Viktigere enn noen gang å være organisert

I sommer fikk Sindre Ryan et uforglemmelig opphold på Genève-skolen, der han blant annet var observatør på ILO-kongressen. Han er overrasket over at arbeidsgiversiden i liten grad er opptatt av samarbeid og å skape et sunt og godt arbeidsliv.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Privat

TRONDHEIM: Han har knapt landet etter det han vil beskrive som sitt livs opplevelse. Sammen med 26 andre tillitsvalgte fra nordiske arbeidstakerorganisasjoner, fikk han i sommer delta i tre uker som observatør på ILO-kongressen i Genève. ILO er FNs organisasjon for arbeidslivet og jobber med å sikre arbeideres rettigheter i hele verden. Opplegget startet med et fem dagers forkurs i Sverige. Her fikk deltakerne en grundig innføring i hvordan ILO arbeider og hvilken rolle kongressen spiller i dette arbeidet. Deretter gikk turen til Genève og ILO-kongressen.

EGEN ARBEIDSGRUPPE: Sindre Ryan (til høyre) sammen med sin arbeidsgruppe i ILO fotografert ved FN-bygningen.

UNIK MULIGHET

Sindre Ryan har i hele sin tillitsvalgtkarriere vært mer enn gjennomsnittlig opptatt av internasjonalt arbeid og rettferdighet. Han er ansatt i If, et nordisk forsikringskonsern eid av Sampo med 6 800 ansatte i Norden og Baltikum. Gjennom sin rolle som tillitsvalgt løser han små og store utfordringer på tvers av landegrensene.

Hvert år siden 1931 har AOF arrangert ILO-kurs for en gruppe nordiske tillitsvalgte i Genève. Gjennom Genève-skolen får de tillitsvalgte en unik mulighet til å være med der viktige beslutninger fattes i det internasjonale arbeidslivet. I år fikk syv tillitsvalgte fra Norge og 20 tillitsvalgte fra andre nordiske land mulighet til å lære mer om hvordan ILO arbeider. Samtidig fikk de være til stede under selve konferansen der kun toppene i det internasjonale arbeidslivet har adgang.

FIKK APPLAUS

– Det gjorde et sterkt inntrykk på oss da vår lille delegasjon ved åpningen av kongressen ble ønsket varmt velkommen med applaus fra alle delegatene i plenumssalen. Da følte vi oss skikkelig velkommen, forteller Sindre Ryan entusiastisk.

PARALELLE MØTER: Siden ILO feiret 100-års jubileet, så var det også veldig mange arrangementer og aktiviteter som gikk parallelt med selve hovedprogrammet. Her sitter Sindre Ryan på et Thematic Forum: «Jobs and skills for a brighter future».

På ILO-kongressen er det bare toppene i det internasjonale arbeidslivet som samles, men med unntak av deltakerne på Genève-skolen. De får være til stede under hele kongressen og følge arbeidet i de ulike komiteene på nært hold uten noen begrensninger. Målet med skolen er å gi sentrale tillitsvalgte førstehånds kunnskap om ILO. I neste omgang kan skolen være et springbrett til en internasjonal karriere i ILO-systemet.

Det er på bakrommet arbeidet skjer

Arbeidet i ILO er organisert i fire komiteer som diskuterer seg frem til løsninger på viktige spørsmål for arbeidstakere og arbeidsgivere. Sindre Ryan fikk være observatør i CAS-komiteen som behandler medlemslandenes brudd på ILO-konvensjonene. I 2018 var det 24 land forsvare sine brudd på konvensjonene. De fleste bruddene var knyttet til den frie organisasjonsretten.

LITEN KUNNSKAP

I år er ILO 100 år, men likevel er det mange tillitsvalgte som ikke vet hvordan ILO jobber og hvor stor betydning dette arbeidet også har for norske arbeidstakere. Det ikke mange tenker over er at ILO har lagt grunnlaget for mye av den lovgivningen vi har i vårt arbeidsliv i dag. Dette har skjedd gjennom dialog mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. ILO er den eneste internasjonale arbeidsorganisasjonen som bygger sin virksomhet på trepartssamarbeidet.

BAKERST I SALEN: Her sitter Sindre Ryan sammen med to andre deltakere fra Geneve-skolen på første offisielle konferansedag bakerst i plenumssalen.  Her sitter alle delegatene fra arbeidsgiverne, arbeidstakerne og regjeringene.

– I ILO møtes toppene fra arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne og myndighetene på like vilkår for å fastsette spillereglene i det internasjonale arbeidslivet. Det er her de store kampene står. I en verden der grensene viskes ut, er det viktigere enn noen gang tidligere at vi har et FN-organ som ivaretar arbeidernes interesser og som sier tydelig ifra når arbeidernes rettigheter blir satt på prøve, understreker Ryan.

STERKE ARBEIDSGIVERE

Sindre Ryan og de 26 andre tillitsvalgte fra Norden kom tett på deltakerne på konferansen. Men noe av det som overrasket ham var hvor stort fokus arbeidsgiverne hadde på seg selv kontra felleskapet i et forum som ILO.

Vi følte oss skikkelig velkommen

– Det overrasket meg hvordan arbeidsgiversiden beskytter seg selv og er mest opptatt av å fremme sine egne interesser. Mens alle andre jobbet målrettet for å skape et sunt og godt arbeidsliv i alle land, så opplevde jeg en litt kald holdning til dette fra arbeidsgivernes side. Det er en utvikling som har pågått over tid og som gir grunn til bekymring for trepartssamarbeidet, mener Ryan.

Han peker på at arbeidslivet er i rask endring. Den nye plattform- og GIG-økonomien visker ut grensene langt raskere enn tidligere. Denne utviklingen er en stor fordel for arbeidsgiverne som sitter med nesten all makt til å flytte produksjon av varer og tjenester til de landene som kan produsere raskest og rimeligst. Dette vil ramme arbeidsplasser i typiske høykostland som Norge.

BAK GARDINENE

– Noe av det mest spennende vi opplevde var å følge delegatene i de ulike komiteene tett også bak gardinene. Det meste av det som blir presentert i plenum på ILO-kongressen er ferdigskrevne manus, men det er på bakrommene arbeidet og de tøffe forhandlingene skjer. Dette går litt under radaren for de fleste.

NORDISKE DELTAKERE: Her er hele Genéveskolen 2019 samlet fremfor flaggborgen. Dette er en tradisjon som har blitt gjennomført i mange år.

Den viktigste lærdommen fra ILO var det er store forskjeller mellom de ulike medlemslandene. Ryan synes det var svært interessant å se hvordan man løser utfordringer mellom land som har store kulturforskjeller. Det meste løses gjennom dialog og samhandling underveis og ikke i selve forhandlingsrommet.

– Det er også store forskjeller på hvordan de ulike bransjene opplever hverdagen. Ulike grupper har ulike behov, men mange ønsker mye av det samme. Hvor vi er og vår situasjon påvirker også det vi ønsker. Gjennom trepartssamarbeidet har vi lykkes med mye i Norden, men vi kan ikke bare leve på det vi har fått til gjennom historien. Hvis vi ikke støtter opp om ILOs arbeid, slik at organisasjonen kan opprettholde sin sterke posisjon, vil arbeidstakernes rettigheter bli svekket. Da vil vi som arbeidstakere alle sammen tape og derfor er det viktigere enn noen gang å være organisert, avslutter Sindre Ryan.

VIKTIG STED: Her står Sindre Ryan ved flaggborgen fremfor Palais des Nations. Når man står blant alle disse flaggene, så føler man virkelig at man er et sted der viktige forhandlinger og avtaler blir inngått.

Fakta:
Genève-skolen

  • Nordisk folkehøyskole i Genève, Sveits, startet i 1931. Arrangeres av studieforbundet AOF, men nå uten statsstøtte.
  • Gir kunnskap til nordiske fagforeninger og globalisering og rettferdige arbeidsvilkår.
  • Målet er å øke kunnskapen om internasjonalt samarbeid og regelverk, stimulere til faglige aktiviteter nasjonalt og internasjonalt, og øke språkforståelsen og fellesskapet i Norden.
  • Arrangeres hvert år med et fire uker langt kurs, hvorav en uke foregår i Sverige, og tre uker i Geneve i forkant av, under og i etterkant av ILO-konferansen.
  • Av årets 27 deltakere er syv norske.

Tidligere har forbundsleder Pål Adrian Hellman og spesialrådgiver Ann-Helen Hopland fra Finansforbundet deltatt på Genève-skolen.

(Kilde: FriFagbevegelse.no)