De eldste og de yngste presser lånegrensene 

Antall boliglån i strid med den strenge boliglånsforskriften er økende. Fem prosent av de samlede boliglånene overskrider 500 prosent av husholdningens inntekt. De eldste og yngste låntakerne er også de som utfordrer lånegrensene mest. 

Tekst: Magne S. Otterdal Foto: Gorm K. Gaare 

Om en uke skal Finanstilsynets sjef legge frem sitt halvårlige finansielle utsyn. Da vil han ventelig kommentere den fortsatt høye andelen boliglån “over evne”, i tillegg til utviklingen i det bekymringsfulle forbrukslånsmarkedet. 

Under fjorårets førjulspressekonferanse om finansielt utsyn, sa Baltzersen at den stigende gjeldsbelastningen i husholdningen bekymrer. Årets boliglånsundersøkelse, som ble fremlagt av Finanstilsynet sist uke, dokumenterer nok en gang at husholdningene har økt gjeldsbelastningen betydelig og at banker fortsatt yter lån i strid med forskriftene. 

Da Finanstilsynet i juni presenterte forrige finansielle utsyn, fokuserte Baltzersen mest på utfordringene med den kraftige veksten i forbrukslån og tendensen til mislighold. Forbrukslån uten sikkerhet kommer gjerne på toppen av pantsikrede boliglån i husholdninger med presset økonomi. 

MANGELFULL KREDITTVURDERING 

Finanstilsynet har avdekket mangler ved bankenes kredittvurdering ved stedlige tilsyn i 2018 og 2019. Ved vurdering av kundenes betjeningsevne, tok ikke bankene hensyn til alle relevante utgifter eller undervurderte utgiftene til livsopphold, fremgikk det av finansielt utsyn i juni.  

Videre avdekket tilsynene at flere av bankene underveis i søknadsprosessen aktivt tilbyr kunder høyere lån enn de opprinnelig søkte om, noe Finanstilsynet vurderer som dårlig forretningsskikk. 

I tillegg til boliglånsforskriften, fastsatte Finansdepartementet i februar i år forbrukslånsforskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån. Dette som følge av manglende etterlevelse av Finanstilsynets retningslinjer fra 2017. 

I FORSKRIFTENS GRENSELAND 

Siden utlånstilstrammingen i boliglånsforskriften fra juni 2018, der det blant annet ikke tillates utlån som overskrider fem ganger lønnsinntekt, er det fortsatt en betydelig andel utlån i forskriftens grenseland. 

Årets boliglånsundersøkelse viser at 12 prosent av de samlede nye utlån ble innvilget til tross for at de gikk utover ett eller flere krav i boliglånsforskriften. 

Boliglånsundersøkelsen ble fremlagt av avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud og seksjonssjef Thea B. Kloster i Finanstilsynet, og den viser at det er en viss økning i nye nedbetalingslån som går utover kravet til henholdsvis gjeldsgrad, betjeningsevne og belåningsgrad. 

Kongsrud og Kloster ville ikke i et møte med journalister sist uke kommentere hvordan Finanstilsynet eventuelt vil følge opp utlån i strid med forskriften.  Kongsrud viste til fremleggelsen av finansielt utsyn 10. desember for denne type tilsynsspørsmål. 

ELDRE HJELPER YNGRE 

Undersøkelsen viser at gjeldsgraden har økt særlig blant de eldste og de yngste låntakerne. Disse to gruppene representerer også tendensen til å presse de maksimale lånegrensene. 

– Det er en opphopning av nye lån opp mot grensene i forskriften. Det trer tydelig frem i figuren som viser belåningsgrad, sa Per Mathis Kongsrud. 

Thea B. Kloster pekte på at tallene kan fortelle om en økende tendens til at eldre låntakere i 60-årene øker eksempelvis rammekreditter med pant i egen bolig for å hjelpe barn i 20-årene med boligkjøp. 

– Eldre låntakere som støtter barna i boligkjøp kan være en forklaring på tallene, sa Kloster under fremleggelsen av boliglånsundersøkelsen.