Kiwi og Meny får bank

DNB etablerer en ny Bank i butikk-løsning på egen kjøl etter at de andre bankene ikke ville være med å tilby kontanttjenester gjennom Post i Butikk. Men fortsatt står døren på gløtt.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Stig B. Fiksdal

Fra høsten 2020 skal det nye bankkonseptet være rullet ut over det ganske land. Gjennom den nye Bank i butikk-løsningen fra BankAxept og Vipps vil kundene få mulighet til å sette inn og ta ut kontanter i over 1 400 Kiwi og Meny-butikker samt enkelte Spar- og Joker-butikker over hele landet. På denne måten vil 98 prosent av befolkningen bo i en kommune med minst én «Bank i Butikk». Kundene vil også kunne sette inn kontanter i 18 innskuddsautomater og ta ut kontanter gjennom 170 minibanker. I tillegg vil DNB fortsatt være fysisk tilstede landet rundt med sine 57 bankkontorer, skriver DNB Nyheter.

– Den nye «Bank i Butikk»-løsningen vil innebære at kundene på en enkel måte kan sette inn og ta ut kontanter via dagligvarebutikkenes bankterminaler. Løsningen krever at kundene må identifisere seg med bankkort og PIN. Dette gjør det tryggere for kundene samtidig som det gjør det vanskeligere for kriminelle å utføre økonomisk kriminalitet, sier Ingjerd Blekeli Spiten, sjef for personmarkedet i DNB.

FORTSATT KONTANTER

Alle bankene er fortsatt pålagt av myndighetene å tilby kundene å sette inn og ta ut kontanter. DNB har derfor ønsket å få med de andre bankene på Post i Butikk-løsningen, der kunder kan ta ut og sette inn penger i postskranker i butikker landet over. Dette har så langt ikke ført frem, og DNB velger derfor denne nye løsningen.

Løsningen krever at kundene må identifisere seg med bankkort og PIN-kode.

DNBs valg av ny løsning innebærer også at bankens avtale med Posten vil utløpe. DNB og Posten er opptatt av gode overgangsordninger og tilstrekkelig med tid til å hjelpe både kunder og ansatte i butikkene over på den nye løsningen når den er klar. DNB og Posten tar sikte på at endelig avslutning av avtalen vil skje i løpet av 2020.

Posten AS er lovpålagt å levere enkle banktjenester gjennom landpostnettet. Postens avtale med DNB om disse tjenestene løper ut 2019, og det er opp til Posten å velge hvordan denne tjenesten skal leveres fra 2020 og eventuelt inngå avtale med leverandører. DNB og BankAxept/Vipps tar sikte på å signere en endelig avtale før sommeren. Også andre banker er velkommen til å henge seg på, skriver DNB Nyheter.

IKKE DIGITALE

Selv om bruken av kontanter i hverdagen stadig faller, er det fortsatt en del bankkunder som benytter kontanter. DNB er opptatt av å ta godt vare på også disse kundene og mener at den nye løsningen vil dekke behovet deres for å sette inn og ta ut kontanter.

– Vi mener det er viktig å legge til rette for at kundene kan ta hånd om sin egen økonomi. Dette gjelder også kunder som ikke har mulighet til å benytte digitale banktjenester. Gjennom konseptet «Bank uten internett» tilbyr vi derfor brevgiro, avtalegiro, kontofon, kontoutskrift i posten, telegiro og SMS-tjenester, sier Spiten.

DNB har også opprettet et direktenummer der ikke-digitale kunder kan komme direkte til en kunderådgiver som kan hjelpe dem.