Ja-holdning i Grong 

 – Jeg synes de ansatte tar utfordringen med korona-situasjonen utrolig bra. Vmøter kundene med en ja-holdning og er på tilbudssidenmen det er selvsagt krevende tider for oss alle, sier hovedtillitsvalgt Jo Morten Aunet i Grong Sparebank. 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Privat

Grong Sparebank har ca. 55 ansatte og fem avdelingskontor. Litt mindre enn halvparten av de ansatte er på plass i kontorene, mens andre halvparten jobber hjemme. Allerede 13. mars stengte banken hovedkontoret for fysiske kundemøter, men kundedialogen blir ivaretatt i digitale kanaler. 

Mitt inntrykk er at mine kolleger håndterer situasjonen greit og at kommunikasjonen med kundene er god. Vi er en lokalbank og kjenner våre personkunder og bedriftskunder meget godt. Vårt budskap til alle våre kunder er at de må ta kontakt med oss for å få hjelp i den situasjonen som har oppstått. Vi vil bidra til å finne løsninger for alle som på ulike måter blir rammet av korona-krisen, understreker Aunet som til daglig er rådgiver på personmarkedet. 

MASSIVT TRYKK 

En utfordring har vært at ikke alle har hatt en hjemmekontorløsning tidligere. Derfor er dette en ny måte for mange å arbeide på.  Vi har hatt et massivt trykk av kunder som selvsagt frykter for de økonomiske konsekvensene av krisen. I vår kundemasse har vi blant annet mange enkeltmannsforetak som trenger gode råd for å komme igjennom krisen. Det er bedriftene som merker krisen først. 

-Hvordan tar dere som ansatte vare på hverandre i den hektiske og kaotiske tiden vi har? 

-Siden mange har hjemmekontor, så blir det lenge mellom vi kan treffes rent fysisk. Derfor prøver vi å være flinke til å sende hverandre meldinger, bruke sosiale medier og ta en telefon for å spørre hvordan det går. Flere ansatte har barna hjemme og det er ikke like lett å drive hjemmeskole og hjemmearbeid samtidig. Men med stor dugnadsånd og fleksibilitet fra alle, så synes jeg vi klarer oss bra alle forhold tatt i betraktning. 

Han peker på at ulempen med hjemmekontor er at den enkelte ansatte kan bli litt isolert og det kan bli lange dager og litt stille i perioder hvis det er en periode med litt mindre pågang. Da er det viktig å holde kontakten med hverandre på telefonen eller i sosiale medier. 

LANGVARIGE KONSEKVENSER

Hovedtillitsvalgt Jo Morten Aunet er bekymret for hva som blir situasjonen for de ansatte hvis bekjempelsen av korona-viruset blir langvarig, men foreløpig er det fullt trykk både til kundesenteret og på telefonen til rådgiverne.  

-Jeg håper selvsagt i det lengste at det er mulig å opprettholde en normal aktivitet i hele banken og at vi unngår å måtte gå til permittering av ansatte, men det kan komme en tid da det blir stillere. Dersom det blir slik at enkelte banker søker å gå til permitteringer, vil det være svært viktig at de tillitsvalgte som skal inngå slike avtaler får nødvendig bistand fra Finansforbundet, sier Aunet. 

Han roser myndighetene for å strekke seg langt for å avhjelpe situasjonen for den enkelte arbeidstaker gjennom de ulike tiltakspakkene og permitteringsreglene som nettopp er vedtatt. Men det kan bli krevende for NAV som skal håndtere alle utbetalingene til privatpersoner. Hvis det blir store forsinkelser fra NAV, kan det bli mange som kort og godt går tom for penger. Da er det viktig at de tar kontakt med sin bankforbindelse for å gjøre de avtalene som er nødvendig.