Frykter at personlig økonomi blir et leketema 

Econa applauderer at kidsa skal lære om personlig økonomi, men sier at det er nå den virkelige jobben begynner.  

Tekst: Dag Yngve Dahle Foto: Anette Larsen 

Kan personlig økonomi bare bli staffasje i skolen? Kan det bli et leketema som ikke betyr så mye?  

Econa, som organiserer siviløkonomer og masterutdannede i økonomisk-administrative fag, advarer mot nettopp dette. 

– Personlig økonomi er nevnt også i de gamle læreplanene. Det viktige nå er at dette prioriteres som tema i undervisningen gjennom hele året, og ikke ender som påfyll i dagene etter at eksamen er gjennomført og karakterene er satt, sier Nina Riibe, administrerende direktør i Econa. 

Ikke eget fag 

Hun etterlyser også relevante lærebøker og annet tilpasset læremateriell. 

– Vi håper forlagene tar disse signalene på alvor når de skal utvikle nytt undervisningsmateriell. De må gjerne ta kontakt med Econa hvis de ønsker råd og innspill på veien, sier Riibe. 

Det var mandag kunnskapsminister Jan Tore Sanner la frem de nye læreplanene for skoleverket. I denne såkalte “Fagfornyelsen” får personlig økonomi en større plass i pensumet som norske elever skal gjennom. Det vil inngå i fagene matematikk, samfunnsfag og samfunnskunnskap, men etableres ikke som et eget fag. Det gjenstår å se hvor mye plass personlig økonomi i praksis får i disse fagene. 

Penger er dannelse 

Econa er generelt sett fornøyd med at personlig økonomi får en større plass i de nye læreplanene. De mener det handler om dannelse. 

– Vi er glade for at temaet har fått plass i flere fag og på ulike trinn. Personlig økonomi er en naturlig del av dannelsen i utdanningen. Det handler om mye mer enn å bare å unngå luksusfellen – det handler ikke minst om makten du har som forbruker og konsekvensene av det du velger å bruke pengene dine på, sier Econa-sjefen. 

 Hun trekker også linjer til de unges miljøengasjement. 

  Det er flott å se at ungdommen er stadig mer opptatt av bærekraft. Hva du bruker pengene dine på, er å ta bærekraft fra skolestreik til praksis, sier Riibe.