Min normalarbeidsdag

Marie Heieren

I serien min normalarbeidsdag har vi i dag kommet til Marie Heieren, hovedtillitsvalgt i Sparebanken Sogn og Fjordane. Hun bruker fremdeles kontanter, men fremst i en veldig spesiell anledning.

Kaffe eller te?

Kaffi.

Hva har du på nattbordet?

Mobilen og pensumlitteratur. Er midt i eksamensinnspurt på eit studie no, så då har eg bøker liggande overalt i håp om å få lest litt innimellom.

Når om morgenen begynner du å tenke jobb?

Når eg vaknar. Eg brukar gjerne litt tid om morgonen til å tenke igjennom og førebu meg til dagens gjeremål.

Bruker du fortsatt kontanter?

Ja, men stort sett berre i barnebursdagar.

Nevn en jobbsituasjon som du husker spesielt godt

Eg klarer ikkje å trekkje fram ein spesiell situasjon, men det som betyr aller mest for meg på jobb er kollegaene mine. Gode kollegaer som utfordrar meg, utviklar meg, og gir meg energi. Dei er gull verdt!

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Å snakke med og hjelpe folk.

Hva er din viktigste egenskap i stillingen du har, og hvordan bruker du den?

Eg trur eg er ein god lyttar, og så er eg over snittet nysgjerrig. J Det siste gjer nok at eg får med meg mykje som skjer i organisasjonen, og så får eg tilbakemelding om at folk set pris på å prate med meg.

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer?

Kontinuerlig læring og utvikling. Både studier, fagleg påfyll og erfaringsutveksling med andre tillitsvalgte. Eg likar å lære nye ting, og les mykje. Også her bidreg nok nysgjerrigheten positivt.

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt?

Digitalisert og automatisert prosessen med å skrive reiserekningar.

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå?

Regulatoriske reformer og aukande tempo i den digitale utviklinga. Bankane må drive effektivt og evne å endre seg etter kvart som beste praksis og nye standardar blir utvikla. Tilsette må utvikle seg og sørge for å gjere seg relevante, og dette kan vere utfordrande når du ikkje veit kva morgondagen bringer.

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor?

Folk som gjer ein forskjell. For eksempel Siri Abrahamsen som står bak konseptet Gleding. Siri er forfatter og foredragsholder innan tematikken mellommenneskelege relasjonar og korleis vi skapar ein kultur for tilhørighet og gode resultat. Sjekk ho ut på sosiale medier!

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?

Innlegg som får meg til å tenke og reflektere. For eksempel Siri Abrahamsen som nemnd ovanfor og Cecilie Thunem-Saanum.

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen?

Det må vere på ein skitur i vinter der eg gløymde mobilen i bilen. Med to barn aleine heime blei det ein lang time på ski, men eg fekk verkeleg trent kondisen.

Når logger du av for kvelden?

Det skjer faktisk rett før eg sovnar. Eg synes det er godt å koble av med nyhende og sosiale mediar når eg har lagt meg.