Finansdepartementet vil ha kontanter

Innen utgangen av 2019 må bankene sikre at alle bankkunder får et tilfredsstillende kontanttilbud. Hvis ikke vil Finansdepartementet skjerpe lovverket.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sjur Anda

Finanstilsynet, Norges Bank og Finansdepartementet mener det går for tregt å sikre at alle bankkunder får et tilfredsstillende kontanttilbud. Derfor får bankene nå kniven på strupen. Innen utgangen av 2019 må de samle seg om hensiktsmessig fellesløsninger eller hver for seg inngå avtaler som sikrer at alle bankkunder får et tilfredsstillende kontanttilbud. Dersom dette ikke skjer, vil Finansdepartementet se på hvordan bankenes plikter bør presiseres i lov eller forskrift. Dette går frem av Finansmarkedsmeldingen 2019 som ble lagt frem for Kongen i statsråd sist fredag.

IKKE TILFREDSSTILLENDE

I dag skjer de fleste betalingene i Norge med elektroniske løsninger som betalingskort, mobilbetaling og nettbank. Kontanttjenestene i bankenes filialer er i stor grad erstattet av minibanker, innskuddsautomater, kontantuttak i butikker og banktjenester gjennom Posten, og bruken av kontanter har falt betydelig de siste årene.

En kartlegging fra Finanstilsynet viser at bankene selv vurderer at tilbudet av kontanttjenester i hovedsak er tilfredsstillende, og at flere banker planlegger å redusere kontanttilbudet også i årene som kommer. Bankene har foreløpig ikke gjennomført tiltak i fellesskap for å sikre et tilfredsstillende tilbud av kontanttjenester fremover, men det er etablert et prosjekt i regi av Finans Norge og Bits for å vurdere konkrete løsninger. Både Finanstilsynet og Norges Bank mener at det er behov for å presisere i forskrift at bankene må sikre sine kunder mulighet for å sette inn og ta ut kontanter.

Kontantbruken er under press.

Det vises til at bankene ikke er kommet til en felles løsning som vil gi sikre en tilfredsstillende løsning for fremtiden. Finanstilsynet mener det er usikkerhet knyttet til fremtiden og derfor mener de at det er behov for å fastsette i forskrift at alle banker har plikt om løsninger «som gir kundene mulighet for innskudd og uttak av kontanter i tilknytning til, eller i rimelig avstand fra, kundens nærmeste lokalsenter». Også Norges Bank mener det er behov for presiseringer i finansforetaksloven. De presiserer at tilbudet av kontanttjenester er sårbart, og på enkelte områder ikke er fullt ut tilfredsstillende.

UNDER PRESS

Statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet sier til ABC Nyheter at det er ingen tvil om at forbrukernes muligheter til å benytte seg av kontanter er under press.

– Kontantbruken er under press fordi stadig flere handler mot det loven forteller og sier at her er det kontantløst. Og så legger bankene ned filialer. Dermed er det ikke lenger så lett å gå i en bank å betale med penger eller ta ut penger. Filialene er nesten ikke eksisterende.

LOVEN ER KLAR

Ifølge sentralbanklovens paragraf 14 er sedler og mynter tvungent betalingsmiddel. Dette er regulert av Finansdepartementet. I finansavtalelovens paragraf 38s tredje ledd står det at en forbruker: «…. har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren». Dette er regulert av justisdepartementet.

– Loven er veldig klar som den er i dag. Det står i finansavtaleloven om at en forbruker alltid har rett til å bruke tvungne betalingsmidler, altså kontanter. Det er egentlig ingen som kan nekte det, sier Geir Olsen til ABC Nyheter.

Les mer:
Bankene må forberede seg på mer kontanter (Finansfokus.no 14. mai 2018).
Kontantfri familie (Finansfokus.no 14. mars 2018)
– Vi ønsker å ha valgmuligheter (ABC Nyheter 12. januar 2019).