Bedre enn sitt rykte

De som tror at de utenlandske foretakene er her for å skumme fløten tar feil. De bidrar i høyeste grad til verdiskapingen i finansnæringen.

Tekst og foto: Sjur Anda

Det viser rapporten Emendor Advisors har utført på oppdrag fra Finansforbundet. Rapporten slår fast at de utenlandske selskapene tar et stort ansvar i videreutviklingen av norsk næringsliv.

Rapporten ble presentert under et frokostkostmøte hos Finansforbundet i dag. Teorien var i utgangspunktet at de utenlandske foretakene tok de beste kundene, hadde høyere produktivitet enn de norske og at de stakk i krisetider. Alle disse tre påstandene ble avkreftet av rapporten, som viser at det er svært små forskjeller hvordan utenlandske og norske finansforetak agerer.

NORSK BANK

Norges-sjef Snorre Storset i Nordea var klar på at de føler seg norske.

– Vi kjenner oss som en norsk bank her, som en svensk bank i Sverige og en dansk bank i Danmark. Hvordan vi møter våre kunder har lite med adressen til hovedkontoret å gjøre. Eierbakgrunnen avgjør heller ikke hvordan folk ser på banken, isteden er det måten de blir møtt på. Og vi er en relasjonsbasert bank, sier Storset, og fortsatte: – Det er hyggelig å få avkreftet at det er hvor hovedkontoret ligger som avgjør.

De utenlandske selskapene som har hovedsete i Norden, ser på seg selv som nordiske. Selskapene har ikke planer om å sentralisere kompetanse ut av Norge men legger heller utviklingsprosjekter der hvor kompetansen er best.

STERKE PÅ NÆRINGSLIV

Ved globale kriser som finanskrisen i 2008-2010 agerer store utenlandske selskaper og store norske selskaper ganske likt – de trekker seg tilbake og blir mer forsiktig. Det er faktisk de små sparebankene som agerer ulikt i slike situasjoner.

Rapporten viser også at utenlandske banker har mindre andel av boliglånsmarkedet og større andel på bedriftsmarkedet. Det vil si at de i større grad enn de norske finansierer norsk næringsliv.

– Dette handler i stor grad om regulatoriske forhold, mente DNB-sjef Rune Bjerke. – Vi må ha mer kapital bak hver krone som går til næringseiendom. Det gjør at de utenlandske aktørene kan oppnå samme avkastning på kapitalen med 50 basispunkter lavere rente. Men dette vil stoppe opp og jevne seg ut når vi får mer felles regelverk i EU.

Samtidig er Bjerke klar på at de utenlandske bankene er viktige.

– Det er bra at kundene har ulike tilbud å velge i. Det er en sunn konkurranse i bransjen og uten de utenlandske foretakene ville det ikke vært så stor konkurranse. Konkurransen er en viktig driver for å skape merverdi, sier Bjerke.

HØY PRODUKTIVITETSVEKST

Rapporten har sett på verdiskapings- og produktivitetsutviklingen i bransjen i perioden 2002-2017. Det har vært en kraftig vekst i verdiskapingen og produktiviteten i denne perioden. Norske foretak har en årlig vekst på 9,5 prosent i gjennomsnitt over årene, fra 25 til 94 MRD NOK. Utenlandske foretaks årlige vekst er på 8,5 prosent, fra 10 MRD NOK til 35 MRD NOK. Hele rapporten kan du lese her.