DNB har full kontroll på kunde-identifikasjon

Mens andre banker nå svetter over manglende kundeidentifikasjon, begynte DNB med dette arbeidet i 2015. I dag er dette en del av de daglige rutinene i storbanken.

Tekst: Sjur Anda

– Vi er ydmyke for det arbeidet som gjøres av de andre bankene nå. Det er et stort og viktig arbeid, forteller Lena Horne, fagansvarlig for hvitvasking i personmarkedet i DNB.

Faktum er at regelverket allerede i 2009 innebar at bankene måtte innhente legitimasjon av sine kunder. Ut fra dagens situasjon rundt om i bransjen er det ikke alle som har tatt det på alvor. Samtidig har lovverket blitt stadig forsterket og identifikasjon har fått stadig sterkere fokus, både fra myndigheter og banker. Det kom også ny veiledning fra Finanstilsynet så sent som i 2019, noe som satte ordentlig fart på identifikasjonsarbeidet i bankene, der mange nå må true med å sperre kunders kontoer og utallige arbeidstimer er lagt ned i å få inn den nødvendige dokumentasjonen.

– Vi etablerte et AML-prosjekt allerede i 2015. I løpet av to år gjorde vi et solid stykke arbeid, der en av aktivitetene var å kontrollere gyldig legitimasjon på kundene vi hadde i porteføljen vår, sier Horne.

Hun understreker at AML-arbeidet er noe som pågår kontinuerlig og ikke noe man blir ferdig med.

– Hver gang vi ser på en kunde gjør vi en vurdering av risiko – har vi alle opplysninger vi skal ha, bruker kunden oss på samme måte nå som da han etablerte kundeforholdet og andre sjekkpunkter. Samtidig er vi ydmyk for det som skjer i omverden og har rutiner på å alltid ta en ekstra sjekk, forteller Horne.

I august gjennomførte Finanstilsynet tilsyn hos flere banker av deres oppfølging av kundeforholdene. Tilsynet har i flere tilfeller avdekke store mangler i hvordan bankene har etterlevde regelen på dette området. Mange av bankene hadde betydelige etterslep. 700 000 vanlige personkunder og i underkant av 60 000 juridiske personer (selskaper eller lignende) var ikke legitimert i henhold til hvitvaskingsregelverket ved utgangen av juli. Tilsynet har nå satt en frist til 17. januar for å komme i mål med ID-arbeidet.

Les mer om hvordan et intensivt identitetsarbeid sliter på de bankansatte her.