IT-kompetanse i skuddet 

Jakten på de beste IT-utviklerne fortsetter med uforminsket styrke i bank og forsikring. Men også forretningsutvikling, rådgivning og salg er etterspurt kompetanse i det nye året. 

Tekst: Svein-Thore Gran og Magne S. Otterdal Foto: Morten Brakestad 

Stillingsmarkedet preges av de to store slagene banker og forsikringsselskaper utkjemper akkurat nå: Digital omstilling og kamp mot hvitvasking og annen internasjonal kriminalitet. Begge deler fører til en stadig mer intens jakt på ny kompetanse.  

I tillegg kommer bærekraft som et nytt område der bedriftene må fylle på med ny kunnskap. 

UDEKKET BEHOV 

Over halvparten av medlemsbedriftene i Finans Norge oppgir at de har udekket kompetansebehov. 

– Vi ser at bedriftene også fremover har økt behov for nye medarbeidere med kompetanse på etterlevelse, antihvitvasking, personvern og risikohåndtering, sier Runa Opdal Kerr. Hun leder arbeidslivsområdet i Finans Norge. 

Kompetansen bedriftene leter etter er vanskelig å finne

Men det er innen it-sikkerhet mangelen er prekær i øyeblikket. 

– Det er flere helt spesifikke it-kompetanser næringen nå har behov for. Særlig peker dybdekompetanse på it-sikkerhet seg ut. Kompetansen bedriftene leter etter er vanskelig å finne, også i andre land. I tillegg opplever bedriftene at det også er lav generell kompetanse på it-sikkerhet blant ansatte med it-utdannelse, sier Kerr. 

SER UTENFOR EGET HUS 

Hun forteller at medlemsbedriftene i den såkalte kompetansesjekken i 2019 opplyste at de forventer at digitaliseringen av forretningene og samfunnet stiller høyere krav til kompetanse innenfor forretningsutvikling, datateknologi og dataanalyser. 

 Undersøkelsen viser at teknologikompetanse i større grad hentes utenfor bedriftene og at slik kompetanse både kan være vanskelig å få tak i og beholde. Nærmere halvparten av bedriftene svarer at de må bruke konsulenter eller outsource oppgaven, sier hun. 

I tillegg flagger finansinstitusjonene at klimarisiko og bærekraft er områder som vil kreve et kompetanseløft i tiden som kommer. 

655 LEDIGE JOBBER 

Opedal Kerr refererer til jobbmarkedet på Finn.no som barometer på hva medlemsbedriftene etterspør. Finansfokus tok en Finn-sjekk fredag 24. januar. Da var det 655 ledige stillinger i 371 annonser utlyst i valget bank, finans og forsikring. 146 av de ledige stillingene er it-relaterte. Andre ledige stillinger er eksempelvis innenfor rådgivning (209), salg (204), økonomi/regnskap (93), kundeservice (133), forretningsutvikling og strategi (28).  

Geografisk er brorparten av de ledige stillingene å finne i Oslo (327) og Viken (80). 

BEKREFTER FINN-FUNN 

Funnene på Finn bekreftes også av vår ringerunde til de største bedriftene innenfor bank og forsikring. Sbankens leder for kommunikasjon og samfunn Kristian K. Fredheim opplyser at banken i tiden som kommer har behov for utviklerkompetanse og lederkompetanse på strategisk nivå. 

Behov for utviklerkompetanse og lederkompetanse på strategisk nivå

Handelsbankens jakt på nye medarbeidere dreier seg i hovedsak om rådgiverkompetanse til kontorene og regelverkskompetanse til hovedkontoret, opplyser kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre. 

KUNDEOPPLEVELSER 

I Nordea forteller kommunikasjons- og pressesjef Synne Ekrem at det er stort fokus på å tilby kundene gode kundeopplevelser, så posisjoner i direkte kontakt med kundene vil opprettholdes. 

Ifølge informasjonsdirektør i Eika Gruppen, Sigurd Ulven, vil det være jakt på kompetanse innenfor it-utvikling, tech, lean, data, analyse og innsikt samt produktansvarlige innenfor forsikring og kunderådgivere. 

Fremtind Forsikring har økt behov for kompetanse innenfor it og sky, ifølge kommunikasjonssjef Simen Berntsen Rudi.