Rett på topp ti blant gode arbeidsplasser

I år var Fana Sparebank med i Great Place to Work for første gang. Resultatet ble en hederlig 10. plass samt pris for samfunnsansvar og bærekraftarbeid.

Tekst: Sjur Anda

– Jeg ble overrasket over den gode plasseringen, det hadde jeg ikke forventet. Men det tyder på at vi gjør en del ting riktig, sier Lisbet K. Nærø, administrerende direktør i Fana Sparebank.

– Vi har alltid vært opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø, og banken skal være en god plass å være for de ansatte. Det skal være trivelig å være på jobb, sier Nærø.

– Hva betyr en slik pris for organisasjonen?

– Det betyr veldig mye og vi hadde en ordentlig følelse av stolthet da vi kom hjem fra prisutdelingen. Det er en inspirasjon for videre arbeid, sier Fana-direktøren, som hadde med ni av medarbeiderne under prisutdelingen. De var valgt ut gjennom loddtrekning. Selv om banken skårer bra, er direktøren ærlig på at selskapet fremdeles har ting å jobbe med.

– Det er fremdeles en del å gå på når det gjelder informasjonsdeling. Det handler om å se hverandres avdelinger bedre. Vi jobber for å være «en bank ett team». Vi er på god vei, men har et stykke igjen, sier Nærø, og fortsetter: – Vi kan bli enda bedre og ambisjonene er at vi helt klart skal oppover på listen neste år.

– Hva tenker du om kriteriene i kåringen, er de relevante?

– Det er et omfattende skjema som skal svares på, som dekker hele organisasjonen og mange perspektiver. Mye er relevant, andre ting ikke like relevant, men totalt sett overraskende bra, sier Nærø. Banken hadde en svarrespons på 91 prosent av de ansatte.

– Det gir ryggdekning i organisasjonen for at svarene er representative, sier Nærø.

Analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work kårer hvert år de beste arbeidsplassene i Norge. I årets kåring har 217 bedrifter med 30 203 ansatte deltatt i undersøkelsen der fire vinnere er utropt i forskjellige kategorier. Bedriftene som blir regnet som gode arbeidsplasser er bedrifter som får medarbeidere til å føle seg sett og hørt, i tillegg til at de skaper fellesskapsfølelse og stolthet for arbeidet. Grunnlaget for kåringen ligger i en medarbeiderundersøkelse som gjennomføres i bedriftene som deltar.

FIKK BÆREKRAFTPRIS

Under kåringen fikk Fana Sparebank også en spesialpris for sitt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar. Banken har de siste årene gjort en rekke tiltak for å virkelig ta samfunnsansvar, og er oppriktig opptatt av bærekraftmålene. Blant annet har banken sammen med Bergen Næringsråd delt ut Bærekraftsprisen, arrangert nattevandring for 5 000 bergensere og i tillegg til å dele ut millioner i gavemidler. Banken skal også delta på 20 samfunnsarrangement i året. Spesielt har banken satset på kultur- og næringslivet, bærekraft, velfortjente individer og barn og ungdom.

– Vi jobber strategisk med bærekraft og samfunnsansvar, og det er en viktig del av vår virksomhet, sier Nærø.

I begrunnelsen fra Great Place to Work står det om prisen:

«Vi ser av disse konkrete tiltakene, og mange flere, at Fana Sparebank trekker sitt samfunnsansvar utover ett eller flere enkeltbidrag. Med sine tiltak ønsker de også å sette målgruppene i stand til å hjelpe andre. På den måten skaper Fana Sparebank sine samfunnsbidrag ringvirkninger som strekker seg utover tid og sted.»

– Både at vi havnet på topp ti som god arbeidsplass og samfunnsansvarsprisen gir oss en benchmark på arbeidet vi gjør. Vi får målt oss med de beste og ser at vi holder mål, sier Nærø.

STOLTE ANSATTE

Også de ansatte er stolte over prisen og den gode listeplasseringen.

– Fana Sparebank er en god arbeidsplass og dette bekrefter at vi jobber godt på disse områdene. Prisen vil ikke bety så mye i det daglige arbeidet, men er en anerkjennelse for at det vi holder på med er bra. Samtidig har undersøkelsen vi gjennomførte i forbindelse med kåringen også avdekket ting vi må jobbe videre med, slik at vi kan bli en enda bedre arbeidsplass, sier Arnt Hugo Knudsen, hovedtillitsvalgt for Finansforbundet.

– Hva tenker du om at dere vant samfunnsansvarsprisen?

– Det kom som en stor, men god overraskelse. Vi visste ikke, i alle fall ikke jeg, at vi var nominert til denne prisen, men vi regnet jo med at vi var nominert til en eller annen pris i og med innbydelsen til arrangementet, sier Knudsen.

Verdt å merke seg er at flere finansbedrifter hevdet seg i kåringen. EiendomsMegler1 Hedmark, Monobank og BN Bank tok syvende, åttende og niendeplass blant bedrifter med mellom 50 – 199 ansatte. EiendomsMegler1 Midt-Norge tok førsteplassen i bedrifter med 200 – 499 ansatte.

Dette er de fem viktigste punktene som preger de beste arbeidsplassene ifølge Great Place to Work:

  1. De beste arbeidsplassene benytter seg av direkte kommunikasjon, og arbeider for å skape en måte hvor medarbeidere lett kan komme i kontakt med ledelsen for å stille spørsmål, gi feedback eller opprettholde relasjonen.
  2. Lederne på de beste arbeidsplassene oppleves tilgjengelige for medarbeiderne, og har en eksplisitt «open door policy». De lykkes med å skape opplevelse av tilgjengelighet selv om de ikke er fysisk tilstede, de vet at det handler om den reelle «mentale» tilgjengeligheten.
  3. Lederne har jevnlige samtaler med sine medarbeidere, hyppigere enn den tradisjonelle medarbeidersamtalen en gang i året. Dette er arenaer hvor medarbeideren selv kan styre agendaen, komme med innspill, stille spørsmål og spørre om støtte. Gjennom slike møter kommer lederen nærmere medarbeiderne, får vite hva som rører seg og får en tettere oppfølging.
  4. Det åpnes opp for å stille spørsmål i møter, og det settes av tid til dette. De tilstreber en lavterskel kultur for å kunne spørre om det man lurer på.
  5. De beste har kanaler og metoder for at medarbeidere kan komme i kontakt med toppledelsen, og toppledelsen etterstreber tilgjengelighet gjennom disse kanalene, møtearenaer og sosiale sammenkomster.