Nye fusjonsforhandlinger i Agder

Styrene i Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank har besluttet å innlede forhandlinger med sikte på en fusjon av de to bankene. Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet og evne til å bidra til den videre utviklingen av Listerregionen, heter det i en pressemelding. 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Lars Frøsland 

Basert på bankenes regnskaper per 31. desember 2018 vil den sammenslåtte banken få en forretningskapital på ca. NOK 11,5 milliarder og 56 ansatte. Samlet egenkapital i den sammenslåtte banken være NOK 1 013,2 millioner. Den sammenslåtte banken vil da ha en konsolidert ren kjernekapitaldekning på 18,2 prosent, kjernekapitaldekning på 19,3 prosent og kapitaldekning på 20,3 prosent. 

SPENNENDE FUSJON

– At lokalbankene Kvinesdal og Flekkefjord Sparebank har inngått dialog om fusjon, mener jeg vil styrke vår posisjon som lokalbank i vår region, Lister. Det vil også bli et større fagmiljø som vil styrke kompetansen i bankene og de ansatte er positive til fusjonen, sier hovedtillitsvalgt Berit Elve i Kvinesdal Sparebank til Finansfokus. De tillitsvalgte vil ivareta den enkelte ansatte og vilkårene i prosessen. 

Fusjonen vil skape et sterkere fagmiljø

Både Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank har sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn og fusjonen vil bidra til å styrke dette. Den sammenslåtte banken vil ha høyt fokus på lokalbankperspektivet.

INGEN OPPSIGELSER  

 Vi har fått garanti for at det ikke vil bli oppsigelser i forbindelse med en eventuell fusjon. Endringer i arbeidsoppgaver og eventuelt arbeidssted for enkelte kan være aktuelt. Da de ansatte ble orientert var det utelukkende positive reaksjoner og de synes fusjonsplanene er spennende, forteller Odd Erik Skogestad, hovedtillitsvalgt i Flekkefjord Sparebank.

Han tror en fusjon vil skape et sterkere fagmiljø og flere og bedre muligheter for de ansatte i begge bankene. De geografisk er avstandene små og Lister som markedsområde kan regnes som ett arbeidsmarked. Dersom fusjonsplanene blir vedtatt vil nye banken bli en stor kompetansearbeidsplass i region Lister. 

NYTT NAVN

Det foreslås at den sammenslåtte bankens navn blir Lister Sparebank og adm. banksjef i Flekkefjord Sparebank, Jan Kåre Eie, blir adm. banksjef. Ved første gangs valg foreslås det at styrets leder utpekes av Kvinesdal Sparebank og at generalforsamlingens leder utpekes av Flekkefjord Sparebank. Hovedkontoret foreslås lagt til Flekkefjord og i Kvinesdal samlokaliseres banken i Kvinesdal Sparebank sine lokaler. Med dette styrkes ressurser og kompetanse i begge markedsområdene til beste for kunder og ansatte. 

De ansatte er positive til fusjonen

Det legges opp til at bankenes generalforsamlinger behandler forslag om fusjonen i andre halvår 2019, og at en fusjon vil kunne gjennomføres fra 1. januar 2020, forutsatt at myndighetsgodkjennelse foreligger. 

STERKERE FAGMILJØER

Bankene ønsker å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og være en attraktiv arbeidsplass med større muligheter for å videreutvikle og rekruttere god og riktig kompetanse. 

– Ved å forene våre ressurser styrker vi vår konkurransekraft samtidig som vi ønsker å være i førersetet i møte med en stadig mer krevende framtid. Målsetningen er å bli den ledende lokalbanken for privat- og næringslivskunder i Listerregionen, sier styrelederne i de to bankene, Arne Gravdal og Arne Ingebrethsen.

LEDENDE LOKALBANK: Målsetningen er å bli den ledende lokalbanken for privat- og næringslivskunder i Listerregionen, sier styrelederne i de to bankene, Arne Gravdal i Kvinesdal og Arne Ingebrethsen i Flekkefjord.