10 år med autoriserte rådgivere

Tre finansministre, bankdirektører og andre sentrale folk i bransjen var med og feiret at det nå er 10 år siden de første rådgiverne ble autorisert.

Tekst og foto: Sjur Anda

– De nye reglene i pensjonsreformen gir mindre pensjon fra folketrygden til folk flest. Men en gruppe er likevel tilgodesett. Hvilken gruppe?

Vi er på Det Norske Teater, hvor Finansnæringens Autorisasjonsordning (Fin Aut) feirer 10-årsjubileum. I salen er en rekke prominente gjester, deriblant tre finansministre. Det er en liten uhøytidelig eksamen, der administrerende direktør Bernt Zakariassen i VFF (Verdipapirfondenes forening) og administrerende direktør Bjørn Slåtto i Eika kapitalforvaltning utfordres på testspørsmål fra autorisasjonsprøven. Det er konferansier Kari Slaatsveen som er quizmaster. Hun gir følgende svaralternativ:

A: Deltidsarbeidende

B: De som avtjener førstegangstjeneste

C: Studenter

D: De med lang utdanning

– De med lang utdanning, tipper Slåtto.

– Deltidsarbeidende, foreslår Zakariassen.

– Feil, sier Slaatsveen. – Rett svar er de som avtjener førstegangstjeneste.

Siv Jensen sitter på første rad og nikker på spørsmål om det var noen som visste det.

STORT KOMPETANSELØFT

13 000 ansatte i bank og forsikring har gjennomgått autorisasjonsløpet siden oppstarten for ti år siden. Direktør Idar Kreutzer i Finans Norge tok oss gjennom bakgrunnen for ordningen.

På 90-tallet ble nordmenn opptatt av sparing og de ville helst ha så god avkastning som mulig. Det vokste opp en rekke avanserte finansielle produkter.

– Noen var så attraktive at man mente det ikke var noe problem å lånefinansiere disse produktene. Lånefinansiert sparing er i seg selv et interessant konsept. Noen kalte det for finansiell alkymi. Man skapte produkter som skulle ha lav risiko, god avkastning og god betaling til selskaper og selgere. Alle skulle tjene godt med penger. Det er jo et attraktivt konsept, sa Kreutzer.

Det skal være litt tøft å få autorisasjon

Dette ble komplisert og lite transparent, noe som til slutt endte med rettsaker. Røeggensaken er kjent for mange, der DNB tapte etter å ha solgt lånefinansierte spareprodukter.

– Vi som næring kan ikke bygge forretningsmodeller som innebærer at vi møter våre kunder i retten, snarere tvert imot, sa Kreutzer.

TØFF EKSAMEN

I 2008 kom det forbud mot denne typen produkter. Samme år kom også nærings respons på dette. Man vedtok AFR, som var i gang allerede i 2009, da man også innførte god rådgivningsskikk som bransjenorm. Samme år ble også Felles kompetansekrav i skadeforsikring etablert.

– Bransjen ville prøve med selvregulering og ikke vente på et offentlig pålegg. Det var et meget vellykket grep. Man tok tak i kompetanse, etikk og kommunikasjon, sa Kreutzer og fortsatte:
– Næringens medlemmer har stilt opp og det er brukt store ressurser på dette.

Første april 2009 gjennomgikk de første rådgiverne eksamen. Det var mange som strøk i begynnelsen. Folk trodde de kunne dette, etter gjerne lang fartstid.

– Det skal være litt tøft å få autorisasjon, samtidig som det også er fullt mulig å miste den. Målet er god rådgivning og trygge møter med kundene. Det er en reell autorisasjonsordning som krever at man jevnlig oppdaterer sin kompetanse, sa Kreutzer, som nå ser frem mot at det også kommer autorisasjon for rådgivningsrobotene.

– Det ser vi på nå. Dette understreker at vi ikke er ferdige med autorisasjonsordningen. Mye gjenstår og vi er forberedt på å legge de ressursene som kreves for å fortsette å være gode, sa Kreutzer.

FAKTA:

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) ble etablert 1. januar 2009. Bak etableringen sto Finansforbundet, Finans Norge og Verdipapirfondenes forening. Bakgrunnen for etableringen var å sette en ny standard for kunderådgivning etter mange år med sterk kritikk. Det ble etablert en standard for fagnivåer, en systematikk for prøver og eksaminering og et regelverk for å gi ordningen legitimitet.

Høsten 2013 valgte Finansforbundet av hensyn til det enkelte medlem å trekke seg ut av AFR. Frem til dette tidspunktet hadde forbundet sammen med de to andre eierne spilt en aktiv rolle i utformingen og oppfølgingen av AFR-ordningen. Årsaken til at forbundet trakk seg ut som eier var at en av de store bankene ville avslutte arbeidsforholdet til ansatte som ikke besto eksamen. Da ville det bli vanskelig å representere disse medlemmene i en eventuell sak for domstolene.

1. januar 2014 ble selgere og rådgivere innen skadeforsikring inkludert i AFR-ordningen, og Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) ble etablert. Ordningene har fått legitimitet og troverdighet hos myndighetene, bedret omdømme hos kundene, gitt tydeligere kompetansekrav og stordriftsfordeler hos bedriftene.

I dag er det 6 125 autoriserte finansielle rådgivere og 6 744 godkjente rådgivere i skadeforsikring. Totalt sett har 13 000 ansatte gjennomgått autorisasjonsløpet i bank og forsikring siden oppstarten for 10 år siden.