Finansnæringen viktig for å redde kloden

Uten omstilling mot bærekraft er både jorden og arten truet. Foran kongelige høyheter, ministre, næringslivsledere og resten av deltakerne på Finansnæringens dag, malte Dame Polly Courtice et dystert fremtidsbilde. Men det er håp.

Tekst og foto: Sjur Anda

– Finans har et enormt potensial til å bidra til bærekraft. Alle her i rommet kan bidra til at vi når målet, sa Courtice. Hun er direktør for Cambridge Universitets program for bærekraftig lederskap.

Hun var klar på at næringslivet må tilpasse seg planetens biosfære, og at næringslivet må tilpasse sin virksomhet, slik at vi når 1,5-gradersmålet.

– Den økonomiske utviklingen har gjort mye for å ta folk ut av fattigdom, men samtidig har man utarmet jorden. Å fortsette på dagens kurs vil lede oss inn i kraftige problemer, sa cambridgedirektøren.

LEDERSKAP OG MOT

Hun pekte på tre nøkkelsektorer som må jobbe mot samme mål for å redde kloden. Myndighetene og politikerne må sette lovverk og regler for å regulere adferden i en mer bærekraftig retning. Samtidig må næringslivet utvikle mer bærekraftige forretningsmodeller, der lønnsomhet også på lang sikt blir førende. Og for å drive det hele trengs en bærekraftig finansbransje.

– Finans er drivstoffet i overgangen til en bærekraftig klode. Og ting tyder på at næringen tar denne problemstillingen på alvor. Ledere i finansbransjen er svært god representert i vårt program for bærekraftig lederskap. Nå handler mye om å skape lederskapsgrupper som kan utforske hvordan vi kan skape en finansnæring som oppmuntrer til langsiktig tenkning. Næringen har raskt tatt innover seg hvordan klimaendringer påvirker oss og den reagerer på dette, sier Courtice, som ser på samarbeid på tvers av sektorene samt mot som nøkkelen for å lykkes.

– Finans, næringsliv og myndigheter må jobbe sammen. Uten dette klarer vi ikke å gjøre de nødvendige endringene. For her kreves det ambisjoner og mot. Det er tøffe valg som skal tas og det vil være kraftige motkrefter. Vi trenger ledere som tar de tøffe valgene fordi det er det rette å gjøre, sier Courtice, og fortsetter: – Uten ledernes engasjement er det veldig vanskelig å få til de nødvendige endringene. Det hjelper når de på toppen peker ut retningen.

BÆREKRAFT I UTDANNINGENE

Morgendagens ledere får et stort ansvar i å føre verden i en mer bærekraftig retning. Her ligger lederutdanningene etter.

– Vi har masse kunnskap om hvordan vi påvirker kloden og hva som skal til for å endre den retningen vi går i nå. Dette speiles ikke i utdanningene. Vi utdanner folk til å kunne mye om litt, men svært få kan litt om mye. Hvis det er systemet som må endres må de forstå hvordan systemet fungere. Ellers blir det vanskelig for dem å peke i rett retning. I dag er det svært lite fokus på systemer og bærekraft i lederutdanningene, det ruster ikke lederne til å ta de rette, modige valgene. Vi har en plikt til å gjøre de nødvendige endringene. Det som skjer nå vil kunne sikre fremtiden for generasjoner. Ellers kan vi fortsette slik som i dag og feile, sier Courtice.