Helseforsikrede ga oppsving for digitale leger 

De digitale legetjenestene fikk brått økt pågang fra klienter med helseforsikring da koronapandemien var et faktum. Antall nordmenn med helseforsikring har passert 1,7 millioner, i et marked som har vokst kraftig. 

TekstMagne S. Otterdal Grafikk: OBM 

På under 20 år har helseforsikringsmarkedet i Norge vokst fra null til 4,3 milliarder kroner i premieinntekter.  For 2019 er det ifølge Finans Norges beregning en anslått samlet erstatningsutbetaling på 2,9 milliarder kroner. 

KANALISERES TIL LEGE-APPER 

De forsikrede tilbys legekonsultasjon som del av forsikringen. Kunder i eksempelvis If og Gjensidige kobler seg til app-baserte videokonsultasjoner i henholdsvis Kry og Eyr. I starten av koronapandemien skjøt digitale konsultasjoner kanalisert via forsikringsselskapene kraftig i været. Storebrands kunder kanaliseres til appen Bli frisk og Dr. Dropin. 

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige bekrefter den økede pågangen fra selskapets kunder til den digitale helsetjenesten Eyr.  I mars var økningen på over 50 prosent, mens pågangen i april er tilbake på normalt nivå. 

Det var mange videolegetimer knyttet til bekymring for koronasmitte i starten, mens henvendelsene i april refererte seg like mye til andre ting, som f.eks. pollenallergi. 

Informasjonssjef Sigmund Clementz i If forteller om tilsvarende tendens for selskapets mange helseforsikringskunder.  If-kundene kanaliseres til den digitale legetjenesten Kry. 

På spørsmål knyttet til covid-19 har kundene fått sammenfallende råd som er kommunisert fra helsemyndighetene og helsevesenet.  

BEHANDLING AV CORONA-SKADER? 

Det største området innenfor det kraftig voksende helseforsikringsmarkeder er fortsatt behandlingsforsikring, etterfulgt av barneforsikring og forsikring mot kritiske sykdommer.  

Spørsmålet om koronapandemien i seg selv fører til nye forsikringsbehov, ikke minst knyttet til helseforsikring/behandlingsforsikring, gjenstår å se. Foreløpig finnes det ingen forsikring som dekker behandling av covid-19-sykdom, det ligger nå 100 prosent hos det offentlige helsevesenet.  Helseforsikringene dekker ikke akutt sykdom eller smittsomme sykdommer. 

Kommunikasjonssjef Simen Rudi i Fremtind, med rundt 33 000 behandlingsforsikrede gjennom bedrift og rundt 2500 privat, sier det ikke finnes behandlingsforsikring mot eksempelvis virusangrep. Men det er nettopp senskader som kan bli det store covid-19-spørsmålet knyttet til behandlingsforsikringene.  Vil virusangrep føre til skader som krever videre behandling etter at det offentlige helsevesenet har gjort sitt? 

– Behandlingsforsikringen dekker ikke akutte forhold, skader og syke, men får du derimot senskader eller andre mén kan behandlingsforsikring komme til nytte, sier Rudi. 

VISES PÅ BUNNLINJEN 

If har over 220 000 personer forsikret for behandling av helseskader, ifølge informasjonssjef Sigmund Clementz.  

– Det har vokst veldig. Norske bedrifter ønsker å ha dette som ansattfordel på linje med reiseforsikring, rabattordninger og annet, sier Clementz. 

Han refererer til rapporter fra bedriftene som forteller at det vises igjen på bunnlinjen. Forsikringen bidrar til at ansatte med ryggvondt, muskelplager og andre plager kommer raskere tilbake i jobb. Etter å ha samarbeidet om utviklingen av dette forsikringsmarkedet med Vertikal Helse, kjøpte If selskapet fra Landsforening for hjerte- og lungesyke før jul 2019.  

Sigmund Clementz mener det er for tidlig å si noe om hvorvidt behandling av følgeplager av covid-19-sykdom vil bli dekket av denne forsikringstypen. Gjensidige har 130 000 forsikringstakere som har tegnet behandlingsforsikring.   

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad sier at forsikringen ikke dekker øyeblikkelig hjelp og behandling etter øyeblikkelig hjelp.  – Det vil si at behandling av komplikasjoner knyttet til for eksempel en akutt innleggelse ikke vil være dekket.  Når det gjelder eventuelle vedvarende restplager og senplager etter gjennomgått sykdom, vil forsikringen kunne dekke utredning og behandling, sier Rysstad. 

FAKTA 

  • Helseforsikringsmarkedet er delt i tre hovedområder, behandlingsforsikring, barneforsikring og forsikring mot kritiske sykdommer. 
  • Samlet premie ved utgangen av 2019 var 4,3 milliarder kroner fordelt med 1,6 milliard kroner for behandlingsforsikring, 1,0 milliard for kritisk sykdom og 1,6 milliard for barneforsikring. 
  • Anslått erstatning i 2019 er på samlet 2,9 milliarder fordelt med 1,3 milliard på behandling, 455 millioner på kritisk sykdom og 1,1 milliard på barneforsikring. Kile: Finans Norge, mer fakta her: https://www.finansnorge.no/statistikk/skadeforsikring/helseforsikring/hovedoversikt/