Min normalarbeidsdag: Godt arbeidsmiljø viktig 

Konsernhovedverneombud Eli Solhaug

 Et godt arbeidsmiljø er viktig både for de ansatte og for bedriften, og har vi det godt på jobben bidrar det også til gode resultater, sier Eli Solhaug. 

Navn/rolle/arbeidssted 

 Eli Solhaug, Konsernhovedverneombud i DNB. Utenom dette har jeg to spennende verv i Finansforbundet, som leder av geografisk avdeling Oslo Akershus og som leder av valgkomiteen til forbundsstyret.  

Kaffe eller te? 

Kaffe 

Hva har du på nattbordet? 

Bilde av min mann og meg og mobilen. 

Når om morgenen begynner du å tenke jobb? 

På vei til jobben i 7-tiden 

Bruker du fortsatt kontanter? 

Ja, når barnebarna skal få litt lommepenger, og når jeg er i utlandet. 

Nevn en jobbsituasjon som du husker spesielt godt  

I min jobb har jeg vært gjennom mange saker og det er vanskelig å plukke ut en spesiell. Men de sakene som gjør mest inntrykk er der hvor jeg kan bidra til gode løsninger for de ansatte. Saker som er litt fastlåste, men som ender godt og den ansatte blir veldig fornøyd, gleder meg veldig. Det gir mening i det arbeidet jeg gjør. 

Hva er det morsomste du gjør på jobb?  

Det er å jobbe med mennesker og forsøke å finne gode løsninger for våre ansatte. I tillegg er det veldig fint å ha gode kolleger rundt seg som bidrar til at dagen din blir bra. 

Hva er din viktigste egenskap i stillingen du har, og hvordan bruker du den? 

Jeg er opptatt av våre ansatte og at de behandles på en god og rettferdig måte. Et godt arbeidsmiljø er viktig både for de ansatte og for bedriften, og har vi det godt på jobben bidrar det også til gode resultater. Skulle jeg oppdage noe som medfører fare for liv og helse, kan jeg faktisk med arbeidsmiljøloven i hånden stenge arbeidsplassen. Det har jeg heldigvis aldri opplevd å måtte gjøre. 

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer? 

Jeg har tatt noe etterutdanning på BI, deltatt på flere konferanser i bransjen og følger med på det som kommer opp i media. 

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt? 

Det hadde jo vært en drøm om referater og årsberetninger ble skrevet av seg selv. 

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)? 

Det første som slår meg er digitaliseringen. I tillegg mener jeg kompetanse er et viktig tema i vår bransje i forbindelse med de store endringene vi står ovenfor. Hvilken kompetanse trenger vi for fremtiden? Den siste utfordringen jeg vil trekke frem er det å klare å sette grense mellom arbeid og fritid nå som vi skal være tilgjengelig hele døgnet.   

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor? 

Ikke lett å svare på dette, og jeg har vært så heldig å oppleve mange flotte mennesker både privat og på jobb. Men den første som dukker opp er Jan Vincents Johannessen og boken hans «Kunsten å leve». Den har vært en inspirasjon for meg. I tillegg blir jeg veldig inspirert av de som virkelig klarer å leve ut drømmene sine. 

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?  

Når det er saker som rører hjertet. Saker om mennesker som ikke har det bra eller som trenger støtte. 

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen? 

Det er det vanskelig å svare på, fordi den er med meg hele tiden. 

Når logger du av for kvelden? 

Mellom kl. 23 – 24.