– Det er for lite konkurranse om boliglån

Bulder Bank skal ta boliglånskunder fra de store bankene. Rimelige og forutsigbare lån er nøkkelen for å lykkes.

Tekst: Sjur Anda

– Det er lite innovasjon på boliglån. Det er en del fancy logoer og sånt, men få som har gjort noe nytt med basiskonseptet. Våre lånetilbud skal være transparente og enkel å forholde seg til. Her er det ingen skjulte prislister som bare de beste kundene får. Vi setter ned renten automatisk når prisen på boligen stiger eller kunden betaler ned på lånet, sier Torvald Kvamme, direktør i Bulder Bank.

Før oppstart gjennomførte banken en rekke undersøkelser og analyser for å se hva som er viktig for folk.

– Folk liker ikke å prute og true banken for å få ned renten. Dette er et reelt kundeproblem for dem som ikke ønsker å følge med selv. De store har gjort seg avhengige av å operere med en offisiell prisliste og en hemmelig som de som klager får. Hos oss er det ingen trynetillegg og spesialbehandling, sier Kvamme.

BLANT DE BILLIGSTE PÅ BOLIGLÅN

Bulder Banks priser på boliglån er i skrivende stund på 2,73 prosent innenfor 75 prosent og 2,48 innenfor 50 prosent. Dette gjør dem billigere enn Fana Sparebank, som tilbyr lån på 2,53 prosent effektiv rente innenfor 50 prosent og fire promille dårligere enn Landkreditt Bank som er best innenfor 75 prosent. Nordea oppgir 3,08 prosent rente på et slikt lån, mens DNB tilbyr 3,19 prosent (tall hentet fra Finansportalen.no). Tallene for Nordea og DNB er standard boliglån. Begge tilbyr billigere lån, men det er spesiallån rettet mot mindre målgrupper.

Torvald Kvamme, Bulder Bank
Bulder Bank skal være blant de billigste i landet på boliglån. – Det meste av låneprosessen er automatisert, sier direktør Torvald Kvamme.

– Hvis du har en av storbankene og listeprisene deres, så skal det ikke så mye til før folk ser at de kan spare mye penger på dette. Vi har et klart og tydelig verdiforslag som er enkelt å forholde seg til, sier Kvamme.

For det er storbankene som er konkurrentene, ikke andre nett- eller nisjebanker.

– Vår ambisjon er å bli en vesentlig nasjonal aktør veldig fort. Vi skal ha tak i folk som er misfornøyd med kundeforholdet sitt i de store bankene, som DNB, Nordea og Danske Bank. Dette er lavthengende frukter, der vårt verdiforslag skal være bedre enn det de har i dag, sier Kvamme.

AUTOMATISERTE BOLIGLÅN

Bulder Bank er en ren nettbank, der alt skal kunne ordnes i mobilappen. Det er også lagt opp til en høy grad av automatisering.

– Vi har automatisert veldig mye av låneprosessen. Det gjør at ikke trenger en masse rådgivere. Våre produkter er enkel å forholde seg til, både for oss og kundene, sier Kvamme.

Bulder Bank eies av Sparebanken Vest (SPV), som også stiller med alt fra compliance til funding.

– Vi har tatt utgangspunkt i noe som fungerer bra og bygger videre på dette, sier Kvamme.

Foreløpig er banken ute i beta, men selv uten noen markedsføring har banken fått en rekke kunder. I tillegg har de en liste på omkring 5000 personer som har meldt sin interesse for den nye banken.

– Vi går live i løpet av høsten og vil da gjøre flere grep i markedet for å ta den posisjonen vi ønsker, sier Kvamme.

Når banken etter hvert er oppe å gå for fullt vil det være mellom 15 og 20 ansatte. Foreløpig har banken ansatt IT-utviklere, markedsførere, rådgivere og forretningsutviklere.

– Vi ser først og fremst etter flere IT-utviklere, og akkurat nå har vi også en prosess for å ansette en UX-designer, sier bankdirektøren.