SPØR MEDLEMMENE: Malin Dahl i InFuture utarbeider en rapport om kompetansebehovet i finansbransjen. Mange av forbundets medlemmer har bidratt gjennom spørreundersøkelser. Den endelige rapporten er klar til sommeren.  FOTO: Sverre Chr. Jarild

Fem kompetanser for fremtiden

Ansatte i finans trenger økt kompetanse innen teknologi, digitale verktøy, bærekraft og compliance for å være best mulig rustet til fremtiden.

– Arbeidstakere som samarbeider godt med maskinene er nesten uslåelige, sier partner Malin Dahl i Infuture. Hun presenterte de foreløpige funnene i en rapport om hvilke utviklingstrekk som kan påvirke kompetansebehovene i næringen under Finansforbundets vårkonferanse. Den endelige rapporten vil være klar til sommeren.

Dahl trekker frem fem egenskaper som vil være attraktive i tiden fremover.

1. DIGITALE INSTINKTER

– Å instinktivt vite hva man skal gjøre i møte med et nytt digitalt system, å ha en eller annen ryggmargsfølelse man har bygget på de erfaringene man har, slik at man kan omsette den kunnskapen man har fra ett system til et annet, trekker Dahl frem som den første av de fem fremtidskompetansene.

Omstillingsbarometeret til Abelia viser at vi i Norge er gode på digitale allmennferdigheter. Samtidig er det en del som ikke henger med. Mange tenker kanskje at det er de eldre, men ifølge Dahl finnes de ikke-digitale i alle aldersgrupper, i alle utdanningsgrupper og i alle landsdeler. Bildet er ikke så stereotypisk som man gjerne ser for seg.

– I en test selvrapporterte ni av ti voksne at de hadde gode digitale ferdigheter. Men når man testet de reelle ferdighetene etterpå, viste det seg at rundt 50 prosent hadde dårlig digital kompetanse. Det aller største gapet mellom digital selvtillit og faktisk digital kompetanse er i gruppen som er under 29 år, sier Dahl. 

2. TEKNOLOGISK FORESTILLINGSEVNE

Evnen man har til å tenke fremover i møte med ny teknologi, trekkes frem som den andre av de fem spesielt attraktive egenskapene for arbeidstakere som møter omstillingssamfunnet.

– Vi må kunne forestille oss hva det verktøyet vi har foran oss i dag kan gjøre om noen måneder eller år, som gjør at det påvirker oss i vår arbeidssituasjon, forklarer Dahl. 

Hun har Chat GPT som eksempel. Da den første versjonen av Chat GPT ble lansert i november 2022 var det et program med lave ferdigheter på språkforståelse. Og under en fiktiv juseksamen endte Chat GPT 3.5 opp med å levere en besvarelse som var blant de 10 prosent svakeste. Kun fire måneder etter kom Chat GPT-4. Den oppdaterte programvaren hadde blant annet lært seg bra islandsk, og leverte en glitrende eksamensbesvarelse som sikret Chat GPT-4 plassen blant de ti prosent beste jusstudentene på en fiktiv eksamen.

– Det var ikke så mange som så den komme, men det å klare å forestille seg mulighetene som ligger i teknologien og hva det har å si for jobben vår, er en evne som verdsettes høyt.

3. FORDYPNINGSEVNE

– Dette handler om å evnen og viljen til å jobbe forbi «kjedelighetspunktet». Det handler rett og slett om å holde fokus, være samvittighetsfull og gjøre det som skal til for at man kommer dypt nok ned i problemstillingene slik at vi klarer å løse de store tingene vi står overfor. Det trenger vi i en verden som er full av distraksjoner, og det trenger vi også i samarbeid med KI, sier Dahl.

Fordypingsevne og konsentrasjon er ikke medfødt, men noe vi kan trene på. En amerikansk studie har vist at det er sammenheng mellom hvor samvittighetsfull en person er som 10-åring og hvor sannsynlig det er at denne personen er i jobb som voksen.

4. INFORMASJONSKYNDIGHET

– Evnen og viljen til å finne, forstå og fortolke relevant informasjon blir veldig viktig fordi informasjonsevnen rundt oss øker, samtidig som kildene våre til informasjon øker. Også KI har blitt en kilde til informasjon for oss. I forbindelse med maskinlæring følger det noen utfordringer: Vi må følge med på hva som skjer inni de svarte boksene, for det er ikke alltid det utallet vi er tjent med, sier Dahl. 

Dahl trekker frem Amazons rekrutteringsprogram fra 2014 som eksempel på hvor galt det kan gå. Mindre enn ett år etter at lanseringen av rekrutteringsverktøyet hadde skapt store overskrifter, måtte teknologigiganten skrote KI-løsningen sin. Årsaken var at den ganske raskt viste seg å være direkte kvinnefiendtlig. Ifølge Reuters ble Amazons datamodeller lært opp til å måle søkere til teknologistillinger ved å observere mønstre i CV-er som hadde blitt sendt inn til bedriften over en 10-årsperiode. Søknadsbunken maskinen fikk tildelt var imidlertid preget av den mannlige dominansen i teknologibransjen. Dermed lærte maskinen seg selv at mannlige kandidater var å foretrekke.

– Så vi må være informasjonskyndige, og vi må følge med når vi bruker disse tjenestene, understreker Dahl.

5. SOSIAL KOMPETANSE

Mange har fryktet at folk vil bli erstattet med maskiner i fremtiden. Men det er lite som tyder på at mennesker vil gå av moten. Den femte fremtidskompetansen Malin Dahl trekker frem er sosial kompetanse.

– De menneskelige relasjonene blir viktigere når man kan avlastes med det analytiske. Med maskiner som kollega blir det enda viktigere å være et medmenneske. Selv om maskinene kan gi oss empatiske svar, så er det veldig mye som skjer mellom mennesker som maskinene ikke får med seg. Derfor må vi fortsette å trene på å være sosiale skapninger, være sammen med andre mennesker og bruke den kompetansen som vi trenger for å spille de rundt oss gode, sier Dahl og legger til at dette er en kompetanse man utvikler med tiden, som blir større og større jo eldre man blir.