400 000 i bot for ulovlig overtid i Protector 

Protector Forsikring fikk 400 000 kroner i bot fra Arbeidstilsynet etter at en ansatt jobbet i 103 timer på én uke og i snitt 15 timer om dagen i syv dager. Også andre forsikringsselskap har fått reaksjoner fra Arbeidstilsynet etter brudd på arbeidsmiljøloven. 

Tekst: Sverre V. Bjørnholt og Magne S. Otterdal 

Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix 

Arbeidstilsynet har slått ned på overtidsbruken i flere finansbedrifter de siste fem årene, og det er særlig en håndfull forsikringsselskaper som har fått gjennomgå med kontroll og diverse pålegg. Totalt har tilsynet gitt 246 reaksjoner og 22 av disse er gitt med hjemmel i arbeidsmiljølovens kapitell om arbeidstid.  

LAVT PRIORITERT 

Siden 2014 har Arbeidstilsynet gjennomført 161 tilsyn i finansnæringen. 

– Næringen har hatt lav prioritet fra Arbeidstilsynets side i perioden, skriver seniorrådgiver Marius Søberg i en epost til Finansfokus. Søberg arbeider i Arbeidstilsynets avdeling for dokumentasjon og analyse. 

Det ferskeste stedlige tilsynet hos en finansbedrift, var i februar 2019.  Men den saken handlet om bedriftens rolle som byggherre i et byggeprosjekt, og dermed ikke tilsyn av bedriftens eget arbeidsmiljø. 

Ifølge Søberg har tilsynene i finansnæringene resultert i 246 reaksjoner, hvorav 22 reaksjoner har hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 10 som omhandler arbeidstid. Reaksjonene er gitt i 13 tilsyn. 

– Noen av sakene har med andre ord flere slike reaksjoner fra Arbeidstilsynet, skriver Søberg.   

De siste fire årene har selskaper som Gjensidigestiftelsen, Tryg, Gjensidige Forsikring avdeling Sandvika blant de store aktørene fått besøk av Arbeidstilsynet i fireårsperioden 2014-2018. Gjennomgående i tilsynene og påfølgende rapporter med diverse pålegg fra Arbeidstilsynet, har det vært fokus på HMS-arbeid, rutiner knyttet til overtidsbruk og bruk av særlig uavhengige stillinger. 

400 000 I OVERTREDELSESGEBYR 

Av de store forsikringsselskapene er det altså Protector som har blitt ilagt overtredelsesgebyr på 400 000 kroner for de groveste bruddene på arbeidsmiljøloven. I et brev fra Arbeidstilsynet til Protector Forsikring kommer det frem at en person jobbet 103 timer på en uke i 2017. Det vil si nesten 15 timer i snitt om dagen i syv dager. Samme person hadde også en annen uke jobbet 96 timer. Vanlig arbeidstid er 37,5 timer i uken, ifølge Dagens Næringsliv. 

Protector-sjef Sverre Bjerkeli innrømmet overfor DN, uten forbehold, at arbeidsmiljøloven var brutt, da saken ble omtalt før jul i 2018. 

– Vi får som fortjent. Noen flotte folk hos oss jobbet i en periode altfor mye. Vi skulle sendt dem hjem. Det gjorde vi ikke, sa Bjerkeli. 

Han nevnte samtidig at selskapet hadde fått et nytt økonomisystem, og at det var ønske om å få ut tall på kort tid.  

– Men det har ingenting å si. Det skulle ikke skjedd, sa Bjerkeli til DN. 

På etterjulsvinteren i år kom Protectors årsberetning, hvor styret omtaler tiltak som nå iverksettes for at virksomheten ikke skal komme i konflikt med arbeidsmiljøloven.  Direktør Merete Christensen Bernau i Protector sier tiltakene som nå er gjennomført har som målsetting at dette ikke skal skje igjen. 

– Dette er selvfølgelig alltid beklagelig å komme i en slik situasjon som vi gjorde.  Dette gjorde også at vi gikk igjennom alle rutiner håndbøker og forståelsen av reglene, skriver Bernau i en epost til Finansfokus. 

ØKT HR OG AUTOMATISERNG 

Hun konkretiserer: – Vi har blant annet økt kapasitet på HR og Økonomi, samt ekstra kapasitet i andre land. 

Bernau peker på implementering av det nye økonomisystemet som en av årsakene til bruddet på arbeidstidsreglene. 

– Dette er i dag på plass og vil således ikke generere ekstra timer, skriver hun, samtidig som hun peker på at prosesser som nå automatiseres bidrar til redusert overtidsbruk for medarbeidere. 

 – Vi har tett oppfølgning av de ansattes arbeidstid, lederne er i større grad ansvarliggjort. Personalhåndbøker er tydeligere blant annet på begreper og praksis knyttet til arbeidstid, fleksitid, plusstid, avspasering og overtid, samt endret i tråd med arbeidstilsynets tilbakemeldinger. Regulering av overtid er lagt inn i personalhåndbøker og arbeidskontraktene, skriver direktør Merete Christensen Bernau. Protector er ikke organisert og har per i dag ingen tariffavtaler med de ansatte, opplyser Bernau.