Subsidierer sommerjobber med tre millioner 

SpareBank 1 Midt-Norge (SMN) bruker tre millioner kroner på å subsidiere sommerjobber til ungdom. Det er en del av bankens koronadugnad.  

Tekst: Sjur Anda 

– I år har det vært ekstra vanskelig for ungdommer å finne sommerjobber. Koronasituasjonen har gjort bedriftene tilbakeholdne. Det fant vi ut at vi måtte gjøre noe med, og har derfor gitt støtte til bedrifter i Midt-Norge som oppretter sommerjobber, forteller Eli Arnstad, banksjef og leder av Samfunnsutbytte i banken 

Responsen fra næringslivet har vært enorm. I utgangspunktet skulle banken sponse 300 sommerjobber, nå har dette økt til 500, til en kostnad av drøyt tre millioner kroner. SMN dekker en ukes lønn for hver ungdom.  

– Det er viktig at ungdom får kjenne på hvordan det er å være i arbeidslivet der man lærer seg arbeidslivets krav og får vite om rettigheter og plikter. Samtidig får de kjenne på gleden over å tjene egne penger og å kunne rå seg selv, sier Arnstad.  

Bedriftene som får støtte finners i en rekke ulike bransjer og er spredt geografisk over hele Midt-Norge.  

100 MILLIONER TIL KORONADUGNAD 

For SMN har det vært viktig å ta ansvar i forbindelse med koronasituasjonen og har satt av 100 millioner til prosjekter som skal lette situasjonen.  

– Vi har signalisert til lag, foreninger og de vi samarbeider med i kultur at vi er her nå også. Vi står fast på våre forpliktelser, selv om det blir en annerledes vår og sommer. Vi har blant annet gitt støtte til utviklingsstipend og flere, særlig innen kulturnæringen, har kunnet gjennomføre prosjekter de ellers ikke hadde hatt tid til. Det er ting som plateinnspillinger, film og å lage grunnlag for nye forestillinger, forteller banksjefen.  

Banken har også gitt støtte til artister som har reist rundt til institusjoner og sykehjem og sørget for at korpsene fikk støtte til å skape 17. maistemning.  

– I år er det mange med dårlig råd og det skjer ikke så mye for barn og unge. I år er det viktig med litt ekstra ressurser og vstøtter lag og foreninger med inntil 25 000 til aktiviteter i sommer, sier Arnstad, som skryter av de ansattes rolle i dette.  

– Våre dyktige og engasjerte ansatte er opptatt av å legge til rette for å avhjelpe i en vanskelig situasjon. De ser hvor skoen klemmer og kan hjelpe oss med å finne gode tiltak, sier Arnstad.   

Hovedtillitsvalgt Inge Lindseth synes det er bra at banken viser sitt ansvar i denne situasjonen.  

– Det er fint med en håndsrekning til bedrifter som har vært tilbakeholdne med ferievikarer i år. Dette er et viktig og godt tiltak som vi applauderer. Samfunnet er en betydelig eier i banken, og det er en naturlig del av vårt samfunnsansvar å bidra til dette, sier Lindseth.   

ANSETTER FLERE SOMMERVIKARER 

Helgeland Sparebank bidrar også i koronadugnaden har ansatt langt flere sommervikarer enn vanlig i år.  

– Det er vanskelig for ungdommer å få relevante sommerjobber, både på grunn av korona og et strammere arbeidsmarked. Vi ønsker å få de unge helgelendingene hjem til Helgeland når de er ferdige med studiene. Da må vi også gi dem en grunn til å komme, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard i Helgeland Sparebank. 

I år har banken tatt inn 10 bachelor- og mastergradsstudenternormalt har banken to-tre vikarer.  

– Vi har brukt for dem. Det er mye teknisk trøbbel nå, og folk trenger hjelp med oppgraderinger og BankID. Vi trenger både kompetanse og kapasiteten de tilfører, sier Nordgaard.