Muligheten skaper svindleren

Forsikringssvindel er blant de forbrytelsene som er mest akseptert blant folk flest. Det viser også igjen på hvem som begår svik.

Tekst og foto: Sjur Anda

– Folk i alle aldre, kjønn og yrkesgrupper begår forsikringssvindel. I Storbritannia er yrkesmilitære de som begår mest svindel, mens pensjonister er ærligst, sa professor Mark Button, direktør for Senter for svindelstudier v/Institutt for strafferettsstudier i Portsmouth. Han var i går på Finans Norges frokostmøte om forsikringssvindel og kriminalitet hvor han fortalte om sine studier på hvem forsikringssvindlerne er og hvorfor de svindler.

IKKE LIKE ILLE

Folk flest ser ikke særlig alvorlig på forsikringssvindel. 40 prosent så på det å legge ekstra på forsikringskravet som akseptabelt. 29 prosent syntes det var greit å finne på en forsikringsskade.

– Folk ville synes det var forkastelig å rane noen på åpen gate, men holdningen til forsikringssvindel er annerledes enn til annen type kriminalitet, sa Button, som henviser til teorier om sosial kontroll som en mulig forklaring.

– Vi har tidlig blitt prentet inn at det å stjele og slå er galt. Det får du høre fra foreldre, skole, politi også videre. Men vi lærer ikke at det å begå forsikringssvindel er galt, sier han, samtidig som han peker på at statistikken også viser at folks generelle holdninger til uærlighet er i endring i negativ retning.

– Dette bidrar også til at det blir mer akseptabelt med forsikringssvindel, forklarer Button. 96 prosent av britene synes det er galt å begå kredittkortsvindel, bare 64 prosent syntes det var galt å svindle forsikringsselskapene.

ENKELT Å GJØRE

Forsikringssvindel er enkelt å utføre med forholdsvis lav risiko for å bli oppdaget. Det gjør at folk som ellers ikke ville gjort ulovlige ting fort kan la seg lokke.

– Folk tar muligheten når de ser den, sier Button.

Det kan også være ytre press som bidrar til at man tar risikoen. Det kan være avhengighet av rusmidler, spill og lignende, økonomiske problemer, mentale problemer med mere.

– I tillegg er det vanlig å bortforklare sine egne kriminelle handlinger. Du er misfornøyd med selskapet, alle andre svindler, svindelen skader ikke noen osv, sier Button.

PUBLISITET KAN FOREBYGGE

Button synes forsikringsselskapene er svært anonyme i hvordan de jobber med svindel. Det gjør at folk kanskje får et feilaktig inntrykk av risikoen for å bli oppdaget.

– Ved å vise hvordan man jobber og å få frem caser med folk som blir tatt kan man forebygge svindel, sier han. I tillegg vil det være viktig å jobbe for å få til en kultur hvor også forsikringssvindel blir sett på som noe galt.

– Her er faren at folk ikke vil være kunder hos et selskap som etterforsker kundene sine. Da bør bransjen selv ta et mer generelt ansvar, slik at det ikke ligger på det enkelte forsikringsselskap, sier han. I Storbritannia har det resultert i at det finnes egne politimenn, betalt av bransjen, som etterforsker forsikringssvindel.