130 Nets-ansatte får ny arbeidsgiver

Nets selger mesteparten av sin corporate service til Mastercard for 2,85 milliarder euro. Ca. 130 ansatte får ny arbeidsgiver, men ingen ansatte mister jobben.

Tekst: Svein Åge Eriksen

Nyheten om at Nets selger sine konto-til-kontobaserte tjenester til det amerikanske kortselskapet Mastercard kom overraskende på de ansatte i går, men det skyldes først og fremst at denne typen transaksjoner er børssensitive og taushetsbelagte. De ansattes representanter i Nets’ styre har vært godt kjent med planene og støtter den planlagte virksomhetsoverdragelsen. Alle de berørte ansatte vil beholde sine lønns- og arbeidsbetingelser og avtaleverket videreføres. Ingen mister jobben.

Virksomheten som selges dekker hoveddelen av forretningsområdet Nets Corporate Service. Dette inkluderer clearing, realtidsbetalinger, digital regningsbetaling som Betalingsservice i Danmark og AvtaleGiro/eFaktura i Norge. Nets eID og Digitisation services, er ikke en del av handelen og forblir en del av kjernevirksomheten i Nets.

RIKTIG BESLUTNING
– Vi mener dette er en god og riktig strategisk beslutning som vil styrke både Nets og Mastercard. Det ble ingen krisestemning blant de ansatte da nyheten ble offentliggjort i går. Vi arbeider i en bransje med hyppige endringer og vi må tilpasse oss det som skjer, men skal selvfølgelig være ei vaktbikkje i den videre prosessen for å sikre at lov- og avtaleverket blir fulgt, sier hovedtillitsvalgt Pål Hauge som også er de ansattes styrerepresentant i Nets.

– Hva blir det mest krevende for de ansatte i den videre prosessen?

Det er klart at en slik prosess utløser mange følelser. På vår corporate-avdeling er det mange dyktige ansatte som har jobbet sammen i mange år og som nå synes det blir trist å flytte fra gode kolleger til en ny arbeidsgiver. Alle ansatte som er omfattet av virksomhetsoverdragelsen vil fortsatt kunne jobbe i Oslo, men hos en ny arbeidsgiver.

Hauge peker på at det er tidlig i prosessen og at det er mye som skal på plass i tiden fremover. Derfor er det foreløpig ingen som har alle svarene på hva som skjer videre. Men han peker på at gjennom det gode samarbeidsklimaet de tillitsvalgte har med HR-avdelingen har de et godt utgangspunkt for å løse de utfordringene som måtte oppstå til de ansattes beste.

UNIK KOMPETANSE
Våre utviklingsteam på corporate service har en unik kompetanse gjennom arbeidet med å bygge opp en konto til konto-plattform. Dette er en av grunnene til at Mastercard ønsket å kjøpe denne delen av vår virksomhet. Samlet vil dette gi oss nye muskler og muligheter til å fortsette utviklingen på et spennende forretningsområde, understreker Hauge.

I en pressemelding sier Bo Nilsson, CEO i Nets at for fullt ut å realisere det internasjonale vekstpotensialet ut over Nets eksisterende geografiske tilstedeværelse, kreves evner og ressurser som kun en etablert global markedsleder besitter.

Med sin internasjonale rekkevidde er Mastercard i en unik posisjon til å kunne forløse det potensiale som vår konto-til-konto plattform har. Avtalen styrker vår fleksibilitet til å ta del i den pågående konsolideringen av betalingsindustrien. Den gjør oss også i stand til å utvide vår ledende posisjon som en «one-stop shop» for forretningsdrivende og som en sterk tilbyder av prosesseringstjenester til banker på tvers av Europa, sier Nilsson.

STYRKET POSISJON

De globale perspektivene for realtidsbetalinger akselererer. Denne avtalen styrker vår unike posisjon som en one-stop partner som kan dekke alle banker, forretninger og nasjoners betalingsbehov. I kombinasjon med Mastercards nåværende virksomheter som Vocalink, Transfast og Transactis får vi nå en innovasjonskraft og ekspertise innenfor realtidsbetalinger som virkelig differensierer oss, sier Michael Miebach, Chief Product & Innovation Officer i Mastercard.

Dette er en god og riktig strategisk beslutning
Pål Hauge, hovedtillitsvalgt.