YS: – Regjeringen må satse på grønn økonomi 

 Regjeringen bør gripe muligheten til grønn og teknologisk omstilling av økonomien, sa YS-leder Erik Kollerud i møtet i Regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet. Dette er helt i tråd med de innspillene Finansforbundet har gitt til YS.  

Tekst: Liv Hilde Hansen og Svein Åge Eriksen Foto: YS/Scanpix 

20. april møttes partene i arbeidslivet og for å gi sine innspill tilregjeringen omhvordan arbeidslivet best og raskest mulig skal komme seg ut av koronakrisen rent økonomisk. YS var spesielt opptatt av grønn økonomi og mulighetene som åpner seg med ny teknologi. 

 Vi har gjennom få uker tatt raske og store steg i retning av å benytte teknologi på nye måter. La oss benytte momentet til å digitalisere enda mer, og til å videreutvikle de grønne forbruksmønstrene vi nå utforsker, var rådet fra YS-lederen til regjeringen.   

HOLD HJULENE IGANG 

Et annet hovedbudskap fra YS og Finansforbundet til regjeringen var at myndighetene må bidra til å holde hjulene i gang. Dette er spesielt viktig i en situasjon der den lave oljeprisen gir en ytterligere demping på økonomien. 

 YS ser en økonomisk krise som er i ferd med å bite seg fast. Til tross for kraftig innsats for å unngå konkurservil mange virksomheter måtte legge ned og mange vil miste jobben for godt, sa YS-leder Erik Kollerud 

La oss digitalisere enda mer

Han pekte på at det etter hvert vil det være behov for å stimulere økonomien med økte offentlige investeringer for å skape flere arbeidsplasser. Det er et også et stort vedlikeholdsetterslep i kommunene og det bør, som Stortinget har bedt om, avsettes øremerkede midler til å ivareta dette. 

KOLLEKTIVT KOMPETANSEFOND  

 Arbeidslivet er i stor endring og det har lenge vært jobbet med kompetansereformen lære hele livet. Koronakrisen vil føre til at kravene til omstilling i arbeidslivet øker ytterligere og mange ansatte vil trenge påfyll for å finne en ny plass i arbeidslivet nå. YS mener at det må etableres et kollektivt kompetansefond, som sikrer ansatte reell mulighet til kompetanseutvikling. Grunnfinansiering og påfølgende oppbygging av kollektivt kompetansefond kan skje gjennom bidrag fra de tre partene, sa YS-leder Erik Kollerud på regjeringens kontaktmøte for partene i arbeidslivet.  

BESTE VERKTØYET: – Jeg er overbevist om at trepartssamarbeidet er det beste verktøyet når Norge skal finne sin vei ut av krisen, sa YS-leder Erik Kollerud på regjeringens kontaktmøte for partene i arbeidslivet.

MØTER FINANSMINISTEREN

4. mai er Finansforbundet og Finans Norge invitert til et videomøte med finansminister Jan Tore Sanner og to statssekretærer for å komme med sine innspill til regjeringens videre arbeid for Norges vei ut av koronakrisen.  

I dette møtet skal partene diskutere hvordan skape vekst og utvikling den dagen korona-krisen er over. Utgangspunktet for diskusjonen er det økonomiske tilbakeslaget som Norges står overfor og de langsiktige utfordringene.