Nokas vil selge kontantene

Nokas-konsernet varsler salg av Nokas Verdihåndtering, datterselskapet som håndterer kontanter. Med nye eiere vil den nye kontant-sjefen, Gisle Sveva, utvide i Europa. 

Tekst: Claude R. Olsen Foto: Nokas Verdihåndtering. 

Etter oppkjøpet av Avarn vil Nokas konsentrere ressursene om hoveddelen av virksomheten som er vakt og sikring, og selge Nokas Verdihåndtering.  

Gisle Sveva sier selskapet fortsatt tjener penger, og at det ikke er derfor Nokas vil selge det. 

– Et salg er en rent strategisk vurdering. Historisk sett har cash-biten vokst, og på et tidspunkt utgjorde kontanthåndteringen 2530 prosent av omsetningen i Nokas. Etter oppkjøpet av Avarn utgjør vi en relativt mye mindre del av virksomheten, rundt 12 prosent. Ved et salg vil Nokas Verdihåndtering få eiere som kan konsentrere seg hundre prosent om å utvikle dette selskapet, sier Sveva. 

Nokas Verdihåndtering AS hadde i 2018 et årsresultat på 6,9 millioner kroner av driftsinntekter på 430 millioner kroner. 

Vi må tilpasse aktivitetsnivået

SNARLIG SALG 

– Når dere har gått ut og sagt at Nokas Verdihåndtering er til salgs, betyr det at dere har kjøpere klare? 

– Det kan jeg ikke kommentere konkret, men det er interessenter. Det ligger i sakens natur at det er vanskelig å kommentere dette før det er et faktum, sier Sveva. 

Han håper på en avklaring på eierspørsmålet før sommeren 2020. 

FÅ ENDRINGER FOR DE ANSATTE 

Sveva kom til Nokas i 2018 og har i et drøyt år jobbet med strategi for konsernet, både hvordan organisasjonen skal se ut, og hvilke nye forretningsområder og produktområder som åpner seg. Sveva har erfaring fra fem år i Visma Retail og fem år i Nets. 

1. november overtok han sjefsstolen i Nokas Verdihåndtering AS etter Peter Wesenberg som hadde ledet selskapet i 12 år.

– Hvordan vil de ansatte merke at de har fått en ny sjef? 

– Jeg håper at de vil merke at jeg kommer til å være tett på forretningen og det de ansatte driver med, rett og slett fordi jeg er svært interessert i den gode jobben som presteres av de ansatteJeg håper de vil oppleve et engasjement for det vi holder på med og for å videreutvikle håndtering av kontanter. 

– Blir det endringer i antall ansatte? 

– Ikke som følge av denne endringen. Men vi er jo i et utfordrende marked siden vi bare er i de nordiske markedene foreløpig. Det er nedgang i bruken av kontanter i alle de nordiske landene. Det betyr at vi må vi tilpasse aktivitetsnivået. 

EKSPANDERE INTERNASJONALT 

Samtidig ser Sveva vekstmuligheter andre steder. 

– En del av strategien bak salg av selskapet er å få inn nye eiere som kan være med og støtte en ekspansjon i nye markeder. Det er mange markeder i Europa der kontanter fortsatt er i vekst. 

– Dere håndterer fysiske kontanter, men hva er statusen på å ta i bruk digital teknologi? 

– Jeg liker å tro at jeg selv er et første skritt i digitaliseringen siden jeg kommer fra Visma og før det fra Nets. Men det er klart at vi har en utfordring i årene som kommer, om hvordan vi skal utnytte teknologien på en mye, mye bedre måte for håndter kontanter, sier han. 

BEHOLDER NOKAS-NAVNET 

Mens Nokas-konsernet neste år endrer navn til Avarn Security AS siden Avarn er bedre kjent i Sverige og Finland, vil verdihåndteringen beholde Nokas i navnet. 

– Nokas-navnet er historisk sett tettere knyttet til kontantvirksomheten, det var slik man fikk navnet i sin tid da man kjøpte Norsk kontantservice AS av Norges Bank og de største kommersielle bankene, avslutter Sveva.