Hvorfor er arbeidstiden viktig? 

Ansatte må ikke presses til å endre arbeidstiden eller døgnrytmen. I stedet bør arbeidsgiverne ansette folk ut fra når de ønsker å jobbe og gi de ansatte størst mulig grad av «fleksitid». 

LESERINNLEGG: Svært mange søker jobber som er tilpasset egen livstil og døgnrytme. Mange ønsker ut fra dette kun å jobbe på dagtid.  Å forskyve arbeidsdagen forstyrrer alle rutiner. Alle måltider blir forskjøvet og søvnrytmen blir forandret. En del har valgt å jobbe om morgenen og om formiddagen fordi det er da de jobber best. Det er så utrolig mange gode grunner til kun å jobbe dagtid for dem som har valgt det. 

Å skyve på «normalarbeidsdagen» er ikke lett for mange. Du har søkt og fått en jobb der du tenker at du har fri hver kveld og fri hver helg. Mange har familie og har barn som trenger hjelp med lekser. Det er kjøring til treninger og andre aktiviteter. Samtidig skal du sette av tid til egne aktiviteter. Noen er alene med barn, og de blir svært bundet tidsmessigAndre har voksne barn eller ingen barn, og har lagt opp treninger og aktiviteter deretter. Noen må ta vare på foreldre, barnebarn eller har andre samfunnsengasjement som vanskelig lar seg skyve på tidsmessig. 

Så finnes det andre grupper som har en helt annen livsstil og døgnrytme. De vil kanskje jobbe lengre vakter på kvelden eller om nattenNoen fungerer også best på andre tidspunkt enn tidlig om morgenen. Ofte kan dette bety høyere lønn eller mindre arbeidstid. De ansatte som søker slike jobber, legger opp rutiner og aktiviteter deretter. 

I vår næring har jeg inntrykk av at mange bedrifter mener at kundene ønsker at de er tilgjengelige hele døgnet. Er det slik eller er det bedriftene som prøver å selge inn et konkurransefortrinn? Har kundene klaget på åpningstidene før bedriftene utvider dem? Er det bedriftene som skaper et behov? Jeg tror de fleste ønsker å gjøre noe annet enn å ringe banker og forsikringsselskap om kvelden og i helger. Selvfølgelig vil du velge å ta kontakt på kvelden hvis det er køer på dagtid. På dagen har en ofte ikke tid til å vente. 

Jeg er for fleksibel selvstyrt arbeidstid innenfor avtalte rammer. Arbeidstid hvor du for eksempel kan starte klokken 0700 den ene dagen og 0900 den andre dagen, for så å slutte 1500 eller 1700 etter som det passer.  Tidskonto hvor en for eksempel kan jobbe ni timer en dag og syv timer en annen dag. Dette vil kunne løse tidsklemma i en hektisk hverdag. Jeg tror de arbeidsplassene som får til dette i størst mulig grad, vil ha et konkurransefortrinn når det gjelder å ansette og beholde dyktige folk. 

 

Are Siegwarth 

  1. nestleder Finansforbundet If