Min normalarbeidsdag: Blir lett inspirert 

Sally Lund-Andersen lar seg lett inspirere, særlig når hun møter personer som får henne til å løfte blikket, reflektere og tenke litt annerledes eller nytt. 

Navn/rolle/arbeidssted 

Sally Lund-Andersen, konsernhovedtillitsvalgt i SR-Bank og leder av Finansforbundet avdeling Rogaland. 

Kaffe eller te? 

Kaffe. 

Hva har du på nattbordet? 

Mobil for å høre på lydbok og som vekkeklokke. 

Når om morgenen begynner du å tenke jobb? 

Som regel når jeg sitter i bilen på vei til jobb. 

Bruker du fortsatt kontanter? 

Nei.  

Nevn en jobbsituasjon som du husker spesielt godt. 

 Som leder for geografisk avdeling Rogaland, så må det være da jeg jobbet med prosjektet «Fremtidens geografiske avdelinger» som startet i 2011 og som ble besluttet på landsmøte i 2013. Jeg følte virkelig jeg bidro til å synliggjøre geografiske avdelingers verdiskaping og hvilket potensial som ligger der og hva det betyr for Finansforbundet som organisasjon. 

Hva er det morsomste du gjør på jobb? 

 Prate med folk, være med å løse ulike strategiske utfordringer som ivaretar medlemmene våre på en god måte og liker spesielt «vinn – vinn»- løsninger. 

Hva er din viktigste egenskap i stillingen du har, og hvordan bruker du den? 

Tillitsskapende og rolleforståelse. Jeg er bevisst hvem jeg representerer til enhver tid. Jeg har mange verv og det er svært viktig for meg å vise at jeg er til å stole på i forhold til det vervet jeg utøver i de ulike sakene og på de ulike arenaene.  Jeg er både ærlig og tydelig i min kommunikasjon og nevner alltid hvilken rolle jeg uttaler meg i. Dette fordi jeg har tilgang på mye nyttig informasjon gjennom Finansforbundet og min rolle som styremedlem i banken. Jeg leser mye og deltar på så mye som mulig av relevante arrangement. Bruker flittig de ulike nettverkene jeg har rundt meg. 

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt? 

Verving og medlemspleie. 

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)? 

Balansen mellom ny teknologi/endret kundeadferd og tradisjonell bankvirksomhet/kampen om kundene. Samtidig skal vi ha en lønnsom og effektiv drift.  

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor? 

Jeg lar meg lett inspirere, særlig når jeg møter personer som får meg til å løfte blikket, reflektere og tenke litt annerledes eller nytt. Det kan være alt i fra et foredrag, kurs jeg er på eller i diskusjoner/møter med andre mennesker. 

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier? 

Musikalske videoer særlig hvis det er fra ungdomstida.  

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen? 

Vanskelig å si, men jeg kan legge den igjen hjemme hvis vi skal ut en tur på byen eller på vennebesøk en fredag eller lørdagskveld. 

Når logger du av for kvelden? 

Når det gjelder mail i forbindelse med arbeid, så er jeg blitt ganske flink til å logge av før kvelden, men jeg bruker mobilen og leser ulike ting helt til jeg går og legger meg for natta.