier Enersen, som er tydelig på at det å være tillitsvalgt også kan være en god karrierevei.  

– Det er ikke mange som kan bli tillitsvalgt på heltid, men mange tillitsvalgte har beveget seg over i ulike lederposisjoner her hos oss. Det er et springbrett der man får mulighet til å vise engasjement og hva man kan. I tillegg treffer du mange nøkkelpersoner i bedriften. Å satse som tillitsvalgt, er en nyttig erfaring som kan gi nye muligheter senere 

Mini CV 

Navn: Christer Enersen 

Alder: 45 

Utdanning: Bachelor i markedsføring fra Norges Markedshøyskole  

Executive Master of Management på BI  

 

Arbeid: Flere stillinger i Handelsbanken Norge. Siden 2014 hovedtillitsvalgt på heltid samt styremedlem i Handelsbanken Norge.