Enighet i lønnsoppgjøret

Klokken tre i natt kom partene i lønnsoppgjøret i finans til enighet. Det gis et sentralt tillegg på 0,3 prosent, dog minimum 1500 kroner.

– Dette er i tråd med resultatene i øvrige oppgjør i 2020, sier forbundsleder Vigdis Mathisen til eget nettsted. – Forhandlingene har vært krevende. Summene det forhandles om i år er små og det bærer også dette oppgjøret preg av, sier hun.  Tillegget gis med virkning fra 1. mai i 2020.

Etter forhandlinger i nærmere to døgn, lyktes ikke partene å bli enige om andre endringer i sentralavtalen. Dermed forlenges den gjeldende avtalen til neste hovedoppgjør i 2022.

– Vi er fornøyde med at vi klarte å finne en løsning som alle parter kunne akseptere, med en økonomiske ramme som er i tråd med frontfaget, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr til Finansnorge.no. Hun har vært arbeidsgiversidens forhandlingsleder gjennom de to dagene forhandlingene har pågått.

Les mer om hva som skjer videre i oppgjøret på Finansforbundet.no.