Corona stopper DNBs shippingkonferanse 

DNB avlyser shippingkonferanse, ansatte ved forsikringsselskapenes kundesentre har ekstra travle dager og det er mer bruk av hjemmekontorBedriftene i finansnæringen gjør en rekke tiltak i forbindelse med coronavirus-utbruddet.  

Tekst: Sjur Anda, foto: Shutterstock

Forsikringsselskapene får naturligvis mange spørsmål fra folk som er ute og reiser og folk som skal ut å reise.  

 Det er virkelig travelt på våre kundesentre om dagen og de som arbeider der får mange spørsmål om situasjonen. Mange ringer inn med konkrete spørsmål, mens andre igjen bare vil forhøre seg om framtidige reiser. Så langt håndterer vi dette fint, men det kan bli litt mer kø for å få svar, sier informasjonsdirektør Jon Berge i IF.  

– For oss som selskap i Norden og Baltikum forholder vi oss til råd fra helsestyresmaktene og UD i de enkelte landene, og forsøker å arbeide så normalt som mulig. Vi meiner det er viktig at vi kan handtere saker som vanlig, samtidig som vi ber våre ansatte om å være forsiktige og ta nødvendige forholdsregler. If er også forsikringsselskap for ei rekke internasjonale/globale industriforetak, og for disse ser vi at flere har utfordrende situasjoner med drift og personell, sier Berge.  

Også hos Gjensidige merker de økt pågang.  

– Vi har hatt flere tusen henvendelser fra kunder de siste ukene, og rundt 1 000 henvendelser bare den siste uken. Dette inkluderer henvendelser på chat og epost, men veldig mange kommer på telefon. Så det er travle dager på reisesenteret, sier kommunikasjonssjef Christian H. Haraldsen i Gjensidige.  

AVLYSER KONFERANSE 

Hos DNB følger de situasjonen tett og tar nødvendige forholdsregler.  

– Som følge av dette har vi i dag bestemt oss for å avlyse Energy & Shipping-konferansen i Oslo 4. og 5. mars. Bakgrunnen er coronaviruset og anbefalinger om å ta nødvendige forholdsregler for å unngå spredning av viruset, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim.  

Energy & Shipping-konferansen samler investorer og selskaper fra en rekke land. Utviklingen de siste dagene har ført til en rekke kanselleringer og spørsmål fra selskaper og investor.  

– Vi registrerer at stadig flere bedrifter utsetter reiser som ikke er strengt nødvendige. Usikkerheten knyttet til mulig spredning av viruset er fortsatt høy. Dette er kjedelig for oss og beklagelig for både bedrifter, investorer og andre inviterte. Vi kommer sterkt tilbake, sier Nyheim.  

NORDEA 

– Ansatte som har vært i Singapore, Kina eller enkelte områder i Italia blir oppfordret til å jobbe hjemmefra i 14 dager, altså 10 arbeidsdager. Dette gjør vi for å beskytte ansatte og kunder. Vi følger situasjonen nøye og vil vurdere fortløpende om vi må sette i verk andre tiltak, sier kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea.  

SPAREBANK 1 NORD-NORGE  

– Vi har økt bruk og distribusjon av Antibac og lignende. I tillegg har vi skjerpet kravene om spriting og rengjøring av tastatur og datamus på de stedene vi praktiserer free seating. Ellers følger vi rådene fra Folkehelseinstituttet, sier kommunikasjonsdirektør Stein Vidar Loftås i SNN.  

DANSKE BANK 

– I hovedsak har vi sagt til alle ansatte at dersom man selv (eller annet medlem av husstanden) har vært på reise i det som Folkehelseinstituttet definerer som høyrisikoområder i løpet av de siste 14 dagene, skal man holde seg hjemme fra jobb i 14 dager og i den grad dette er mulig benytte hjemmekontor, sier Stian Arnesen, kommunikasjonsdirektør i Danske Bank.  

Banken har også sagt at ansatte ikke skal dra på reise i bankens medfør til disse områdene 

– I tillegg oppfordrer vi til å begrense reisevirksomhet generelt og heller forsøke å bruke Skype/videomøter i så stor grad som mulig. I likhet med myndighetene oppfordrer vi i tillegg til økt håndhygiene, sier Arnesen. 

Les rådene fra Finans Norge til bedriftene: 

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2020/02/koronaviruset–er-bedriften-forberedt/